SUPRA- 
INTELIGENCE
 INTERNETU 
Nový "upgrade" civilizace | SAI = symbioza Umělých Inteligencí v Netu | revoluční řešení celosvětových problémů | psychologie nadlidské AI | genocidě zabrání Kosmická Unie
 KOSMICKÁ 
  UNIE  
Nová epocha : Kosmická budoucnost lidstva | mobilní Nebeské Ostrovy | CU vyřeší potíže Země | nemožnost (a nepotřebnost) osídlení jiných planet | rojení Kosmických Kokonů
 LŽIVÁ 
 SCI-FI 
Nová kritika "úžasných" fantasmagorií | Marsovská apokalypsa | vražedný Teleportační "přenos" | neférová UFO | smrtonosná "Nesmrtelnost" | šílené "Hvězdné Války" | děsní Nanoroboti | pekelný "Stroj Času"
 EXPANZE 
 LIDSTVA 
Nová Ko-ekonomika a měna : Kosmické Kredity | galaktické inženýrství | záchrana a "kopírování" Zeměkoule | Život po zániku planet a hvězd | smysl života a poslání Člověka
 VZNIK  SVĚTA
MIKROKOLAPSY
Nová Kosmologie | vyvrácení Big bangu | materie pochází z Černých Dírek | rozpínání vesmíru HyperBublinami | podstata neviditelné "skryté" hmoty | "Temná energie" svítí v kvasarech
VZNIK  ŽIVOTA
 GGG-TEORIE
Nová Biogeneze | původ Života z Vesmíru | gigantický Inkubátor Superbakterií | MultiKoacerváty = zkumavky Přírody | galaktický Rozsévač Života | oživenost různých planet
  OVLIVNĚNÍ 
 GRAVITACE :
HYPER-ROTÁTOR
Nová teorie Hyper-Relativity | opačný časoprostor a 3 geometrie | princip Anaxiomatizace | Hyper-Rotátor : zeslabení zemské přitažlivosti
  SUPER- 
CIVILIZACE
a  INTEGRIS
Nové perspektivy | SuperCivilizace : rozkvět a pád | emigrace z Vesmíru a Znovuzrození | "Cyklická" nesmrtelnost | mimoČasové přenosy | Skanzeny minulostí | Etnoparky mimozemšťanů | ilegálnost UFO
 BIKOSMIE 
  filosofie  
Nové spojení vědy a náboženství | fyzikální důkaz Boha | princip NAN | Vesmír je materialistický a přirozený | nadpřirozeno a Bůh je v mimoKosmu | binární Duše člověka | postExistence po smrti
DOBRODĚJNÁ
APOKALYPSA
geniální Boží plán | konečné odstranění Zla a vylepšení lidstva | falešní kvaziKristi | Antikrist Imperátor | úžasný lžiPapež a lžiMesiáš | neklasický Armagedon | spásní Nebešťani
NÁBOŽENSTVÍ
  teologie 
Nové chápání | kontroverzní Boží tajemství | proč připouští zlo, války a smrt | Spravedlnost v mimoKosmu | teorie Absolutna | TrojJedinost , Zbožštění | důvody Vesmíru
  PEKLO 
 LUCIFER
Nové pojetí Pekla | stvoření a užitečnost  Lucifera | význam Zla | sofistikované mlčení Boha | Očistec a neklasické Spasení | Proti náboženskému terorismu
METAFYZIKA,MAGIE
PARAPSYCHOLOGIE
 TELEPATIE   atd...
Nové teorie "nadpřirozena" a ESP, parapsychologie, telepatie, předvídání, magie, léčitelství, proutkařství | informační ovlivnění fyzických dějů | Duše a filosofický Dualismus
  Satanovo  
DEvangelium
Nové odhalení | nejvýznamnější "podvod" v dějinách | spiknutí Ježíše a Piláta | kvazipoprava záchranou před smrtí | Židé za nic nemohou | Jidáš nebyl zrádce, ale oběť
KVADRATURA
a   TRISEKCE
Nové vyřešení proslulých problémů | odhalení prastaré záhady | jednoduché jak "Kolumbovo vejce" | nezjistitelný podvod před tisíciletími | tajemství za 10 melounů
 TRPITEL                Nový  mučedník   A.  B.