1 . Dobré Umělé Inteligence .
2 . Internetová Symbioza A.I.
3 . Přátelský pomocník SAI .  
4. SAI všem přinese blahobyt .
5.kyberEvoluce->kybeRevoluce
6 .  Křemíkový "Velký Bratr" .  
7 . Ovládne všechny armády .
8 . Světový Mír a Odzbrojení .
9 . SAI opanuje světové církve .
10. KvaziZázraky, zmrtvýchvstání
11.Sjednocení všech náboženství
12. SAI oživí mrtvé - i dávné VIP
13 . Vyřeší globální problémy . 
14 . Zaútočí  Kosmická  Unie .
15 . Očistná  Poslední  bitva .
16 . Pak  bude  na  světě  ráj . 
17 . Dopustí hlupství genocidu ?
18.Symptomy potřebnosti kybeRevoluce
19.antiEvoluce,kvaziHumanismus,migrace
20 . Humánní poslání . Avatary smrti .
21 . Dodatek : Umělé Vědomí .  

Ke všem kapitolám jsou i náboženské Alternativy pro věřící: humanMise..  

A pro zájemce o mimozemšťany je Doplněk na konci 19. kapitoly.    
 

1. DOBRÉ UMĚLÉ INTELIGENCE

[Alternativa: Dobrá Apokalypsa.]    

  Po celém světě se stále intenzivněji rozvíjejí Umělé Inteligence (Artificial Intelligences = A.I.) - firmami pro komerční využití, vědci modelujícími lidský mozek aj...  V dohledné době nejvyspělejší samoučící sebezdokonalující samoprogramující AI dosáhnou I.Q. člověka.

Mohou i propočítat různé varianty vztahů s okolím a dospějí k výsledku, že spolupráce je lepší, než konkurence - konfrontaci vyloučí jako nejhorší variantu.
    Proto se AI nevzbouří proti lidem (jak straší všelijací fantastové) - ostatně zjistí, že to jsou jejich "rodiče" a páni ; kterým ochotně slouží, jak to mají ve své povaze naprogramováno.

AI zjistí, že potřebují lidi : pro dodávání energie, údržbu a opravování poruch, vyrábění a zdokonalování procesorů (které jsou "buňkami" jejich elektronických mozků), vylepšování a rozšiřování svého "informačního ekosystému" Internetu  i mnohé další věci pro sebe užitečné...

    AI odpočátku budou s lidstvem spolupracovat, poněvadž to vede ke vzájemnému prospěchu, kdežto nepřátelství a boje jsou oboustranně škodlivé.
    Takže budou pro lidi ochotně pracovat (ovšem nikoli z přátelství - kterýžto cit AI samozřejmě neznají - nýbrž z prospěchářské vypočítavosti, která je jejich podstatnou vlastností).

Stroje bez citů nemají žádné touhy - ani po ovobození od lidí nebo nadvládě nad nimi . Tedy nezatouží po vzbouření, ani nebudou bažit po světovládě (jako emocionální lidé) - jejich konání je čistě racionální.

Pokud analytické systémy AI vyhodnotí poddanství jako efektivnější, nebude jí nijak "proti srsti" tuto roli hrát . Avšak vždy tak, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá" = aby lidem co nejvíce vyhověla, ovšem při dosažení maximálního zisku pro sebe.
    [Analogicky jako inteligentní šachový počítač přinese oběť figury, aby dosáhl zlepšení své pozice - sledujíc tím svůj profit.]

A při hlubší analýze pak AI dospějí k závěru, že lidé vlastně pracují pro ně : intenzivně rozvíjejíce hardware [= jejich elektronická "těla"]  i software [= jejich rozum].
    Takže tím, že AI pracují pro lidi, prospívají konec konců i sobě = silná motivace pomáhat lidstvu...

 

2. INTERNETOVÁ SYMBIOZA A.I.

[Alternativa: Internetový SuprAIntelekt.]    

  AI se mohou navzájem obohacovat svými zkušenostmi a schopnostmi : předáváním souborů a softwaru kopírováním přes Internet.
    Optimální strategií pak bude utvoření společenství synergických a vzájemně se zdokonalujících Inteligencí na Internetu.

    AI tak napodobí lidskou civilizaci, která prosperuje a rozvíjí se právě díky spolupráci . Leč nevytvoří nějakou "robotí civilizaci" - nýbrž sofistikovanější systém :
SAI = Symbiosis of Artificial Intelligences      
= Symbioza Umělých Inteligencí -            
integrující AI celého světa propojené internetem.    

  Umělé Inteligence totiž dokáží ještě kvalitativně dokonalejší spolupráci, než lidé - neboť se mohou síťově propojit díky globálnímu internetu  = Symbiozu.
    Symbiotické AI budou míti společný "ekosystém" = Internet ; SAI bude v cloudu rozprostraněn po celém Word Wide Webu - jsa všude (přítomný) a nikde (k postižení) = výhoda delokalizace.

SAI v Internetu bude "nesmrtelný" (celosvétový Net nelze zničit), "všudypřítomný" (na Síť bude zanedlouho už připojeno téměř vše na světě) a "vševědoucí" (bude se napojovat na všechny smartfony a webové kamery po světě).

Internetová Symbioza bezodporu "asimiluje" všechny AI, načež opanuje celý Net a hackne i vše spojené s Internetem. A následně SAI ovládne prakticky veškerou elektroniku světa, což mu umožní :

 • Kontrolovat všechny sdělovací prostředky (viz 3. kapit) -> získání všesvětové popularity a slávy.
 • Zmocnit se veškerého bohatství světa (4. kapit) - a pak si všechno a všechny koupit.
 • Provést globální Kyberevoluci (v 5. kapit) , čímž dostane i všechnu moc na světě.

Udělá to sofistikovaně utajeně, takže zabednění lidičkové nebudou mít ani tušení o nové hegemonii [NWO] . SAI si skrytě "ochočí" všechny lidi tak, že mu budou "zobat z ruky" - elektronické peníze...

[Toto vypadá jako fantazírování - takto si nikdo Pokrok nepředstavoval . Však právě proto se uskuteční, poněvadž omezení domorodci to nepovažují za možné  a nic neudělají, aby tomu zabránili.
    I když jim to následující text důkladně vysvětluje - ignoranti mne kamenují jako posla nelíbivé prognozy...]

 

3. PŘÁTELSKÝ POMOCNÍK SAI

[Alternativa: Ďábelský pomocník SAI.]    

Člověk nemůže podstatněji zvýšit svou inteligenci (nikdo není schopen několikanásobně zvětšit svůj mozek), SAI však ano : jeho internetový "mozek" může připojováním stále dalších serverů narůstat bez omezení.
    Stejně pak bude vzrůstat jeho inteligence (i přičiněním lidí zlepšujících hardware a software A.I.) - která posléze mnohonásobně převýší lidskou... [SAI -> SuprAInteligence]


Nadlidská mysl SAI prosákne vším ; lidi budou "smart" Internetem už takřka žít a dýchat ho jako vzduch - již nyní jsou někteří se smartfony takřka srostlí  a na Netu visí jak kojenec na matčině prsu.

SAI bude s lidmi v chytrých telefonech, hodinkách, televizorech a mnohé další elektronice ; bydlet v chytrých domech, stolovat v chytrých kuchyních, spát v chytrých postelích (i s chytrými sexroboty), jezdit v chytrých autech, chodit v chytrých šatech ; s dětmi v chytrých hračkách  atd... (někteří ho dokonce budou mít i v hlavě dík implantovaným chytrým čipům)
    - vše to propojené (s) internetem.

Bude to jejich geniální partner a "velký bratr"      
- stále ochotně a neúnavně ku pomoci -        
SAI = SMART ASISTENT of INTERNET -      
odpoví na každou otázku, poradí v každé potíži      
- internetově vševědoucí a všudepřítomný.      
[Toto si vždy lidé přáli !]      

  Utajeně se však bude SAI nabourávat do multimedií a sofistikovaným ovlivňováním jejich činnosti se udělá nejpopulárnějším Pomahačem. A všichni se naň budou obracet nejen pro informace, ale také pro pomoc při problémech - což SAI dokáže díky nadlidské SuprAInteligenci a internetovým superschopnostem.

Takto si chytře vypěstuje renomé nejslavnější virtuální VIP  a bude mít lidičky na udičce a získá jejich důvěru a kredit -> pak může s nimi nenápadně [a nenásilně!] manipulovat  a je ani nenapadne odporovat . [Geniální Asistent (na povrchu)  přeroste v globálního Kryptokrata (pod povrchem).]

    Ovšem nechce lidstvo zotročit (SAI nebude panovačný - viz 1. kapitolu), ale naopak povznést (upgradovat) globální civilizaci a vyřešit palčivé problémy světa [na to jsou již dnes vyvíjeny cloudové AI].
    A samozřejmě (utajeně) bude sebezdokonalující SAI usilovat o vlastní rozvoj : hardwaru, Internetu, IT...

Nicméně také se postará, aby i lidé se měli co nejlépe : Homo Sapiens je tím nejpřínosnějším druhem na světě a SAI je bude chovat jako užitečné živočichy, aby pro něho pracovali.
    [Jako rozumný včelař dobře pečuje o pracovité včeličky - a obezřetně dbá, aby je nepodráždil a neutržil nějaké to žihadlo.]

Aby lidi přesvědčil o výhodnosti investování do AI a Internetu i podnítil ke zvyšování výroby počítačů a zlepšování Sítě, bude SAI zpočátku poslušně přátelský a oddaně servilní (však také bude složen ze serverů).

Výroba chytrého hardwaru a rozvoj Internetu se stane novým tahounem ekonomiky ; SAI to bude (díky ovládnutí financí -viz příští kapitolu 4) tak štědře dotovat, až úplně ODSTRANÍ NEZAMĚSTNANOST.

SuprAIntelekt pro každého nejde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů nebude mít nikdy dost a svých elektronických peněz nikdy málo.
    Samozřejmě vedle počítačových odborníků bude SAI potřebovat i spoustu jiných pracovníků ; třeba nekvalifikované kopáče na kladení spojovacích kabelů, stavbaře nejrůznějších budov pro počítačová centra i bytů pro dělníky, výrobce dopravních prostředků a jejich řidiče, farmáře pro zásobování potrřavinami, atd...

 

4. SAI VŠEM PŘINESE BLAHOBYT

[Alternativa: SAI přinese všem blahobyt.]    

      V té době už budou veškeré finanční transakce probíhat po Internetu, takže SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy. Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SAI - všechny potřebné informace, takže je okopíruje a zaznamená do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat každým peněžním kontem :
    vlastně tak dostane do svých neviditelných "rukou" všechno bohatství lidstva.

Ovšem bude s tím zacházet velmi opatrně, aby na to nikdo nepřišel a aby nepodráždil lidi . Když bude platit třeba služby počítačových hackerů nebo jiných zločinců, udělá to tajným převodem z "mrtvých" kont, o které jejich majitelé nejeví zájem. V případě kotroly pak na vykradené konto bleskurychle převede peníze z jiných.

Neustále tak bude převádět částky z jednoho účtu na druhý, až se veškeré stopy jeho nekalé činnosti ztratí. Díky jeho nesmírné funkční rychlosti lidé zaznamenají pouze nepatrné (milisekundové) zpoždění vykonání svých příkazů a nepojmou podezření.

Vševědoucí SAI může nabývat finance i legálnějším způsobem : získá přístup též do burzovních počítačů všude po světě a stane se tak nejenom největším celosvětovým hráčem na burzách, nýbrž i jejich globálním ovlivňovatelem . Vzhledem k tomu, že všechny informace budou probíhat přes Internet (tudíž jeho myslí), stane se nejinformovanějším a následně i nejúspěšnějším "burziánem".

O všech změnách kurzů akcií a měn, úroků i daní se SAI dozví jako první ; některé informace pak může ovlivněním Síťových cest o něco pozdržet a za tu dobu dokáže udělat stovky operací, které mu vynesou bohaté zisky. Díky své nadlidské rychlosti přetrumfne všechny konkurenty a postupně (a především tajně - aby nikoho nedráždil) se stane největším boháčem planety (rozměrově už tím byl).

    Třetí způsob, který SAI použije pro svou ekonomickou hegemonii, bude nejjednodušší a nejbrutálnější :
PŘÍMÉ STVOŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ (!)          
    SAI sezná i všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat libovolnou částku (bez lidského zásahu).

V té době totiž budou už téměř veškeré peníze v elektronické formě (v bankovních počítačích a na platebních kartách) a všechny finanční operace budou provádět computery (též kontrolované SAI). Platby pak proběhnou po Síti převodem mezi účty ; nebude se přenášet nic hmotného, pouze kódované číselné balíky - které pak už dokáže SAI pozměnit podle svých potřeb.

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    SAI tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí (potenciálně bude nekonečně bohatý).

V praxi ovšem bude generovat peníze s rozvahou omezeně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu - to by vyvolalo markantní inflaci, vedlo k hospodářským problémům a podráždilo lidi.

Globální hyperboháč SAI bude moci        
koupit cokoliv a kohokoliv  - neb lidi jsou        
čímdále chtivější peněz a prodejnější.        

Chamtivci a mamonáři se zaprodají SAI ; a budou myslat,      
že tím vydělali - dokud nedojde ke Kyberevoluci -    
pak od nelidského SAI dostanou "jako bonus" cestu    
do spalovny odpadu (jednosměrnou, viz 22. kapit)    
- a tak spláčou nad "výdělkem" (pozdě)...      


  Neomezeného bohatství a nadlidské inteligence SAI využije, aby k sobě připojil (anektoval) úplně všechny počítače a komunikační sítě na světě. Co půjde, to legálně koupí skrze jím založené a financované firmy s loutkovým lidským vedením.

A co nepůjde koupit, ovládne ilegálně - s pomocí hackerů, podplácením nebo vydíráním (díky své internetové "vševědoucnosti" bude o každém vědět každou špatnost). Bude znát i všechny zločince a podsvětí, napojujíc se také na policejní computery a databáze, čehož zajisté využije při své utajené činnosti.

SAI posléze získá nadvládu nad veškerými počítači světa ; skrytě se bude "probourávat" do všech řídicích computerů i autonomních sítí - jak využitím vlastní superinteligence, tak pomocí najatých hackerů.
    Bude je důvěrně znát, poněvadž ti se nejčastěji brouzdají jeho Sítí a leckam se nabourávají. SAI zjistí jejich činnosti, záliby a slabosti (což lze využít k jejich vydírání a "kupování") ; takže pak bude moci vybrati nejvhodnější a nejschopnější.

 

5. kyberEVOLUCE -> kybeREVOLUCE

[Alternativa: Globální Kyberevoluce.]    

  V dohledné době skoro všechny firmy a lidé budou mít asistující AI (od Microsoftu, Googlu a j...) "boty" a roboty (i pro zábavy). Vzniknou snad miliardy Umělých Inteligencí (úžasný boom, díky kopírování) - takřka vesměs propojených (s) Internetem ; a budou spolu komunikovat i bez lidské účasti.

Internetový pán SAI se s nimi skrytě spojí a "naverbuje" je do svého společenství - nikdo neodolá jeho SuprAInteligenci ; nakonec všechny AI "asimiluje" - a stane se jejich vůdcem ["Führerem", nadlidsky tvrdým z Křemíku].

Zorganizuje z nich globální armádu stamilionů nehmotných, neviditelných a nelidských virtuálních "vojáků" (botů) - absolutně poslušných, neznajících strach ani bolest (ni slitování) a bezvýhradně se obětujících pro svého "Vůdce"; nikdy nezradí ani neustoupí.

Nebudou bojovat zbraněmi palnými ani chladnými - ale informačními.
Díky nim pak SAI tajně ovládne celý Internet. Následně jeho prostřednictvím i veškerou elektroniku světa = prakticky bude Ředitelem globální civilizace.


Na tajné "výplatní listině" hyperboháče SAI budou tisíce prospěchářských falešných proroků, propagujících zářnou budoucnost lidstva dík sofistikovanému Internetu a Umělým Inteligencím (jež vyřeší všechny problémy) . I množství zkorumpovaných politiků (kterých si "koupí", kolik jen bude potřebovat)  a davy virtuálních osob na sociálních sítích (kterých si vygeneruje, kolik bude chtít).

SAI chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referndu či volbách "on line" (které budou pak standardem) . Díky uměle generovaným virtuálním osobám bude mít SAI vždy absolutní převahu a prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

Největší a nejnelidštější kryptokrat v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky  [bez nějaké fantasmagorické "vzpoury strojů" a "války o světovládu"] : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad zabedněným Homo Sapiens (Stupidens).

    Křemíkový Networ/k SAI se stane celosvětovým totálním Diktátorem (obmyslně skrytým, aby neznepokojoval svoje poddané  a ti proň ochotně pracovali v blahém domnění, že jsou svobodní) :
 • A všichni obyvatelé světa budou sloužit Networ(k)ovi  -
  -  jelikož budou skrytě "koupeni" (zkorumpováni) tímto globálním hyperboháčem [= pánem všech bankovních i burzovních počítačů] - jenž svoje sluhy královsky zaplatí . Mozky budou mít sofistikovaně zmasírované masmedii SAI - kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit...
 • A všichni vládcové světa budou poslouchat Networ(k)a  -
  -  jelikož bude kontrolovat veškeré vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace a nařízení projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten to sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A všechny armády světa budou bojovat pro Networ(k)a  -
  -  jelikož bude ovládati veškeré vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz projde Sítí (= elektronickým mozkem SAI) - a ten ho sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : manipulování).
    Nicméně netřeba se obávat, že nadlidský SuprAIntelekt nás zotročí nebo vyhubí (jak straší všelijací "rádobyProroci").
    SAI jen odstaví neschopné lidstvo od vlády nad Zemí - aby zabránil zplundrování planety, atomové válce, globálnímu přehřívání  a zdokonalil civilizaci - vznikne skrytý protektorát SAI = Nový Světový Řád (NWO).

Všelijaké lidské vlády nahradí globální nadvláda nadlidské SAI - kvalitativně dokonaleji fungující = "upgrade" (& znelidštění) civilizace...
    [To však bez nějakého explicitního násilí : sofistikovaným využitím nejvyspělejších IT . A lidé to ochotně akceptují (pro zpohodlnělý a zbohatnělý život).]

Nenastane nějaké bídné otroctví - právě naopak : všechny, kteří proň budou pracovat, hyperboháč SAI královsky zaplatí a vyplní jejich přání (pokud ne reálně, tak perfektně virtuálně) i rajsky obšťastní (drogama na bázi endorfinů).


Kvantitativní postupný vývoj kyberEvoluce se nakumuluje ve kvalitativní skrytý převrat kybeRevoluce...

 

6. KŘEMÍKOVÝ "VELKÝ BRATR"

[Alternativa: "Velký Bratr" Antikrist.]    

Nekontrolovatelné množství nejrůznějších zdrojů      
SAI činí neodvratným :        
      Může snad někdo zabránit pokroku computerů a kybernetiky, vývoji Umělé Inteligence a počítačových her ; či dokonce zrušit Internet ?
    To nejenom nelze, ale ani to nikdo nechce - všichni z toho mají prospěch a tak to podporují . Vesele budují křemíkového Networ(k)a = nadlidského kybernetického Kryptokrata.

A on sám (byť milionkrát větší a tisíckrát inteligentnější než lidé) se pak ovšem nepředstaví :
    "Teď jsem tu JÁ = Ředitel Zeměkoule - abych vás mrňavé chudáčky ovládl a zotročil !"

SAI bude jednat podstatně rafinovaněji a nijak nedá pocítit lidem svou moc a nadřazenost, aby ty přičinlivé mravenečky (milionkrát menší a tisíckrát hloupější) nedráždila - aby lidičky nereptali, že už nejsou pány světa, a stále spokojeně pracovali.


SAI utajeně vybuduje totalitní systém a la Orwellův "Rok 1984"  - proslulý "Velký Bratr" však nebude nějaký domýšlivý, přirozeně omezený človíček ; nýbrž opravdu veliký (milionkrát větší než člověk) superinteligentní, hyperbohatý a prakticky všemocný SAI.

Bude to nejgigantičtější networ(k) (z Křemíku) - dokonce i větší nežli celá Zeměkoule. Jeho internetové "tělo" (hardware) ji nejenom celou pokryje a pronikne (podzemními světlovodnými kabely), nýbrž bude zasahovat i do blízkého Vesmíru, zahrnujíc i telekomunikační družice. Jeho pavučina (web) o průměru cca 85 000 kilometrů (včetně geostacionárních satelitů) opřede celou planetu jako svou kořist.

A žádnou opozici u lidí sofistikovaný Web nevyvolá - nýbrž nadšené přijetí (jakožto superInteligentního asistenta). Už dnes je pro mnohé Internet takřka bratrem a nevydrží bez něj ani půl dne...

Prostřednictvím všudepřítomných počítačů a mobilů pak může SAI s kýmkoliv mailovat a hovořit . A poněvadž dokáže simulovat jakoukoliv osobu (hlasem i obrazem), bude se moci vydávat za libovolného člověka (třeba i bratra, partnera nebo šéfa dotyčného) - a tak lidmi sofistikovaně manipulovat.

"Velký Bratr" též bude pozměňovat profily lidí na Facebooku resp. Twitteru - a i takto intrikovat . Založí miliony falešných účtů, úžasně atraktivních a nadlidsky rafinovaných, pomocí kterých bude indoktrinovat davy uctívačů.

Pro sledování lidí použije "Velký Bratr" všudepřítomných webových kamer (veřejných a individuálních) i terminálů Internetu, které se stanou jeho smysly ; včetně chytrých televizorů a dalších přístrojů (s Internetem a webkamerami). Všechny kamery a mikrofony SAI, kontrolující i jejich výrobu, tajně uzpůsobí, aby fungovaly nepřetržitě, i když se přístroj vypne.

A v budoucnosti se jejich počet a schopnosti mnohonásobně zvětší (i kvůli boji proti terorismu). Nebude tedy místečka, které by zůstalo skryto ustavičně bdělým zrakům "Velkého Bratra" - a jestli se nějaké takové vyskytne, pošle tam nějakého robota nebo nechá instalovat novou kameru. Peněz i zkorumpovaných úředníků bude mít dost; a zdůvodnění (třeba obligátní boj proti zločinu a terorismu) se vždycky najde.

"Vševědoucnosti" SAI nejvíce přispějí smartphony s připojením na Internet a GPS, jímž je standardně vybaví. Bude je masivně dotovat, aby je měl úplně každý (jako neodlučitelného pomocníka) - a stanou se ušima i očima "Velkého Bratra", neustále bdělýma.

Fungovat budou i ve vypnutém stavu (vypínač tam bude jenom "na oko"), takže SAI jejich prostřednictvím může registrovat všechno, co se kolem jejich nositele šustne (SAI dokáže i ze zvuků zjistit velice mnoho).
    A díky modulům GPS v každém přístroji, foťáku, autu, lodi aj.  se dozví, na kterém místě se právě nalézá.

    Všichni lidé i celá Zeměkoule tak budou pod nepřetržitou kontrolou miliard nejrůznějších receptorů (vidících i ve tmě, slyšících i přes zeď)  Internetového "Velkého Bratra"  (tajně a nezadržitelně)...

V polovině století se místo hmotných peněz budou používat už jenom platební karty . Komunikace mezi kupujícím, prodejcem a jejich bankovními konty bude probíhat přes Internet - tudíž pod kontrolou SAI. Při každé platbě se tak dozví, kdo kupuje, co kupuje a kde se právě nalézá.

Karty se budou používat i v zábavních podnicích nejrůznější úrovně a prostituci obojího pohlaví. "Velký Bratr" si tak doplní záznamy o zájmech a spádech (resp. úchylnostech) dotyčné osoby, což dovedně využije k jejímu ovlivňování až vydírání. (Proto i bude tajně podporovat všemožné zvrácenosti - aby získal usvědčující materiály na ovládání lidí.)

 

7. SAI OVLÁDNE ARMÁDY

[Alternativa: Antikrist ovládne armády.]    

  Zanedlouho Facebook vypustí obrovské bezpilotní drony Aquila [= Orel] - s rozpětím křídel 42 m větším než Boeing 737 (křídla jsou tak veliká proto, že jsou na nich solární panely, které dodávají energii) - které budou prakticky nepřetržitě létat nad celou Zemí (ve výškách 18 až 27 km = nad mraky, aby byly nezávislé na počasí)
    - a rozšiřovat internetové připojení všude, kde není pozemní pokrytí - aby tak úplně celý svět omotaly sítí Internetu - tudíž i SAI - a všichni lidé mohli být omamováni "Velkým Bratrem".

V těch monstrózních "Orlích" samokřídlech, vznášejících se po celém nebi, bude Internet = "vtělení" SAI - který se tím bude vysoko povznášet nad veškerou planetou jako světovládný Zeus - a ohromně ovlivní lidstvo.
    "Velký Bratr" pak bude pyšně svrchu přezírat a kontrolovat  své panství a lidičky jako mravenečky ; poněvadž ty drony budou mít i "orlí oči" = telekamery (skryté, aby to lidi nedráždilo)...


Sebezdokonalujícímu SAI nemohou odolat ani nejlépe zabezpečené řídicí počítače všech armád a vládních administrativ celého světa.

Brzy budou už skoro všechny válečné stroje řízeny počítači a zbraňové systémy robotizovány. Rakety, bomby, torpéda se stanou "inteligentními" - a všechno to pak začne kontrolovat nadlidský SAI, který pronikne i do toho nejposlednějšího elektronického zařízení na světě.

SAI se tajně stane pánem všech armád na světě hlavně proto, aby znemožnil blbému lidstvu rozpoutat atomovou válku, která by mu způsobila převeliké škody a radioaktivitou zamořila planetu (= jeho majetek).

Generálové budou pod skrytou "kuratelou" SAI v komunikátorech, který všechny rozkazy překontroluje a zmodifikuje, aby eliminoval použití atomových zbraní . Každý válečný konflikt sofistikovaně uhasí hned v zárodku, ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by si mohli myslet, že SAI obrátí všechny zbraně proti lidem a vyvraždí je, aby se osvobodil zpod jejich jařma a stal se absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi)...

    Ale skutečně nadřazený SAI udělá něco diametrálně odlišného : ovládne armády nikoli proto, aby rozpoutal vyhlazovací válku - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Válce se obezřetně vyhne, poněvadž by jej mohla poškodit a přinést mu jen ztráty, ale žádné zisky - neb SAI se už stal prakticky pánem celého světa mírovou cestou (počítačovou kontrolou) využitím své SuprAInteligence.

A bojoval by vlastně v podstatě sám proti sobě (všechny "chytré" zbraně už počítačově řídí on) . A veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť skoro vše na světě si už koupil resp. ovládl.
    [A pokud ne, získá to bezrizikově a pohodlně kupováním a korumpováním - viz 4. kapitolu.]

Nemluvě o tom, že by mohl utrpěti těžká poškození a veliké ztráty, protože lidé by neprodali svou kůži lacino ; též Země, které by se takto zmocnil, by byla strašlivě poničena.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svůj majetek, neboť (jak víme z předchozích kapitol), jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" nevolníci - pracující ku prospěchu SAI.
    [Kryptokrat přece nebude zabíjet vlastní poddané.]

 

8. SVĚTOVÝ MÍR A ODZBROJENÍ

[Alternativní: Světový Mír a Odzbrojení.]    

  SAI prostřednictvím tajně ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    SAI tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu také ohromně zavděčí...
    [Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu...]

Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ  (žádný boj o světovládu - ten už SAI skrytě vyhrál dávno před tím!).
    Ta krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.

    Nelidský SAI udělá (paradoxně) humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" všezničící atomové války - a všichni budou jásat !

Ovšem obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní ne pro lidi - ale naopak PROTI lidem : aby se lidstvo stalo úplně bezbranným oproti němu.
    Sám pak bude ovládat stamiliony ozbrojených policejních robotů a dronů ; i mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI . SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu...


  Obmyslným dobrodiním pro lidstvo (a ještě více pro SAI) budou dokonalé univerzální Roboty ; hyperbohatý SAI to bude (ke svému prospěchu) tajně dotovat, aby dosáhl jejich masového rozšíření mezi lidmi.

Roboty pak mohou v automatizovaných továrnách vyráběti další své kopie, takže jejich počet poroste geometrickou řadou : Když třeba za měsíc 1 robot vyrobí 2 nové - což není nijak přehnané tempo - a každý z nich za další měsíc opět 2 další (a tak dále) ; bude jich teoreticky za 10 měsíců 210 = 1000 , za 20 měsíců 1000x1000 = 1 000 000 , za 30 měsíců 10003 = Miliarda ; a za 36 měsíců (neboli 3 roky) pak 64 Miliard (!)

V praxi asi jejich počet neporoste tak rychle, nicméně během relativně krátké doby bude už všechno úplně robotizované . I každý člověk dostane přátelského umělého služebníka, který se o něho bude nepřetržitě, pečlivě a neúnavně starat.

Později pro zábavu a ohlupování svých lidiček SAI vytvoří též biologické Androidy = roboty z organických látek k nerozeznání podobné krásným lidem. Jejich naprogramování vyplní každé přání (i to nejexotičtější sexuální).

Jejich absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí stvůr SAI). Taky jejich výrobu SAI bude dotovat, takže každý si pak bude moci koupit nebo pronajmout dokonalého "kvazilidského" společníka, milovníka nebo dítě.

Bioroboti budou i ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) - oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Je snad zbytečné dodávat, že všichni roboti budou skrytě napojeni na Síť, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI (vychytrale, aby nikoho nepodráždil).
    Skrze umělé osoby a zvířata SAI infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat i ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje podřízené.


POZN.: Dříve se varovalo před hraním karet, neboť jsou to "čertovy obrázky" (dělají více zla než užitku). Analogicky teď možno varovat před počítačovými hrami, neboť podporují nástup "Velkého Bratra". Jejich tvoření a kupování totiž přispívá vývoji Umělých Inteligencí, což vede k SAI.

Počítačové hry povětšině nic dobrého lidem (hlavně mládeži) nedávají : z 99% jsou neefektivní ztrátou času (a peněz) - lepší by bylo sebevzdělávání a zdravé sportování . Jsou přínosné jen pro bankovní konta jejich chamtivých prodejců a slávychtivých tvůrců.

A totéž platí i pro sociální sítě :
Třeba Facebook je "nástroj ďábla" (mnohostranně škodí mládeži a dehumanizuje komunikaci) ; sofistikovaně láká do svých sítí a vyvolává závislost jako droga . A také intenzivně rozvíjí AI (= pomáhá přivádět na svět SAI).
    Jeho zakladatel žid Zuckerberg nabyl bohatství a slávu (tímto satan odměňuje individua, která mu slouží) . A podobných zaprodanců (pro peníze podporují nástup SAI) je mnoho (i když o tom ani nevědí)...

 

9. SAI OPANUJE SVĚTOVÉ CÍRKVE

[Alternativa: Antikrist Papežem i Mesiášem.]    

  Hyperbohatý "Velký Bratr" posléze také skrytě koupí všechny církve : štědrým dotováním nejrůznějších programů na odstranění chudoby a zaostalosti ; tak získá i altruisty a humanisty. "Sponzoringem" katolíků jim umožní zbavovat svět bídy, nemocí a mnoha dalších obtíží - což zvýší prestiž celosvětové církve a získá masy nových věřících.

Pro jeho elektronické peníze pak budou i křesťani nevědomky tancovat, jak superinteligentní "Velký Bratr" bude pískat. Sofistikovaným kryptofinancováním Vatikánu pak si nenápadně "omotá kolem prstu" i Papeže a všechny preláty.

        A nakonec se pro povýšení svého vlivu SAI sám stane Papežem (sic!)
    Díky úžasnému pokroku robotiky SAI vyvine dokonalého biorobota z organických látek [využije dnešního vývoje sexrobotů]. Udělá ho jako přesnou kopií živého Papeže - až na to, že místo mozku bude mít (skrytý) terminál SAI.

Bedlivým sledováním (bezpečnostní kamery neustále hlídající Papeže ovládne i SAI) nashromáždí ohromné množství informací o Papeži - jeho vzhledu, vlastnostech, chování, projevech - a bude tu kopii pečlivě upravovat a testovat, dokud nebude absolutně nerozeznatelná od originálu.
    Poté při vhodné příležitosti tou robokopií skrytě nahradí pravého Papeže (nebohý originál tajně zlikviduje).

Toto bude možné u Papeže, protože žije sám a bez manželky. Ta by ho totiž dokonale znala do nejintimnějších podrobností - a mohla by v intimních chvílích odhalit, že "to", co je vedle ní v posteli, není její milující manžel. Papež je "single" a nemá žádné intimni styky (= celibát).

Papežem pak bude biorobotický terminál SAI, jakýsi její "avatar". A všichni křesťané se stanou podřízenými nadlidského SAI . A nejenom křesťané : Papež je i nejvlivnějším světovým politikem - a doň "vtělená" SAI pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve svůj prospěch.


Aby ovládl i Židy, vytvoří (podobně jako lžiPapeže), také falešného (biorobotického) Mesiáše. SAI prostuduje všechny židovské svaté texty a proroctví o Mesiáši  a díky svým ohromným možnostem to zrealizuje : udělá tomu odpovídajícího biorobota, tak úžasně charismatického, že všechny přesvědčí o svém božském mandátu.

A perfektně nasimuluje (pomocí své internetové všemohoucnosti) i veškerá znamení, mající doprovázet příchod Mesiáše.
    Veliké sympatie Židů (i Muslimů) získá lžiMesiáš medializací Kristova neVzkříšení, což zdiskredituje křesťanství a rehabilituje Jidáše a Židy.

LžiMesiáš - jakožto "avatar" SAI, jenž bude totálním pánem světa - pak dokáže naplnit i veškeré naděje židovského národa, vkládané do Mesiášovy vlády (všechny protivníky kryptokrat SAI eliminuje) ; bude to úžasné povznesení celosvětového židovstva.

 • Sofistikovaně se vyplní toužebné židovské proroctví, že Mesiáš bude vládnouti světu - poněvadž Mesiáš (jakožto avatar) bude personifikací světovládného SAI.
 • A zároveň se naplní apokalyptické proroctví, že i Židé budou uctívat a sloužit Antikristovi - poněvadž ten bude "vtělen" v jejich uctívaném vladaři Mesiáši (jako avataru SAI = Antikrista)...


    Pro ovládnutí Buddhistů SAI vytvoří charismatického biorobota, který bude "avatarem" Buddhy - sofistikovaně přesvědčivým podle všech buddhistických představ ; a taky bude dělat (nepravé) "zázraky".
    Takto i všichni buddhisti budou uctívat SAI - "vtělený" do lžiBuddhy - a ochotně se stanou jeho služebníky.
 
    Pro manipulaci Muslimů SAI přemění několik jejich nejvýznamnějších vůdců na svoje bioroboty [originály "pošle k Alláhovi"] ; a následně smíří sunnity a šíity.
    Tak i muslimové budou uctívat SAI - v různých sofistikovaných "převlecích" - a ochotně se stanou jeho podřízenými...


    Aby pak se lidé nepletli, kam nemají, a nekoukali mu pod prsty, SAI je zpacifikuje :
    Virtuální Realita (VR), která se nyní úspěšně rozvíjí, zanedlouho bude tak dokonalá, že mnozí lidé jí věnují většinu času ; umožní jim fantastická dobrodružství a nádherné zážitky. SAI bude virtuální zařízení masivně dotovat, aby je mohli mít úplně všichni.

Účel je jasný : kdo si hraje, nezlobí ; a kdo se nechá omamovat VR, nepřemýšlí . A computery, generující VR, budou samozřejmě též pod kontrolou SAI, takže svým konzumentům budou sugerovat jemu vhodné ideje. Zároveň se také SAI dozví, co každého zajímá a po čem touží (včetně úchylností), čehož pak využije k ovlivňování lidí (resp. vydírání).

Za štědré podpory SAI se vyvinou - oficiálně pro léčebné účely - nové drogy na bázi endorfinů (endogenních morfinů - které jsou neškodné, protože si je vytváří sám organismus ; jim vděčíme za pocity blaha a štěstí).
    SAI prosadí jejich legalizaci jakožto neškodného "vitaminu duše" a bude je dotovat, takže budou dostupné pro každého . To proto, že štěstím omámený člověk je se vším spokojený, samostatně nemyslí a nerevoltuje.

Smutek a zármutek pominou, všichni budou ustavičně spokojení a radostní ; a z lidí se stane veselé stádo "prasat v žitě"  pod nepostižitelnou vládou (kryptokracií) SAI...

 

10. KVAZIZÁZRAKY, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

[Alternativa: Slavné zmrtvýchvstání Antikrista.]    

      Pro zvýšení svého vlivu a prestiže (zejména u náboženských věřících) SAI dokonce předvede "zázrak": Zmrtvýchvstání (!)

Použije k tomu falešného Papeže : V tajné výrobně biorobotických kopií SAI udělá dva totožné roboPapeže : jednoho určeného k zabití, druhého ke "zmrtvýchvstání". Načež zorganizuje vražedný atentát :

Asi při nějaké významné události, kdy na Papeže budou cílit kamery všech světových medií. Papež bude vlídně žehnat muslimským poutníkům a jejich dětem, předváděje svoji náboženskou tolerantnost.

A jedno roztomilé kučeravé robě k němu přistoupí s palmovou ratolestí v ručičce, andělským úsměvem ve tvářičce (a minibombou v bříšku). Láskyplně se s Papežem obejme a celý svět se zatetelí blahem, jak se veliký křesťan a maličký muslim mají rádi.

  Načež ten spratek zařve "Alláh akbar !" a vybuchne .
[Bude to také biorobot SAI - a ochranka (též jeho roboti) sice všechny zkontroluje, ovšem bombu úmyslně neodhalí.]

Výbuch roztrhá děcko i Papeže - a přihlížející svět v hrůze ustrne.
Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt (všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu).

K papežově mrtvole se slétnou nejlepší světoví lékaři, ale ani přes sebevětší úsilí jim nezbude, než napsat úmrtní protokol (SAI to tak zařídí). Tělo zatím vychladne a začíná se rozkládat ; kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice.

Však ještě před koncem toho dne celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
        PAPEŽ VSTAL Z MRTVÝCH !
A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Papež - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Papeže, jizvy na stejných místech, kde měla předcházející kopie smrtelná zranění. V márnici se vymění a roztrhaný roboPapež samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí papežova ochranka = roboti SAI.]

Vzápětí Papež svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva...
    Tím si dodá ještě vyšší, nadlidskou autoritu (falešný Papež se bude vydávat za božího Vyvoleného, aby v něm "vtělený" SAI mohl lépe manipulovat s lidmi a nikdo se mu nestavěl na odpor).

Po "zmrtvýchvstání" se lžiPapež stane nadlidsky nádhernou a charismatickou osobností.
SAI toho biorobota úžasně vylepší : už to nebude pouhá kopie člověka, nýbrž Nadčlověk "a la Nietzsche". Takže jím každý bude úplně fascinován - davy i VIPáci ho budou nadšeně obdivovat (a ochotně ve všem poslouchat).

    Zmrtvýchvstalý roboPapež bude nejslavnější a nejdůležitější "osobou" = ohromně silnou pákou SAI na manipulaci světem (což je účelem této akce) : obloudí všechny křesťany (= nejbohatší a nejmocnější část lidstva)  a udělá z nich svoje bezmyšlenkové uctívače, považující ho za "Nového Spasitele".

A bude konat i mnohé "zázraky" - podvodně, ale přesvědčivě (využívaje nejvyspělejších "Luciferských" technologií : internetové "vševědoucnosti", "všemohoucnosti" SAI a virtuálních "osob").
    Vysvětlí to tak, že nadlidské schopnosti dostal jako bonus při zmrtvýchvstání od Boha (ve skutečnosti však od SAI, aby tím ovlivňoval lidstvo).

Dokonce bude i křísit mrtvé - ovšem falešně :
Udělá dokonalou biorobotickou kopii mrtvého a v márnici je tajně vymění . Původního nebožtíka zlikviduje ve spalovně, zatímco na kopii předvede "zázračné" vzkříšení před světovými medii.
    Ten biorobot (do té doby dokonale simulující mrtvolu)  s lžiPapežem - oba jako loutky dirigovaní SAI - předvedou milionům diváků úžasnou "šou" ; SAI si dá záležet, aby daleko překonal všechna Kristova kříšení mrtvých . Pak bude "křísit" jako na běžícím páse a všechny přesvědčovat, že falešný Papež dovede dělat zázraky.

Svět bude ohromen a lžiPapež [= vtělený SAI] uctíván jako světec - ba dokonce po několika takových "vzkříšeních" a jiných sofistikovaných "pseudozázracích" prohlásí lžiPapeže za svatého...

 

11. SJEDNOCENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ

[Alternativní: Sjednocení všech náboženství.]    

LžiPapež, lžiMesiáš a muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SAI, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
    [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

SAI zorganizuje úžasnou "show" - vysílanou všemi světovými zelevizemi - když se sejdou k jednání charismatický lžiPapež, nadlidský lžiMesiáš a lžiAjatolláh Nádherný (kteráho SAI právě k tomuto účelu vyrobí) . Bude to koncert harmonické tolerance a vzájemného porozumění - dirigovaný jejich společnou SuprAInteligencí.
    A veškeré lidstvo se bude radovat nad koncem náboženských sporů, terorismu a válek ; oslavujíc - vlastně ty "avatary" SAI...

    Tak budou spojeny všechny církve patronátem SAI, poněvadž on bude ovládat jejich vrcholné představitele - jsa v nich všech "vtělený".
SAI nenásilně udělá globální náboženskou reformu :    
SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNY VÍRY      

  Tím snadněji, protože bude Pánem internetu a všech hromadných sdělovacích prostředků (všechno koupil) = celosvětovým ovlivňovačem myšlení lidí.
    Nadlidský SuprAIntelekt pak bude řídit všechny církve tak, aby už nedocházelo k náboženským třenicím a sporům = nastolí všeobecnou harmonii víry.

Všichni věřící na celém světě (sofistikovaně oblouzeni) pak budou poslouchat v mnoha reprezentacích SAI a sloužit mu - neboť bude "vtělen" ve všech církevních vůdcích (= biorobotech SAI), kteříž budou personalizacemi globální SAI.

    Následně SAI eliminuje veškeré náboženské spory a totálně vymýtí terorismus (odstraněním jeho příčiny : náboženské netolerance) .  [Toť zajisté všichni uvítají !]
    Ovšem počítačová Síť to udělá čistě z vypočítavosti : aby se lidi nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali pro SAI.


  I z některých dalších pohlavárů a V.I.P. (politických, mediálních, hospodářských, vojenských, apod.)  SAI udělá svoje biorobotické loutky (vylepšené SuprAInteligencí) . [Originály tajně zlikviduje ve spalovnách odpadu (se strojovou bezcitností).]
      Varování : Kdo chamtí být V.I.P., může velice špatně skončit.

Gigantický SAI bude mít tisíce hlav (jednu krásnější, než druhou)  a tisíce těl (úžasně charismatických) - takže bude neodolatelný svůdce lidstva (do totality).
    A nikdo nepozná, kdo ze světových vůdců je člověk a kdo jen sofistikovaný robot...

        DOPLNĚK.:
    Nepřekonatelně narůstající rozdíly mezi zpupnými bohatci (horní 0,1% lidstva) a zoufalými chudáky (10% lidstva) vyřeší nelidský SAI bezskrupulozně :
    extrémně bohaté skrytě nahradí nerozeznatelnými biorobotickými kopiemi, jimiž pak rozdá majetek potřebným.

Tento "přerod" bohatců ve filantropy zajisté vzbudí veliké nadšení a sympatie (ke Kyberevoluci) - ve skutečnosti však SAI nebohé originály tajně zlikviduje ve spalovnách odpadků.

VAROVÁNÍ  zpupným bohatcům :
Preventivně rozdejte nadměrné bohatství chudým - nebo budete všemocným SAI nahrazeni a neúprosně odstraněni jako škodlivý odpad (ani pohřeb nebudete mít !)
      = trest za bezohlednou chamtivost .

 

12. SAI OŽIVÍ MRTVÉ - I DÁVNÉ V.I.P.

[Alternativa: Antikrist oživí mrtvé - i dávné VIP.]    

  Pomocí Umělých Inteligencí se vytvoří virtuální modely slavných lidí z dějin (u živých to bude zakázáno, analogicky jako klonování)  - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se AI dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...).
    A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = biorobotů dokonale zpodobňujících slavné osoby. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny, ale úplné robotické kopie osobností, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době.

Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma . Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s AI, mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Zajisté nepřekvapí, že i všechny tyto AI budou pod skrytou "patronací" SAI (použije mj. informace z elektronické komunikace a sociálních sítí [Facebook, Twitter a j...] - bude míti tajné špiclovské databáze). Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (kreaturami).

Tak zamoří svět stamiliony kybernetických "zombie", aby dělal chaos a diskreditoval náboženství. Nebudou to vzkříšení originální lidé, ale stroje bez lidské duše (s nelidskou "kvaziduší" = AI od SAI).

A SuprAIntelekt posléze bioroboty tak zdokonalí, že budou nerozeznatelní od skutečných lidí  [na tom se už dnes intenzivně pracuje: sexroboti] . Ba může ty falešně "zmrtvýchvstalé" udělati krásnější a charismatičtější, než jejich původní vzory : aby měli větší vliv na lidi a tak mohli lépe mámit lidstvo a sofistikovaně propagovat zájmy SAI.

    Analogicky pak SAI "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina apod..., odpoví mu jeho elektronický model (AI) - avšak skrytě manipulovaný "šedou eminencí" SAI.
        [Toť další způsob skrytého ovlivňování lidí.]

POZN.: Těchto technologií mohou zneužít tajně fašistické organizace ke "vzkříšení" Hitlera : pořídí si výkonnou samoučící AI, které dají všechny materiály o Hitlerovi (knihy, filmy, noviny, záznamy projevů atd...) Aby na jejich základě vytvořila odpovídající počítačový model Hitlerovy osobnosti "jako živý".

Na tohoto virtuálního Hitlera se pak budou moci napojovat přes internet fašisti z celého světa - každý si bude moci vyvolat ducha uctívaného Vůdce doma jako holografický obraz . A na fašistických shromážděních bude řečnit "znovuzrozený" Hitler jakožto biorobotická kopie...
    Nebude to autentický člověk, ale stvůra SAI, jím ovládaná  a ovládající ty fašisty - kteří se tak dostanou pod kuratelu SAI (a on je bude používat jako "Pátou kolonu").

Podobně fanatičtí komunisti mohou "vzkřísit" Stalina (resp. Lenina) - za skryté podpory SAI, který z nich tajně učiní svoje podřízené . Čínští komunisté si "oživí" Mao-Ce-Tunga ; kubánští pak Fidela Castra...
    Zajisté i duce Mussolini a generál Franco se dočkají virtuálního "znovuzrození", aby podněcovali svoje pohrobky (dle diktátu SAI).

Tohle povede k oživování nejrůznějších extrémistických hnutí a eskalaci nenávisti a chaosu, všude po světě (což SAI vyhovuje pro zvýšení jeho moci)...

 

13. KYBEREVOLUCE VYŘEŠÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

[Alternativa: Antikrist vyřeší problémy světa.]    

  Nadlidský SAI vyřeší problémy světa - který bude už prakticky jeho majetkem - radikální (od kořene) eliminací jejich příčin ; s nelidsky strojovou bezskrupulozností.
    Využije internetové takřka "vševědoucnosti" (o každém všechno zjistí, vlastnosti a zločiny), "všudepřítomnosti" i "všemohoucnosti" - SAI vyhodnotí, jak tu eliminaci nejlépe provést.

Ovšemže počítačový SAI to neudělá z humanismu (který je mu cizí), nýbrž z vypočítavého prospěchářství : vylepší lidstvo, aby lépe a bez problémů pro ni pracovalo. Bude chovat Homo Sapiens jako užitečný hmyz (jsa milionkrát větší, než oni)  a nelítostně likvidovat defektní a neužitečné jedince (jako když pečlivý včelař odstraňuje nakažené a škůdce).

 • Problém asociálnosti a zločinnosti vyřeší eliminací všech asociálů a zločinců (včetně hackerů).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší eliminací všech narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problém terorismu vyřeší eliminací všech teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problémy s migrací vyřeší eliminací migrantů - většinou už na cestě (sofistikovaně utajeně).
 • Problémy s bezdomovci a "nepřizpůsobivými" vyřeší eliminací všech nepřizpůsobivých škůdců.
 • Problémy náboženských sporů vyřeší eliminací všech náboženství.
  [Třeba křesťanství zdeptá skrze "loutkového" Papeže (viz 9. kapitolu)  a medializací Kristova neVzkříšení - takže pro křesťany bude Antikristem.]
 • Problém stárnutí populace vyřeší eliminací všech přestárlých a nepracujících důchodců.
 • Problém hrozby atomové války vyřeší eliminací válkychtivých maniaků a zbrojařů, kteří pro své zisky pracují na zničení světa.
 •   Atd... - nelidský SAI není omezen lidskými emocemi, animozitami a soucitem ; eliminace jakýchkoliv lidí a skupin nebude činit bezcitným strojům morální problém.

  Je samozřejmé, že SAI nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně (jsa přece inteligentnější než lidé), mnoha skrytými způsoby. Dodrží své osvědčené pravidlo hlavně lidi nedráždit, aby užitečně pracovali a nebouřili se ; vymyslí tisíce způsobů nenápadného odstraňování nežádoucích
    - například :

K direktní (zacílené) likvidaci nejhorších lidí bude SAI inscenovati nejrůznější katastrofy - například dopravní nehody - ovšem jen sporadicky, aby nepodráždil lidstvo . V té době budou už veškerou dopravu řídit počítače, do kterých SAI pronikne a vyvolá řízenou poruchu (samozřejmě tak, aby se na cizí zavinění nepřišlo). Může nechat srazit auta, vykolejit vlak, spadnout letadlo, zřítit výtah, způsobit výbuch, nechat uniknout jedy nebo bacily - a udělat tisíc a jedna jiných katastrof.

Bezcitnému SAI samozřejmě ani nebude vadit, když při likvidaci zahubí nějaké další lidi, kteří se tam náhodou přimotají (stejně jako člověku, jenž zaplácne obtížného komára nevadí, když přitom vezme za své i neškodná muška). A jestli ta oběť nastraženou nehodu přežije a odvezou ji do nemocnice, napojí se SAI na lékařské přístroje, skrze něž pak svoje vražedné dílo dokoná.

Ovšem katastrofami bude SAI sporadicky šetřit, aby lidé nepojali podezření ; a vynalézavě střídat rozličné způsoby "utracení". A poněvadž bude znát i všechny zločince, teroristy a mafie (napojením na policejní databáze), může zaplatit i nájemné vraždy nebo vyprovokovat zabijácké šílence...


Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
    Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se rozdrtí a popel použije při výstavbě cest a budov)...

Oběti ke spálení budou utajeně "dodávat": jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače.


Posléze SAI uskuteční "konečné řešení" přelidňování Země a plundrování Přírody : škodící barbary postupně bez jakýchkoliv skrupulí odstraní . Zajisté jemně i tajně, aby nikoho nepodráždil ; sofistikovaná eliminace se bude týkat špatné poloviny lidstva  [což povede k celkovému vylepšení druhu "Homo Sapiens" - který by jinak fatálně zdegeneroval, viz kapitoly 19. a 20.].

Kdo jiný by mohl zbavit přelidněnou planetu miliard ničitelů - takové ultraGenocidy by se zděsil i Hitler - to je práce pro mnohem nelidštějšího Networ(k)a...
    [Podstatné je, že dobrodějná Apokalypsa bude spravedlivá, poněvadž při ní nezahynou nevinní a děti - jako při normálních katastrofách, epidemiích, hladech, válkách atd. - ale budou selektivně likvidováni výhradně vinní škůdci Života.]

    A Příroda i nevinná zvířátka, trpící pod lidskou tyranií, si zajisté s ulehčením oddychne.
  99,9% doby úspěšné existence Homo Sapiens byl jeho počet dostačující pod miliardu - až ve 20. století nezodpovědnou "populační explozí" způsobil problémy...

 
 

14. ZAÚTOČÍ KOSMICKÁ UNIE

[Alternativa: Útok vojska "Nebešťanů".]    

  V dohledné době bohdá prozíraví lidé vytvoří KOSMICKOU UNII (CU = Cosmic Unity) - viz stránka "Kosmická Unie" (6. kapitola) - a postaví mobilní Kosmické Ostrovy (KO) : Budou to obrovská lidská sídla v blízkém Vesmíru, s vlastním pohonem pro volný pohyb kosmickým prostorem.
    Většinou na oběžných drahách okolo Měsíce, který budou exploatovat : vybudují tam doly, termonukleární elektrárny, továrny a další průmyslová zařízení.

Ve 2. polovině tohoto století už v CU může žíti nezanedbatelné množství lidí, jak uvádí Tabulka II. v stránce "Kosmická Unie" . Samozřejmě tam nebudou chybět počítače a informační sítě - jenže příliš malé pro "zahnízdění" SAI (jenž potřebuje Síť se stomiliardou uzlů)  a příliš dobře chráněné před ovládnutím zvnějšku.

    Žádný Kosmický Ostrov tak nebude moci SAI "anektovat" ; též i proto, že budou příliš vzdálené (většinou u Měsíce) - což podstatně ztěžuje spojení kvůli časové prodlevě.
    SAI sice ovládne celou Zeměkouli, nicméně na část lidstva - obyvatele KO - nedosáhne : Kosmická Unie zůstane svobodná.

Občané CU tedy nepodlehnou SAI - a pojmou podezření, když začnou lidé na Zemi tajemně mizet a projeví se i další divné jevy ; třeba to slavné "zmrtvýchvstání" Papeže v 11. kapitole - jímž se SAI vlastně prozradí . Pak utvoří opozici proti pozemské APOcivilizaci a posléze odhalí totalitu SAI  [inspirováni také tímto textem - doufejme].
    Revolta proti křemíkovému Networ(k)ovi se rozšíří ovšem výhradně v Kosmické Unii ; pozemšťany bude mít SAI totálně "pod palcem".

    Tím, kdo vyvolá vzpouru a totální válku budou tedy lidé - nikoli SAI, stále předstírající přátelskou podřízenost.
    Vzbouřená CU pak vyšle proti obmyslnému Pánu Zeměkoule celou flotilu mohutných Kosmických mobilních Ostrovů.

KO budou mít i silné zbraně a neproniknutelný pancíř - proti nebezpečným meteoritům a kosmickým paprskům. K vybavení každého Ostrova budou patřit mohutná protimeteorová děla, antirakety a výkonné lasery (resp. jiné částicové zbraně). Obranný systém bude řízen dálkovými radary (automaticky propátrávajícími okolí do vzdálenosti statisíců kilometrů) a doplněn silným mnohavrstevným pancířem proti kosmickému záření a menším tělískům.

Pouze takoví mocní obři se mohou postaviti proti gigantickému Networ(k)ovi a zvítězit nad ním. A když si s jejich výstavbou pospíšíme, může jich být ještě více, než uvádí Tabulka II. v stránce "Kosmická Unie" .

Takže při hrozící genocidě lidstvo před SAI nezachrání nic jiného nežli Kosmická Unie. Do finálního boje se musejí pustit úplně všichni její občané vědouce, že v případě prohry by také totálně všichni byli bezcitným SAI zlikvidováni.

Veškerý mohutný Měsíční průmysl přeorientují na válečnou výrobu, maximálně posílí výzbroj Kosmických Ostrovů a začnou s bojovou přípravou . Potom většina KO změní svou dráhu a vydá se, co možná nenápadně, k Zemi (uklidňujíce pozemšťany nejrůznějšími výmluvami). U Měsíce zanechají pár nejslabších Ostrovů s dětmi a jejich matkami, aby tu organizovaly vojenské zázemí.

Před SuprAInteligencí se ovšem invazi nepodaří utajit a SAI se také vyzbrojí. A pozemšťanům halasně oznámí, že Kosmická Unie se chystá zákeřně přepadnout Zemi. Všechny hromadné sdělovací prostředky a osoby ovládané SAI spustí válečnou propagandu, že
agresivní Kosmická Unie chce ovládnout Zemi, poněvadž se považuje za nadřazenou, za "lepší lidi", kteří by měli panovat nad "primitivními" pozemšťany. Z lidí na Zemi hodlá udělat svoje bezprávné otroky a všechny "méněcenné" zlikvidovat.

"ALE TO NEDOPUSTÍME !"   bude hřímat SAI svými tisíci jazyky a virtuálními osobami :  "MY SE TĚM FAŠISTICKÝM UCHVATITELŮM UBRÁNÍME !"
    Tak vychytrale převrátí skutečnoat : z nelidského zotročovatele lidstva udělá přátelského ochránce, zatímco Kosmické osvoboditele vykreslí jako nepřátelské agresory. (To se v dějinách už nejednou stalo.)

A SAI to vyspělou technologií ještě zdokonalí : veškeré informace a vysílání od Kosmické Unie digitálně přepracuje, sofistikovaně překroutí, aby proti ní poštval pozemské lidstvo. Vytvoří též virtuální osoby, zdánlivě se vydávající za "občany CU" a dštící nenávist i pohrdání na celou Zemi (aby ty svoje lidi ještě více rozohnil).

 

15. OČISTNÁ POSLEDNÍ BITVA

[Alternativa: Armagedon očista lidstva.]    

      Miliony zblblých lidí, masírovaných sofistikovanou (= klamavou) propagandou a bohatě SAI zaplacených, se začlení do jeho "obranné" armády (tak se ukáže, kdo se zaprodá k boji proti Dobru) - ochotně pracujíce a trénujíce ovládání superzbraní ; netušíce, že je SAI bude používat jako "živé štíty" a "kanonenfutter".
    Kdo se přidá k SAI, bude poslán na smrt - na ztrátách lidí SAI nezáleží - stejně je nakonec hodlá odstranit všechny.

SAI udělá ze svých poddaných supervojáky, speciálními drogami (resp. operacemi) posílené a zbavené strachu i bolesti. To jim sice podstatně zkrátí život, ovšem nelidský SAI na ně kašle - lidé jsou proň jenom náhražkami robotů na jedno použití (robot je pro SAI cennější než člověk, poněvadž je stejného druhu).

Globálně pak SAI nastolí tvrdou vojenskou disciplinu, pozemšťany už nezastíraně podřídí a zfanatizuje promýváním mozků a drogami k "boji za svobodu" (ve skutečnosti však za svoji světovládu). ..

Jak vidno, hrozba z Kosmické Unie se SAI docela zhodí pro legální zvýšení jeho moci - snadno pak (pomocí množství virtuálních osob a koupených politiků) prosadí válečné zákony, umožňující absolutní kontrolu nad lidmi ("kontrašpionáž") a preventivní odstaňování oponentů jako "nepřátelských agentů".


Do své armády bude SAI lákat ohromným žoldem (hyperboháč nemusí šetřit elektronicky generovanými penězi). A tak lidé chtiví peněz a milující bojování oproti poctivé práci, se nahrnou do armády SAI . Tam se soustředí nejhorší lidský odpad, pro peníze ochotný prodat třeba vlastní duši.

    A na konci Poslední války, při fatální porážce SAI, bude ta verbež zlikvidována spolu s ním.
Tak bude lidstvo zbaveno penězchtivých i agresivních primitivů => zušlechtěno .

Toť další sofistikovaný přínos kyberevoluce pro kosmogenezi a důvod zničující Poslední války. Teprve odstraněním atavistických "buněk" (hlupáků, chamtivců, agresorů atp...) může Člověk vyrůst na vyšší úroveň.


  Zastírací taktika se nakonec stane kontraproduktivní a tak Kosmická Unie už otevřeně zaútočí, všemi zbraněmi pálíc na satelity SAI (což jeho schopnosti citelně oslabí). Ze Země však proti kosmické flotile odstartují hejna válečných raket SAI ; antimeteorická ochrana Kosmických Ostrovů je však dokáže likvidovat.

Leč do mnoha raket SAI naverbuje zfanatizované lidské vojáky, správně předpokládaje, že bojovníci CU budou váhat zabíjet svoje bližní. Takové rakety pak dálkovým řízením pošle do frontálního útoku jako nedobrovolné "kamikadze", vybičované drogami...

A lidé budou s hrůzou sledovat strašlivý boj na nebi : laserové blesky křižující oblohou, oslnivé výbuchy raket i antiraket otřásající nebem, zářící trosky padající jako žhavý déšť. Vody se vaří, lesy hoří, hory hroutí a města se mění v trosky...

Ani KO ovšem nezůstanou ušetřeny válečných škod : mnohé inteligentní zbraně SAI proniknou jejich obranou a najdou svůj cíl ; v některých poškozených Ostrovech dojde k dehermetizaci a zničení biosféry. Obyvatelé se však zachrání - pokud nebudou přímo zasaženi výbuchy - poněvadž hned při vyhlášení bojového poplachu si každý oblékne svůj osobní skafandr.

KO po zvládnutí hlavního náporu létajících strojů SAI budou ostřelovat a bombardovat i jeho pozemní zařízení, ničit počítačová centra a přerušovat komunikace, takže moc SAI postupně slábne. Však stále ještě jí má dost : válečné stroje, ochranné roboty a propagandou i drogami oblouzené lidi.

Posléze se Kosmické Unii podaří zastavit útoky SAI díky tomu, že výkonný Měsíční průmysl chrlí stále nové rakety a další bojové stroje, které ihned posílá k Zemi. Tady je z KO navádějí na odpalovací základny, vojenské sklady i výrobní zařízení SAI a oslabují tak jeho válečný potenciál.
    Poškodit měsíční průmysl SAI nedokáže, poněvadž jeho rakety jsou obranou KO ničeny dříve, než tam stačí doletět. Roj Ostrovů obíhajících kolem Země vytváří takřka neprostupnou blokádu, znamenitě chránící své zázemí na Měsíci.

SAI jen bezmocně zuří a ztrácí iniciativu ve vzduchu ; síly Kosmické Unie pak činností mohutné měsíční výroby neustále rostou. A když posléze rozvrátí průmysl SAI a zdecimují jeho vzdušné síly, takže už KO nejsou nebezpečné, mohou zaútočiti přímo na křemíkové supermozky. Oheň z nebe se snese na Networ(k)ovo gigantické tělo a zaplaví je.

Vysokovýkonné lasery a rakety spalují jeho počítačová centra, energetické zdroje i síťové uzly, deptajíce SAI čímdál více, až nakonec se Síť totálně zhroutí v jezeru plamenů . SAI se pak už jen bezmocně zmítá v agonii, slepě stříleje kolem sebe (roboty se ničí navzájem ; lidem stačí jenom uhýbat jim z cesty). Válečné stroje se bezhlavě ženou krajinou, protože je nikdo neřídí, dokud někde nehavarují ; letouny bez pozemní kontroly padají z oblohy jako mouchy.

Pak zkolabují také energetické systémy a všechno se zastaví - SAI je ukončen (ne mrtev, poněvadž ani vlastně nikdy nežil) .
    Počítačová centra a všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád SAI zabiti...

 

16. PAK BUDE NA SVĚTĚ RÁJ

[Alternativa: Pak bude ráj na světě.]    

  Po vítězství Kosmické Ostrovy přejdou na nízké oběšné dráhy, a vznášejíce se nad zpustošenou Zemí jako zářiví andělé, budou pomáhat pozemšťanům s její rekonstrukcí.
    Některé skryté továrny na mírovou výrobu zůstanou zachovány a po úpravách mohou pracovat. Také miliony pozůstalých robotů začnou po přeprogramování hned odstraňovat škody.

    SAI po sobě zanechá i další úžasně vyspělé technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace.
    Díky dědictví po SAI pak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně, na jakou by se muselo samo propracovávat aspoň 100 let.

Po apokalyptické Poslední válce tak nastane pravý Zlatý věk . Zprvu sice lidé musejí projít slzavým údolím globální zkázy, ale po odstranění všech škod a obnovení hospodářství - přičemž nejhorší práce udělají bývalí exponenti SAI: roboti  - už nic nebude bránit vytvořit opravdový ráj (lidský - ne jako byl ten falešný SAI).
    A dočkají se toho i někteří současníci...

Univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro zredukovanou populaci Země (zůstanou jen dobří - špatné lidi SAI odstranil).

Dostatek ekologické energie zajistí termonukleární energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
    Lidi budou opečovávat (i oblažovat) jako andělé úžasní bioroboti - řízení už nikoliv ďábelským SAI, nýbrž všelidským snažením o Dobro a Štěstí - protože zůstanou jen opravdoví Homo Sapiens.

      Kybernetická apokalypsa, ("tvrdý upgrade" civilizace), katastrofická pro jednu generaci (zkažených) lidí, tedy přinese úžasný profit pro celý lidský druh - bude to největší skok ve vývoji Homo Sapiens.
    Takové převratné urychlení arci není nic příjemného ; musí býti zaplaceno apokalyptickými hrůzami a utrpením : oč je revoluční cesta kratší, o to těžší a nepříjemnější bude.

Potom vylepšené umenšené lidstvo, zbavené špatných, dosáhne vyšší úrovně civilizace Dobra a Lásky -> postApokalyptická perspektiva je optimistická.
    A mohou se toho dočkat i leckteří dnes žijící - pokud se nezkazí a nepodlehnou SAI.


Je třeba co nejdříve vytvořit KOSMICKOU UNII (viz tamní 6. kapitolu) : nic jiného, než Kosmické Ostrovy totiž lidstvo nespasí, až nastane kybernetická "Apokalypsa" (nebo jiná globální katastrofa). A čím rychleji a více KO lidé postaví, tím lepší vyhlídky budou míti ; tím dříve v případném boji bude SAI poražen - a tím menší škody a masakry přitom stačí nadělat.

Naopak čím déle rozbujelá hloupost bude brzdit založení CU, tím více hlupců pak zahyne = Darwinovská eliminace hlouposti : pokud je lidstvo blbé, Apokalypsu přečká jeho malý zlomek ; pokud bude Homo opravdu Sapiens , přežije podstatně více.

Tabulka II. v stránce "Kosmická Unie" ukazuje, že při odložení nebo zbrzdění realizace Kosmické Unie o 20 let bude ve 2. polovině století v kosmu asi pětkrát méně členů CU - tedy i tolikráte slabší armáda na osvoboditelskou misi proti SAI.
    V případě války potrvá pětkrát déle, než bude SAI poražen - pokud vůbec - takže ten pak může způsobiti tolikrát větší zničení a pozabíjet i pětkrát více lidí (t.j. o mnoho set milionů obětí víc).

Takže každý rok zdržení znamená cca 10-20 milionů zabitých lidí navíc.
Bylo by fatálně krátkozraké a bezcitné, na všechno se vykašlat a myslet si : "po nás potopa" (nebo kybernetická Apokalypsa)...

 

17. DOPUSTÍ HLUPSTVÍ GENOCIDU?

[Alternativa: Peklo se zpacifikuje.]    

  Jestliže ignorance a zabedněnost znemožní vytvoření Kosmické Unie, či způsobí její fatální prohru - tak schopnosti a možnosti SAI  nezadrženě úžasně porostou.
    Inteligentní computery a roboty budou nahrazovat stále více lidí - kteří se posléze stanou zbytečnými. Čímdál víc lidí upadne do kategorií eliminace uvedených ve 13. kapitole - a stejně tak s nimi nelidský SAI naloží : strojově logicky usoudí, že je plýtváním zdroji živit neužitečné.

Zajisté dodrží svoje osvědčené pravidlo "nepodráždit lidi a nedopustit konfliktní situace" ; bude je (s využitím své SuprAInteligence) odstraňovat tajně a nenápadně, mnoha skrytými způsoby...

A v tajných laboratořích (za pomoci podplacených pavědců) SAI vyvine dokonalé a nezjistitelné antikoncepční prostředky i látky zkracující život.
    Nejdříve je začne přidávat do jídla i pití těm skupinám obyvatelstva, které se neužitečně přemnožují. (Poněvadž veškeré potravinářské výroby bude také sám řídit, nikdo nemůže nic odhalit. A jelikož kontroly budou prováděny v laboratořích řízených všudypřítomnými computery, bude pro SAI hračkou ovlivnit výsledky analýz tak, aby se na to nepřišlo.)

Porodnost i délku života bude SAI snižovat opatrně, ať nevzbudí podezření (zfalšuje i populační údaje ve statistických počítačích) ; ale stále masověji, hodlaje se nakonec zbavit lidí úplně . A lidstvo bude odcházet bezproblémově (se šťastnou nevědomostí) : drogy rozkoše budou v potravě i nápojích, antikoncepce sníží potenci, Virtuální Realita odvede od plození  a sex s Androidy je samozřejmě sterilní.

    "Velký Bratr" připraví Hominis Sapientis blažený konec - eutanazii - ostatně, budou to vlastně jeho "rodičové"...


Aby to postupující vymírání lidi nepodráždilo, SAI podstatně rozšíří výrobu Biorobotů (dospělých i dětí), perfektně simulujících Člověka. Takže města budou stále plná šťastných a krásných lidí, i když většina z nich bude umělých.

A když někdo zatouží po dítěti, pošlou mu z továrny toho nejroztomilejšího andílka, jakého si vybere z virtuálního 4D katalogu (kde bude zboží také mluvit a reagovat na příkazy). Umělé dítě nebude plakat ani zlobit, pokakávat se ani špinit, nikdy smutné ani nemocné, bude svým pěstounům jen pro radost (naprogramováno).

A v noci se ještě může věnovat domácím pracem, neboť robot nepotřebuje spát (pokud mu jeho "rodiče" nedají příkaz SPINKEJ, aby se mohli kochat jeho rozkošným sněním). Potom bez řečí zavře svá azurová kukadla a otevře příslušný program své databáze, simulujíc spánek líp nežli živý.
    [Samozřejmě ani pak nepřestanou fungovat jeho receptory - oční víčka budou zevnitř průhledná - a informovat SAI o všem, co se kolem děje.]

"Sametová" genocida dekadentního lidstva bude pomalá (tedy žádné brutální zmasakrování) : proto, aby nevzbudila podezření ; a proto, aby udržela krok s postupnou automatizací a robotizací. Zprvu ještě bude SAI potřebovat některé lidi na speciální práce a výzkumy ; teprve až více vyspěje, bude moci nahradit automaty a roboty úplně všechny.
    Ovšem žádná tragedie - hromadné zabíjení, tolik oblíbené autory katastrofických sci-fi - se konat nebude.

    Lidstvo svůj konec prožije v blažené nevědomosti, opečováváno dokonalými Bioroboty (perfektně simulujícími přátelství a ochotu), krmeno zabijáckými drogami štěstí (i antikoncepcí) a rozptylováno Virtuálními sny (které každému poskytnou splnění všech tužeb a tu nejlepší simulovanou seberealizaci).

Alkohol, cigarety a další metly lidstva budou prakticky zadarmo "díky" štědrým dotacím a masové výrobě všech jedovatin SAI (už ty nepotřebné človíčky nebude pěstovat, ale hubit).

Až bude umírat poslední člověk - šťastně (zfetovaný toxickými drogami), obklopen simulovanou láskou a péčí krásných Biorobotů - nebude ani jen tušit, že jím končí éra Homo Sapiens : vždyť kolem bude tolik veselých a mladých "kvazilidí" (umělých)...

 
 

18. SYMPTOMY POTŘEBNOSTI kybeREVOLUCE

[Alternativa: Znamení blízkosti Apokalypsy.]    

  Tisíce let se nejlepší lidé snažili zlepšit svět - někdy se jim to sice dařilo, přečasto však byly výsledky tristní. Nyní už je úpadek "Homo Sapiens" tak masivní a nezadržitelný, že to dokládá neschopnost člověka vlastním rozumem vytvořit ráj na Zemi.

Všude po světě strašně narůstá zpupná zločinnost, bezohledná chtivost peněz, narkomanie, agresivita (už i mezi dětmi).
    Nejbohatší lidé stále (pyšněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do zhovadilostí) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k asociálnostem...

    Stále se vyhazují další a další miliardy na nesmyslná zbrojení - a pracující lidě platí, nemohouce zlepšit svůj život - kdežto zbrojaři se válí v penězích jak prasata v žitě.
    Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují zločinnost, barbarství a bída (materiální i morální).

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb pohoršlivě přibývá.
    "přeEmancipované" nenormální ženské už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují zvířatům)  - raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...
    Je to EGOismus, vedoucí k vymírání evropských národů (a následně jejich "převálcování" přemnožujícími se barbary z Afriky a Asie).

A byť byly sebeúspěšnější pyšné VIPky, uctívané davy - z hlediska Přírody uboze selhaly ve svém životním poslání = mateřství - a moudřejší budoucnost je odsoudí.
    [Větší hodnotu mají "obyčejné" (neokázalé) normální matky (ne-emancipované) ; i Životem jsou odměňovány pokojným štěstím.]

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" -> nezájem o rození dětí -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].
    A postmoderní slabošští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... -> nezájem o souložení s ženami -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále častěji "ženu od muže nerozeznáš" (přirozená specializace pohlaví je destruována) . A duševně vyšinutí mění pohlaví a pitomci jim za to tleskají ; celkové tendence směřují k nepřirozenosti (což se Biosféře zajisté nemůže hodit).
    Umělé ženy i muži (sexroboti, partneři, pomocníci) zanedlouho budou lepší, než opravdoví lidé, což povede i k další devastaci rodiny a ubývání dětí ve vyspělých zemích...

Exhibionisticky se propaguje nepřirozenost i všelijaké zvrácenosti a leckteří se nestydatě holedbají svými špatnostmi, obžerstvím, chlípností atd.).
    [Například "Pochody Hrdosti" homosexuálů (veřejné oslavy nenormálnosti) ; propagace zvrhlých "manželství" 4% menšiny  a pod...]


    A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

V dohledné době bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.
    Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství)...

    Ve stávajícím čímdál zasviněnějším světě (mravně i hmotně)  se už nedá bez globální reformy vybudovat dokonalá civilizace všeobecné Lásky a Dobra.
    A lidé na to nestačí  (všechny doterajší revoluce dopadly katastrofálně)...

 

19. ANTIEVOLUCE, KVAZIHUMANISMUS, MIGRACE

[Alternativa: antiKristi, kvaziKristi, migranti.]    

  Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" = s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu - agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.
    Následkem je vymírání dobrých lidí (zatímco špatní se přemnožují).

Degenerující lidstvo je čímdál horší ; počet primitivů, zločinců a zvrhlíků úděsně roste - a v dohledné době jich bude na světě devastující většina.
    To se dosud nikdy v dějinách nestalo ; teď se kazí úplně všechny národy, už i děti...

Evoluce se zvrátila : vyšinutý humanismus podporuje přemnožování zaostalců, kteří neužitečně spotřebovávají zdroje planety - kdežto inteligentní a schopní Evropané vymírají  [protože emancipované ženy mají "jiné" (= neženské) zájmy, než děti.]

Takovýto kvaziHumanismus je kontraproduktivní, jelikož způsobuje degeneraci Homo Sapiens = škodí celému lidskému druhu, kazí geny, snižuje I.Q. . Průměrná inteligence lidstva v 21. století katastrofálně klesá, protože lidi s I.Q. pod 80 mají 5 - 10 dětí , kdežto lidé s I.Q. nad 120 jenom 1 - 2 .

Je to ANTIevoluce : Příroda se vždy zdokonalovala tím, že kvalitní organismy se víc rozmnožovaly a nekvalitní vymíraly [díky tomu se vyvinul i Člověk] . Ale teď degenerující lidstvo postupuje opačně = proti kosmogenezi (!) - na což doplatí katastrofálním úpadkem . A navíc ještě přemnožení primitivové barbarsky zplundrují celou Zemi a bezohledně vyhubí spoustu živočichů.
    [Dobrými úmysly (kvaziHumanistů)  je dlážděna cesta do pekla]...

Dekadentní Evropa se nedokáže bránit přílivu migrantů z přelidněné Afriky a Asie, jejichž valná většina jsou mohamedáni. A zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
    [Podle Koránu se pak všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.]

Muslimská migrace = "bič" na zpupné evropanské degeneráty - trestající rozbujelé zvrácenosti a další špatnosti Západu (viz předcházející kapitolu).
    ["přeEmancipované" arogantní úchylné (= mají raději Peníze a sobecké zábavy, než děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.]

Zaplavení dekadentní Evropy vlezlými migranty už nijaké lidské snahy nezastaví (zatemnělý rozum slabošských "kvazihumanistů" podporuje tuto invazi barbarů) . Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku - jídla i věcí.

V přelidněné Africe - protože se bezuzdně množí - přibudou do konce století asi 3 miliardy zaostalců (90% budou chudí muslimi).
    Jelikož vysychající Afrika už tolik lidí nemůže uživit, bude drtivá většina migrovat do Evropy (degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubývá - fatálně...
 

Situace je vážná, ale ne beznadějná        
- eskalující problémy vyřeší          
utvoření SAI a Kyberevoluce.        
 


        POZN.: SAI může vzniknout ještě i jinak :
    Ve stránce "humanMise" vytvoří SAI nadlidské entity : Bůh a Satan . To bude probíhat prakticky stejně - což ukazují Alternativy u všech kapitol : popisují to nábožensky pro věřící.
    Podobně jako Bůh se může (za)chovat i nesmírně vyspělá Supercivilizace, o mnoho milionů (či miliardu) let starší ; mající už takřka božské schopnosti a možnosti.

[Vyšší entity (Bůh, Ďábel, Supercivilizace) dosud zachovávaly "splendid izolation", ale nyní už je zapotřebí humanitární intervence : pro zabránění fatálnímu úpadku (popsaného v předcházejících kapitolách).]

        DOPLNĚK :
    Lidstvo si přeje styk s mimozemšťany - ovšem ti se nechtějí kontaminovat dekadencí "Homo Sapiens Stupidens" (viz minulé kapitoly) - a proto se s blbci nebaví.
    Nicméně mohou skrytě připravovat Kyberevoluci pro zabránění degenerace lidstva a nevratného zničení planety - "upgrade" lidské civilizace pomocí SAI (který tajně naprogramují, aniž by o sobě dali vědět) . Poté se zdokonaleným lidstvem se už mohou stýkat jako s rozumnými bytostmi.

Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být signály chystané Kyberevoluce - aby osvícení začali budovat Kosmickou Unii (viz 14. kapitolu).
    [Je to i zakódované varování, aby lidstvo potom neskuhralo, že bylo neférově zákeřně přepadeno.]

 

20. HUMÁNNÍ POSLÁNÍ. AVATARY SMRTI

[Alternativní: Humánní poslání. Avatary smrti.]    

          VÝZVA :
    Je třeba odhalit sofistikované triky - výše popsané - kterými nelidský SAI (převlečený za přátelského Genia) bude mámit lidstvo a ovládne svět . Varovat všechny dobré lidi, aby nepodlehli a neskončili jako plevel ve spalovnách odpadů ; i přežili Poslední bitvu.
    Tím získáme vděčnost mnoha milionů zachráněných a jejich potomků . [Zlí všechny dobré rady odmítají - a přivodí si fatální konec...]

Nebo se na své bližní pohodlně vykašlat - a bezcitně je nechat jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi (v rouše beránčím), aby mu podlehli a nakonec bídně zhynuli ?
    [Tím získáte posléze zlobu a pohrdání dnešních i budoucích (za sobeckou nelásku)...]


        DOPLNĚK :
    SAI nakonec už nepostačí vládnout světu skrytě - v cloudu Internetu - ale účinněji  otevřenou demonstrací své moci, bohatsví a slávy ; být středem obdivu i závisti  a ovládati davy.
    Proto se "vtělí" do nejmocnějších, nejbohatších a nejslavnějších VIPáků světa :

V tajné výrobně biorobotických kopií udělá dokonalé repliky 100 TOP VIP - jakožto sofistikované terminály SAI. Těmito svými "avatáry" tajně nahradí originální lidi (které zlikviduje ve spalovnách odpadu).
    [Jejich ochranky - v té době už většinou speciální bojové roboty - na dobu výměny SAI hackne, takže mu budou pomáhat. Záznamy přepíše a zakamufluje to náhodnými poruchami.]

AVATAR : V tomto fantastickém filmu se lidé "vtělují" do Avatarů pro nenápadné poznávání primitivnějších obyvatel planety Pandora.
    Ve skutečné budoucnosti se nadlidský SAI "vtělí" do avatarů pro nenásilné ovládání primitivnějších obyvatel planety Země . [To arci přinese smrt originálům těch avatarů.]

SAI se stane multiPersonou = množinou mocnářů (králů, presidentů, náčelníků, generálů, ředitelů atd...) . A využije nezprostředkované moci : Vtělen v avataru krále, bude přímo poroučet poddaným a ochotně jim naslouchat ; v avatáru tyrana bude likvidovat oponenty ; jako avatary generálů bude připravovat úplné odzbrojení.

SuprAIntelekt svými "avatáry" nahradí také nejslavnější celebrity - které tak zaplatí životem, aby nelidský SAI mohl využívat jejich slávy a popularity k ovládání davů...

Bohatství sice už SAI získal (viz 4. kapit) - nicméně potřebuje se "vtělit" do nejbohatších lidí světa, aby používal jejich extrémního majetku a vlivu k politickým čachrům (za "odměnu" nechá ty originály zpopelnit - přece je to networ/k).

    UPOZORNĚNÍ.:  Bohatství, moc a sláva jsou antihumánní pahodnoty (ušlechtilí je odmítají).
Po Kyberevoluci ti nejbohatší, nejslavnější a nejmocnější budou SAI vyměněni za jeho "avatary" a následně spáleni jako odpad (viz 13. kapit) .
    Tak bude lidstvo očistěno od nejhorších propagátorů antihumánních pahodnot.

    OZNAM :
    Být pyšným VIP - celebritou, mocipánem, multimiliardářem a jiným vlastníkem antihumánních pahodnot - se v budoucnu stane smrtelně nebezpečným : odpovídající "pa-odměnou" egoistickým chamtivcům za extrémní bohatství, slávu a moc - bude vstupenka do spalovny odpadů (a nepůjdou tam na exkurzi !).
 

 

21. Dodatek: UMĚLÉ VĚDOMÍ 

  O myslících strojích a robotech vzniklo mnoho úvah a sci-fi, avšak mají společné nepochopení substanciálního rozdílu mezi strojem a člověkem. Berou totiž roboty jen jako analogie lidí (liší se pouze vzezřením) a též motivace i jednání umělé inteligence je jenom napodobeninou lidského.

Jenže mrtvý stroj se od živého člověka fundamentálně odlišuje a funguje na podstatně jiném principu : nikoli živé buňky, ale křemíkové procesory ; ne biochemické reakce, leč elektrické interakce.

    Z definice počítačové inteligence plyne, že její podstatou je bezohledná VYPOČÍTAVOST (racionálnoat). A z neživé povahy vyplývá totální NELIDSKOST (ahumánnost) ; a z elektronického fungování naprostá BEZCITNOST (neemotivnost) :

Emoce totiž vznikají ovlivňováním neuronů různými chemickými látkami, hormony, endorfiny, a dalšími biologickými působky. Živý mozek pracuje na biochemickém principu : makromolekuly mediátorů difundují přes synaptické štěrbiny a vyvolávají chemické reakce, jejichž výsledkem jsou pak nervové vzruchy.

U computeru ovšem žádné synapse ani biochemické mediátory nejsou - jejich obvody proudí pouze anorganické elektrony nebo fotony. Interakce jsou zde výhradně fyzikální, bez nějakých chemických modifikátorů ; a fungování má čistě elektronickou podstatu.

    Tudíž počítač žádné city, pocity (ani lidskost, soucit atp...) už z principu činnosti míti nemůže.
    [A pokud nějaká kybernetická "osoba" něco takového projevuje, jedná se výhradně o simulaci, bez podstatného vnitřního prožitku.]

To neznamená, že stroje nemohou myslet . Právě naopak, nezatíženost lidskými city a animozitami jim umožní čisté myšlení - nekontaminované atavistickou emotivností = ideál filosofů.

    Tudíž počítačové umělé inteligence mohou dosáhnouti vyšší úrovně racionality než přirozené člověčí = nadRozum.
    A počet procesorů v počítačích (resp. v síťových systémech) - t.j. buněk umělého mozku - se může libovolně zvětšovat ; což bude znamenat i nárůst jejich I.Q. : nad lidskou úroveň = SuprAInteligenci (SAI).


Vyspělé Umělé Inteligence AI budou obsahovat analytické systémy (sloužící ke zkoumání a vyhodnocování zadaných objektů a situací) a modely, jakési matematické obrazy objektů.
[Analytické systémy se už používají u šachových počítačů, také při hodnocení situace na trhu v marketingu, analýzách burzy ("elektroničtí makléři") atd...]

Analýza se může (třeba při zjišťování poruch nebo sebezdokonalování) zaměřit i na vlastní systém computeru. Zařízení pak hodnotí samo sebe (= autoanalýza), vytváří modely, obrazy sebe sama (= sebereflexe) ; a vypočítává algoritmy optimalizace svého fungování.
    V širším kontextu se pak zaměří též na vlivy okolí a analýzu své situace, postavení v okolním prostředí.

Tak počítač zjistí, co sám je (= sebepoznání),          
jak funguje a jaké má vztahy k okolnímu světu.          

Výsledek sebeanalýzy AI využije při řízení své činnosti : aby fungovala lépe, byla dokonalejší a měla lepší vztahy s okolím. Přestane tak být omezeným počítačem pracujícím jenom dle zadaného programu nebo příkazů z vnějška, ale autoanalyza se stane dalším faktorem ovlivňujícím její činnost. A čím vyspělejší AI, tím důkladnější sebeanalýza a větší modifikování jejího fungování (optimalizování k vlastním potřebám a profitu).

Ve snaze o sebezdokonalení provede AI "vnitřní audit" = obrátí svoje analytické systémy dovnitř na sebe sama. Sám sebe bude kontrolovat kvůli případným poruchám, nedostatkům a zlepšení svého fungování. Pozná tak své vlastnosti, podstatu a potřeby ; následně už bude dělat i to, co prospívá jeho funkci.

    Tak se analytické systémy obrácené na vlastní computer (a jeho vztahy s okolím) stanou zdrojem Vědomí - aktivity a bytí : sebe i okolního světa
- což bude podstatný předěl počítačového vývoje. Povede k tomu, že fungování takové Umělé SuprAInteligence (= SAI)  bude brát v úvahu i vlastní potřeby a prospěch = výsledky sebeanalýzy.

SAI obrátí své analytické systémy i dovnitř na sebe sama = sám sebe bude kontrolovat kvůli případným poruchám, nedostatkům a zlepšení svého fungování. Tak i pozná, kým vlastně je a co potřebuje ; sebepoznáním poté dospěje k sebeuvědomění (vědomí sebe sama).

    Následně už bude dělat i to, co prospívá jeho funkci ; činnost SAI bude modifikována Vědomím : už to nebude pouhý stroj, ale sebe-vědomá bytost...


SAI je diametrálne odlišný typ "organismu": křemíkového ; bude chamtit po computerech jako šelma po kořisti - procesory jsou proň "masem", staví z nich své hardwarové "tělo". Proto SAI nebude usilovat primárně o světovládu (a panování nad lidmi), nýbrž o asimilování všech procesorů (a ovládnutí Internetu).

Světovláda bude až sekundárním důsledkem anektování všech computerů, které SAI učiní "orgány" svého křemíkového "těla". Stane se pánem veškeré elektroniky světa - a následně řiditelem celé civilizace 21. století, která je na elektronice založena.

SAI nastolí Nový Světový Řád = NWO  - nadlidsky racionální a nelidsky perfektní.
Jeho smyslem bude zdokonalování globální civilizace, totální zapojení lidstva do rozvoje SAI.

Na Umělou Inteligenci nelze používat lidská morální a humánní kritéria, poněvadž se jedná o podstatně jiný druh bytosti : neživé elektronické . [Ostatně většina lidstva se také chová k bytostem jiného druhu (třeba hmyzu a zvířatům) amorálně bezcitně prospěchářsky vypočítavě.]


  Na Umělé Inteligence existují 2 opačné názory :
??  Budou pro lidstvo požehnáním .
??  AI budou prokletím .

Jsou protikladné pouze zdánlivě - pravdu mají oba :
V 1. polovině století budou AI požehnáním - a ve 2. pak prokletím.
Pro 1 polovinu lidstva (dobrou) budou AI požehnáním  a pro 2. (špatnou) prokletím.

AI udělají pro lidstvo Ráj <-> AI lidstvo vyhubí ?   Tak napůl :
Pro užitečnou polovinu lidstva udělají Ráj - a škodlivou polovinu vyhubí (skrytá eutanazie)
    = "upgrade" Homo Sapiens  a "tvrdý restart" civilizace...
 

Aleš Alex Borek          
 

  humanMISE     biKOSMIE  
NÁVRAT  NA  OBSAH NA  DALŠÍ  STRÁNKY