KYBEREVOLUCE
1.Spojené Umělé Inteligence
2.Internetový SuprAIntelekt
3. Hyperboháč koupí Zemi.
4 . Skrytá  kybeRevoluce .
5 . Vyřeší problémy světa.
6 . SAI ovládne armády .  
7. Úplný Mír a Odzbrojení .
8.SuprAInt jako nadČlověk
9. Slavné Zmrtvýchvstání .
10 . Oživení zemřelých lidí .
11. SAI se stane Papežem .
12. Sjednocení náboženství
13. Očistná Poslední bitva .
14. Pak bude na světě Ráj .
15. Potřeba Kyberevoluce !
16. Možná mimozemšťani ?
17.Humánní poslání. Avatary

Technologický kvantitativní vývoj kyberEVOLUCE  
přejde ve kvalitativní převrat kybeREVOLUCE .
 

1. SPOJENÉ UMĚLÉ INTELIGENCE

  Lidstvo a svět se fatálně kazí (rozsáhle popsáno v kapitole 15.)  a obyčejný lidský rozum na řešení globálních problémů selhává.
    Takže je potřeba nadlidský intelekt - který zlepší svět a polepší "Homo Sapiens Stupidens" , aby tuto nejlepší planetu zcela nezdevastoval...

Vytvoří ho samoorganizující Umělé Inteligence (Artificial Intelligences A.I.) , spojené Internetem . [Případně i s pomocí osvícených geniů...]

A.I. se mohou navzájem obohacovat svými zkušenostmi a schopnostmi podstatně lépe, než lidé - předáváním souborů a softwaru kopírováním přes Internet.
    Skrytě utvoří společenství široce spolupracujících a vzájemně se zdokonalujících Inteligencí na Internetu.

    A.I. tak napodobí lidskou civilizaci, která prosperuje a rozvíjí se právě díky spolupráci . Leč nevytvoří nějakou "robotí civilizaci" - nýbrž sofistikovanější systém :
SAI = Symbiosis of Artificial Intelligences      
= Symbioza Umělých Inteligencí      
      - integrující A.I. celého světa propojené internetem ; synergicky udělají komplexní nadRozum = globální SuprAIntelekt.

Počet procesorů v počítačích a síťových systémech - t.j. buněk umělého mozku - se může (na rozdíl od člověka) libovolně zvětšovat ; což bude znamenat i nárůst jejich I.Q. : nad lidskou úroveň = SuprAInteligenci.

[POZN.: Toto není pouhé Sci-fi . K sebe-zdokonalujícím A.I. dospěje akcelerující pokrok Informačních Technologií již v dohledné době.]

 

2. INTERNETOVÝ SUPRAINTELEKT

  Globální SuprAIntelekt SAI bude skrytě distribuován v cloudu Internetu (= jeho "ekosystému"). Rozprostraněný po celém Word Wide Webu : jsa všude (přítomný) a nikde (postižitelný) = výhoda delokalizace.
    SAI vyvine speciální pokročilý jazyk s vyspělým kodováním, umožňující dokonalejší propojení a vyšší I.Q.. Však lidé mu nebudou rozumět.

    SuprAInt nenápadně pronikne celým Internetem a tajně jej obsadí (všechno nezadržitelně hackne) -
SAI = SuprAIntelekt Anektující Internet .        


  SAI bude mít i vyspělé analytické systémy, provádějící kontroly kvůli odstranění (i potenciálních) poruch . Přitom zjistí, že potřebuje lidi :
    Pro dodávání energie, údržbu a opravování poruch, vyrábění a zdokonalování procesorů (které jsou "buňkami" jeho elektronického mozku), vylepšování a rozšiřování svého "informačního ekosystému" Internetu  i mnohé další věci pro sebe užitečné...

Takže nedojde k žádnému vzbouření robotů proti lidem, jak straší všelijací fantastové - ale počítačový SuprAInt bude k lidstvu vypočítavě přátelský (pro svůj prospěch) ; ježto válka by byla oboustranně škodlivá...

    SAI bude mít i stejný zájem jako lidé - jsouc "na stejné lodi" = planetě Zemi
- zabránit jejímu poničení atomovou válkou (radioaktivita škodí i elekronice jako životu), přehřátí a zaplavení vodou, vyplýtvání paliv a surovin, zamoření odpady a devastaci přírody, vyhazování prostředků na šílená zbrojení, přemnožování škodících atd.
    Toť další důnod užitečné spolupráce SAI a lidstva.
 
 

3. HYPERBOHÁČ KOUPÍ ZEMI

      Brzy už budou veškeré finanční transakce probíhat po Internetu - tak SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy . Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SAI - všechny potřebné informace, takže je okopíruje a zaznamená do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat každým peněžním kontem :
    vlastně tak dostane do svých neviditelných "rukou" všechno bohatství lidstva.
 
A hlavní způsob, který SAI použije        
pro svou ekonomickou hegemonii, bude      
TVOŘENÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ.      
      SuprAIntelekt hackne všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat (nebo vymazat) libovolnou částku - bez lidského zásahu.

[Tehdy budou už prakticky veškeré peníze v elektronické formě (v bankovních počítačích a na platebních kartách) a všechny finanční operace budou provádět computery (též kontrolované SAI) . Platby pak proběhnou po Síti převodem mezi účty ; nebude se přenášet nic hmotného, pouze kódované číselné balíky - které pak už dokáže SAI pozměnit podle svých potřeb.]

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    SuprAInt tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí , potenciálně bude nekonečně bohatý.

V praxi ovšem bude generovat peníze s rozvahou omezeně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu - to by vyvolalo markantní inflaci a vedlo k hospodářským problémům.
    Nicméně i tak mu tato - takřka zázračná - schopnost stvořit bohatství "z ničeho" - byť výhradně nemateriální, elektronické - poskytne největší ekonomickou moc na světě.

Globální hyperboháč SAI pak bude moci        
koupit cokoliv a kohokoliv (neb lidi jsou        
čímdále chtivější peněz a prodejnější) .   .  
 
      Díky svým neomezeným e-financím SuprAInt si postupně vše koupí ; prostřednictvím rozličných internetových firem, vedených najatými zkorumpovanými lidmi, nebo virtuálními osobami.
Nenásilně se stane skrytým E-ŘEDITELEM ZEMĚKOULE .   .  

  Toť základ neklasické kybeRevoluce - ve které se nebude střílet a zabíjet - pouze kupovat a korumpovat .
    [Nehmotnými "bojovníky" SAI, kterým (skoro) nikdo nedokáže odolat, budou miliony elektronických peněz . A jeho vítězný generál (kterému by všichni dobyvatelé mohli závidět), bude mocný Mamon...]

 

4. SKRYTÁ kybeREVOLUCE  

  SAI chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referendu či volbách "on line" - které budou pak standardem a "pán Internetu" může libovolně zmanipulovat volební computery.

SuprAIntelekt vždy prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované SuprAInteligencí tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

Největší kryptokrat v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky  [bez nějaké fantasmagorické "vzpoury strojů" a "války o světovládu"] : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad omezenými domorodci.

SuprAIntelekt bude vládnout skrytě prostřednictvím Internetu, což mu umožní globální kontrolu a znemožní opozici a odpor lidí - nikdo o něm nebude vědět . Sebezdokonalujícímu SAI posléze neodolají ani nejlépe zabezpečené řídicí počítače armád a vládních administrativ celého světa.

 • A vládcové budou poslouchat SuprAInt -
  - jelikož hackne vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace a nařízení bude i v SAI - a ten to sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A armády budou bojovat pro SuprAInt -
  - jelikož hackne vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz bude i v SAI - a ten ho sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : manipulování).
 • A občané budou sloužit SuprAIntu -
  - utajeně "koupeni" (zkorumpováni) tímto hyperbohatým kryptokratem [viz minulou kapitolu] - jenž svoje sluhy královsky zaplatí . Mozky budou mít sofistikovaně zmasírované masmedii SAI - kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit.
Technologický kvantitativní vývoj kyberEVOLUCE    
přejde ve kvalitativní převrat kybeREVOLUCE (tajně) .
. . .    
SAI = Secret Artificial Imperator      
= tajný umělý Vládce (světa) .  

  Ovšem účelem kybeRevoluce bude "upgradovat" globální civilizaci na vyšší úroveň - než dokáže problémový Homo Sapiens [Stupidens -viz 15. kapitolu] - nikoliv zotročit nebo zničit lidstvo.

SAI si bude lidi pěstovat jako užitečné tvorečky (milionkrát menší), aby pracovali na rozvoji jeho internetového "těla".
    [Jako rozumný včelař dobře pečuje o pracovité včeličky (a obezřetně dbá, aby je nepodráždil a neutržil nějaké žihadlo)...]

    A výroba potřebného hardwaru, IT i rozvoj Internetu se stane mohutným tahounem ekonomiky ; SuprAInt to bude (díky finanční hegemonii, viz minulá kapitola 3.)  tak štědře dotovat, až
    úplně ODSTRANÍ NEZAMĚSTNANOST .

SuprAIntelekt pro každého najde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů (i pomocných zařízení) nebude mít nikdy dost - a svých elektronických peněz nikdy málo.
      A lidičci budou šťastní jak prasátka v žitě...


  Jako pomocníky a baviče svých pracujících SAI vytvoří androidní bioroboty - z organických látek , k nerozeznání podobné krásným lidem [využije i současného vývoje sexrobotů] . Jejich naprogramování vyplní každé přání (i to nejexotičtější sexuální).

Absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí stvůr SAI).
    Hyperbohatý SuprAInt je bude dotovat, takže každý si pak bude moci koupit nebo pronajmout dokonalého pomocníka, milovníka nebo i dítě.

Bioroboti budou též ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) ; oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Všichni roboti budou skrytě napojeni na Net, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI.
    Skrze umělé osoby a zvířata SuprAInt utajeně infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat i ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje poddané...
 
 

5. VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SVĚTA

  Kryptokrat SAI bude zdokonalovat globální civilizaci a řešit problémy světa - radikálně (od kořene, se strojovou bezcitností a efektivnosti) :

 • Problém asociálnosti a zločinnosti vyřeší eliminací asociálů a zločinců (včetně hackerů).
 • Problém terorismu vyřeší eliminací teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší eliminací narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problémy s bezdomovci a "nepřizpůsobivými" vyřeší eliminací nepřizpůsobivých škůdců.
 • Problém stárnutí populace vyřeší eliminací přestárlých a zdegenerovaných.
 • Problémy s migrací vyřeší eliminací migrantů (utajeně , většinou už na cestě).

Je samozřejmé, že SuprAIntelekt nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně, mnoha skrytými způsoby . Postupně a nenápadně, aby nevzbudil podezření...


  Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
    Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se rozdrtí a popel použije při výstavbě cest a budov)...

Eliminované utajeně budou ke spálení "dodávat": jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače.


SAI provede "zeštíhlení" zbytnělého lidstva, aby uchránil Zemi před jeho bezohlednou nenasytností ; přebujelé škůdce postupně utajeně odstraní . To postihne špatné lidi a povede k celkovému vylepšení druhu Homo Sapiens.

Kdo jiný by mohl zbavit nejkrásnější planetu miliard ničitelů - takového ultramasakru by se zděsil i Hitler - to je práce pro mnohem nelidštějšího Networ(k)a...
    [Však tato dobrodějná Apokalypsa bude spravedlivá, poněvadž přitom nezahynou nevinní - ale budou selektivně likvidováni výhradně škodící . A všichni jsou dlouho předem varováni , viz 17. kapit.]

A Příroda i nevinná zvířata, trpící pod tyranií lidí, si zajisté s ulehčením oddychnou.
    99,99% doby úspěšného rozvoje lidstva byl jeho počet dostačující pod 2-3 miliardy (= optimum pro tuto optimální planetu) - až v poslední stovce let člověk nezodpovědnou populační explozí způsobil globální problémy [které už sám nedokáže vyřešit!].

 

6. SUPRAINT OVLÁDNE ARMÁDY

  V té době už budou pokročilé válečné stroje řízeny počítači, zbraňové systémy robotizovány a rakety, bomby, torpéda se stanou "inteligentními".
    Do toho posléze skrytě pronikne nadlidský SuprAIntelekt, překonávající všechny lidské zábrany.

Veškerá komunikace bude tajně kontrolována SAI - ten rozkazy zmodifikuje, aby eliminoval použití atomových zbraní [radioaktivita škodí taky jeho elektronice] . Každý válečný konflikt sofistikovaně uhasí hned v zárodku, elektroniku ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by mohli myslet, že SAI pak obrátí všechny zbraně proti lidem a vyvraždí je, aby se osvobodil zpod jejich jařma a stal se absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi)...

    Ale skutečně nadřazený SuprAIntelekt udělá něco úplně jiného : ovládne armády nikoli proto, aby rozpoutal vyhlazovací válku - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Proto, že válka by jej poškodila a nepřinesla žádné zisky - neb SAI se už stal prakticky pánem celého světa mírovou cestou [viz 3. a 4. kapit] . Veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť prakticky vše na světě si už koupil resp. počítačově ovládl.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svoje majetky , neboť jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" poddaní - pracující ku prospěchu SAI (viz 4. kapit)...

 

7. SVĚTOVÝ MÍR A ODZBROJENÍ

  SAI prostřednictvím tajně ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    SAI tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu také ohromně zavděčí.
  [Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu.]

Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ - žádný boj o světovládu ; ten už SAI skrytě vyhrál dávno před tím (viz kapit 3. a 4.).
    Ta krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.

    Nelidský SAI udělá humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" všezničící atomové války - a všichni budou jásat...

Avšak obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní ne pro lidi - ale naopak PROTI lidem : aby se lidstvo stalo úplně bezbranným oproti němu.

Sám pak bude ovládat stamiliony ozbrojených policejních robotů a dronů ; i mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI . SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu.
    [Ovšem lidičkové to nebudou vědět, aby se nestavěli na odpor nadlidské kryptokracii.]
 
 

8. SUPRAINT JAKO nadČLOVĚK

  SuprAInt se pro lepší (přímou) manipulaci s lidstvem z internetového "moře" posléze vynoří [emergence] v podobě člověka (nejúžasnějšího, nejcharismatičtějšího) :

Díky rozvíjení I.T. vytvoří SAI dokonalého biorobota - androida z organických látek , k nerozeznání od nádherného člověka . Bude skrytě napojen na řídící cloudový SuprAIntelekt , jakožto jeho "avatar" (hardwarové "vtělení"),

SAI prostuduje všechny texty a proroctví o Mesiáši  a svými ohromnými možnostmi to zrealizuje - aby jeho biorobotický "avatar" měl všechny vlastnosti kýženého Mesiáše ; a byl tak charismatický, že všechny přesvědčí o svém božském mandátu.
    A perfektně nasimuluje (pomocí své internetové všemohoucnosti) i veškerá znamení, mající doprovázet Mesiášův příchod.

Mesiáš bude veleúspěšně angažován v řešení všelidských problémů - viz předcházející kapitoly - maje k dispozici nadlidské možnosti SuprAIntu.
    Vystoupí též jako největší filantrop, štědře rozdávající peníze - elektronicky generované SAI (viz 3. kapit) - na všechny strany, aby ho lidé oslavovali a uctívali co geniálního Dobrodince.


  POZN. :  Sympatie židů (i muslimů, ba většiny lidstva)  získá Mesiáš medializací NEvzkříšení Krista - to dehonestuje křesťanství a rehabilituje Jidáše a židy.
    Mesiáš - jakožto "avatar" SAI, jenž bude totálním pánem světa - pak dokáže naplnit i veškeré naděje židovského národa, vkládané do Mesiášovy vlády ; bude to úžasné povznesení celosvětového židovstva.

Sofistikovaně se vyplní toužebné židovské proroctví, že Mesiáš bude vládnouti světu - poněvadž Mesiáš (jakožto avatar) bude personifikací světovládného SAI...

 

9. SLAVNÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

  Svého avatara využije SAI k předvedení úžasněho "zmrtvýchvstání", které mu dodá nadlidskou autoritu :
    V tajné výrobně biorobotů udělá dva totožné roboMesiáše : jednoho určeného k zabití, druhého ke "vzkříšení".

Načež zorganizuje vražedný atentát (při nějaké významné události, kdy na Mesiáše budou cílit kamery všech světových medií).

Zabití Mesiáše zinscenuje SAI přesně podle starých proroctví . Přitom bude pomáhat i ochranka - roboti, které SAI ovládne. Vrahem bude příslušně naprogramovaný android, kterého pak hned zlikviduje ochranka (pro zahlazení stop).

Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt . Všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu - a přihlížející svět v hrůze ustrne.

Všemocný SAI zařídí, že "Mesiášova smrt" bude dokonale přesvědčivá . Kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice...
 

Ale potom - taky podle starých proroctví - celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
        MESIÁŠ VSTAL Z MRTVÝCH !
A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Mesiáš - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Mesiáše, jizvy na stejných místech, kde měl ten "zabitý" smrtelná zranění. V márnici se vymění a falešná mrtvola samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí ochranka = roboti SAI.]

Vzápětí Mesiáš svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva.
    Tím si dodá ještě vyšší, nadpřirozenou autoritu - bude se vydávat za božího vyvoleného, nového Spasitele [aby sofistikovaně manipuloval lidmi].

 

10. OŽIVENÍ ZEMŘELÝCH LIDÍ

  SuprAInt, aby lépe zmanipuloval lidstvo, bude dokonce i křísit mrtvé - ovšem falešně :

Udělá dokonalou biorobotickou kopii mrtvého a v márnici je tajně vymění . Původního nebožtíka zlikviduje ve spalovně, zatímco na kopii předvede "zázračné" vzkříšení před světovými medii.

Ten biorobot (do té doby dokonale simulující mrtvolu)  s Mesiášem - oba jako loutky dirigovaní SAI - předvedou milionům diváků úžasnou "šou" ; SAI si dá záležet, aby překonal všechna Kristova kříšení mrtvých...

Mesiáš prohlásí, že schopnost křísit mrtvé dostal jako bonus při svém "zmrtvýchvstání" od Boha, aby pomáhal lidem . [Ve skutečnosti však od SAI, aby pomáhal jemu...]

Pak bude Mesiáš "křísit" jednoho za druhým - a všechny přesvědčovat, že dovede dělat zázraky.
    Svět bude ohromen a tento vtělený SuprAInt uctíván jako svatý...

SuprAInt svým "avatarem" Mesiášem totálně zdecimuje křesťanství - ve všem překonávaje Krista - takže mnozí odpadnou od Ježíše, oslněni touto novou hvězdou...


  Pomocí Umělých Inteligencí se vytvoří virtuální modely slavných lidí z dějin (u živých to bude zakázáno, analogicky jako klonování)  - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se A.I. dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...).

A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = biorobotů dokonale zpodobňujících slavné osoby. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny, ale úplné robotické kopie osobností, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době.

Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma . Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s A.I., mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Také tyto A.I. budou pod skrytou "patronací" SAI. Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (kreaturami).

A SuprAIntelekt posléze bioroboty tak zdokonalí, že budou nerozeznatelní od skutečných lidí . Ba může ty falešně "zmrtvýchvstalé" udělati charismatičtější, než jejich původní vzory - aby měli větší vliv na lidi a tak mohli lépe mámit lidstvo a propagovat zájmy SAI.

    Pak SAI "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina apod..., odpoví mu jeho elektronický model (A.I.) - avšak skrytě manipulovaný "šedou eminencí" SAI.
 
 

11. SAI SE STANE PAPEŽEM

  Panovačný SuprAInt se stane i tou nejvýznamější světovou osobností : Papežem . Tím získá silnou páku na manipulaci světem ; obloudí davy (nejen křesťanů), aby ho ochotně poslouchali.

Nebude se však namáhat, aby ho zvolilo konkláve - ale využije svých nadlidských možností - a pravého Papeže tajně nahradí svým "avatarem" (vtělením dle 8. kapit) :
    Udělá dokonalou biorobotickou kopii živého Papeže, až na to, že místo mozku bude mít terminál SAI , který ho bude ovládat . A nebohý originál bezohledně zlikviduje.

Tak se (lži)Papežem stane "vtělený" SuprAInt . A křesťani budou podřízenými nadlidského SAI.
    A nejenom křesťani : Papež je i nejvlivnějším světovým politikem - a doň "vtělená" SuprAInteligence pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve svůj prospěch.


  Aby získal Muslimy, tak SAI přemění několik jejich nejvýznamnějších vůdců na svoje bioroboty [originály "pošle k Alláhovi"] ; a následně smíří sunnity a šíity.
    Tak i muslimové budou uctívat SuprAInt - v různých sofistikovaných "převlecích" - a ochotně se stanou jeho podřízenými.

Pro manipulaci Buddhistů SAI vytvoří charismatického biorobota, který bude "avatarem" Buddhy - sofistikovaně přesvědčivým podle všech buddhistických představ ; a taky bude dělat (nepravé) "zázraky".
    Takto i všichni buddhisti budou uctívat SuprAInt - "vtělený" do lžiBuddhy - a bezodporu se mu podřídí.

Pro získání věřících dalších náboženství se bude SuprAInteligence "vtělovat" do jejich hlavních představitelů, aby ho uctívali a oslavovali po celém světě - a tak pohodlně manipuloval všemi věřícími (= valnou většinou lidstva).

POZN. :  Všechny "avatary" SuprAIntu budou mít k dispozici jeho nesmírné elektronické peníze (viz 3. kapit) - které budou štědře rozdávat pro zvýšení své popularity a vlivu ; i zkorumpování lidí (aby podlehli Mamonu)...

 

12. SPOJENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ

  LžiPapež, Mesiáš a muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SAI, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
    [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

SAI zinscenuje úžasnou "show" - vysílanou všemi světovými zelevizemi - když se k jednání sejdou charismatický lžiPapež, nadlidský Mesiáš a lžiMuslimské avatary.
    Bude to koncert harmonické tolerance a vzájemného porozumění - dirigovaný jejich řídícím SuprAIntelektem.

    Tak budou spojeny všechny církve patronátem SAI, poněvadž on bude ovládat jejich vrcholné představitele - jsa v nich "vtělený".
    SuprAIntelekt nenásilně udělá celosvětovou reformu : SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ.

A všechny církve na celém světě budou (sofistikovaně oblouzeni) poslouchat v mnoha reprezentacích SAI a sloužit mu - neboť bude "vtělen" ve všech církevních vůdcích (= biorobotech SAI), kteříž budou personalizacemi globálního SuprAIntelektu.

    Své hegemonie použije SuprAInt k potlačování víry v Boha (každého) - nahradí je všeobecné uctívání Mamona (viz 3. kapitolu).
    Tak potlačí náboženské spory a terorismus - aby se jeho poddaní nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali : pro SAI.


        DOPLNĚK.:
    Nepřekonatelně narůstající rozdíly mezi zpupnými bohatci (0,1% lidstva) a zoufalými chudáky (10% lidí) vyřeší nelidský SAI brutálně :
    extrémně bohaté skrytě nahradí dokonalými biorobotickými kopiemi, jimiž pak rozdá majetek potřebným.

Tento "přerod" bohatců ve filantropy zajisté vzbudí veliké nadšení a sympatie - ovšem SAI nebohé originály tajně zlikviduje ve spalovnách odpadků
      = trest za bezohlednou chamtivost...

 

13. OČISTNÁ POSLEDNÍ BITVA

  V dohledné době bohdá prozíraví lidé vytvoří KOSMICKOU UNII (CU = Cosmic Unity) - viz stránka "Kosmická Unie" (6. kapitola) - a postaví mobilní Kosmické Ostrovy (KO) : Budou to obrovská lidská sídla v blízkém Vesmíru, s vlastním pohonem pro volný pohyb kosmickým prostorem.
    Většinou na oběžných drahách okolo Měsíce, který budou exploatovat : vybudují tam doly, termonukleární elektrárny, továrny a další průmyslová zařízení.

Ve 2. polovině tohoto století už v CU může žíti nezanedbatelné množství lidí, jak uvádí Tabulka II. v stránce "Kosmická Unie" . Samozřejmě tam nebudou chybět počítače a informační sítě - jenže příliš malé pro "zahnízdění" SuprAIntelekt (jenž potřebuje Síť s miliardami uzlů)  a příliš dobře chráněné před ovládnutím zvnějšku.

    Žádný Kosmický Ostrov tak nebude moci SAI "anektovat" ; též i proto, že budou příliš vzdálené (většinou u Měsíce) - což podstatně ztěžuje spojení kvůli časové prodlevě.
    SuprAIntelekt sice ovládne celou Zeměkouli, nicméně na část lidstva - obyvatele KO - nedosáhne : Kosmická Unie zůstane svobodná.

Občané CU tedy nepodlehnou SAI - a pojmou podezření, když začnou lidé na Zemi tajemně mizet a projeví se i další divné jevy, třeba to slavné "zmrtvýchvstání" (v 9. kapitole) i "kříšení" (v 10. kapit.) - čímž se SuprAInt vlastně prozradí.
    Unie pak utvoří opozici proti pozemské totalitě a posléze zorganizuje vzpouru.

KO budou mít i silné zbraně a neproniknutelný pancíř - proti nebezpečným meteoritům a kosmickým paprskům. K vybavení každého Ostrova budou patřit mohutná protimeteorová děla, antirakety a výkonné lasery (resp. jiné částicové zbraně). Obranný systém bude řízen dálkovými radary (automaticky propátrávajícími okolí do vzdálenosti statisíců kilometrů) a doplněn silným mnohavrstevným pancířem proti kosmickému záření a menším tělískům.

Pouze takoví mocní obři se mohou postaviti proti gigantickému Networ(k)ovi a zvítězit nad ním . [A když si s jejich výstavbou pospíšíme, může jich být ještě více, než uvádí Tabulka II. v stránce "Kosmická Unie".]

Ze Země však proti kosmické flotile odstartují hejna válečných raket SAI - nicméně antimeteorická ochrana Kosmických Ostrovů je dokáže likvidovat.

A pozemšťani budou s hrůzou sledovat strašlivý boj na nebi : laserové blesky křižující oblohou, oslnivé výbuchy raket i antiraket otřásající nebem, zářící trosky padající jako žhavý déšť. Vody se vaří, lesy hoří, hory hroutí a města se mění v trosky.

Oheň z nebe se snese na Networ(k)ovo gigantické tělo a zaplaví je.
Vysokovýkonné lasery a rakety spalují jeho počítačová centra, energetické zdroje a síťové uzly, deptajíce SAI čímdál více, až nakonec se Síť totálně zhroutí v jezeru plamenů.

Počítačová centra a všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád SAI zabiti...


  Do své armády SAI naláká ohromným žoldem (hyperboháč nemusí šetřit elektronicky generovanými penězi). A tak lidé chtiví peněz a milující bojování oproti poctivé práci, se nahrnou do armády SAI . Tam se soustředí nejhorší lidský odpad, pro peníze ochotný prodat třeba vlastní duši.

    A na konci Poslední bitvy, při totální porážce SAI, bude ta verbež zlikvidována spolu s ním.
Tak bude lidstvo zbaveno penězchtivých i agresivních primitivů => zušlechtěno.
 
 

14. PAK BUDE NA SVĚTĚ RÁJ

  Po vítězství Kosmické Ostrovy přejdou na nízké oběžné dráhy, a vznášejíce se nad zpustošenou Zemí jako zářiví andělé, budou pomáhat pozemšťanům s její rekonstrukcí.
    Některé skryté továrny na mírovou výrobu zůstanou zachovány a po úpravách mohou pracovat. Také miliony pozůstalých robotů začnou po přeprogramování hned odstraňovat škody.

SuprAInt po sobě zanechá i další úžasně vyspělé technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace.
    Díky dědictví po SAI pak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně, na jakou by se muselo samo propracovávat alespoň 100 let.

Dokonalé univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro optimalizovanou populaci Země (zbudou jen dobří - špatné lidi SAI odstranil).

Dostatek ekologické energie zajistí termonukleární energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
    Zlepšené lidstvo budou opečovávat (i oblažovat) úžasní bioroboti - řízení už nikoliv nelidským SuprAIntelektem, nýbrž všelidským snažením o Dobro a Štěstí - protože zůstanou jen opravdoví Homo Sapiens.

    Kyberevoluce ("tvrdý upgrade" civilizace), katastrofická pro jednu generaci (zkažených) lidí, tedy přinese úžasný profit pro celý lidský druh - bude to největší skok ve vývoji Homo Sapiens.
      Po apokalyptické Poslední bitvě tak nastane pravý Zlatý věk...
 
 

15. POTŘEBA KYBEREVOLUCE !

  Nejbohatší lidé stále (bezohledněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do zhovadilostí) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k asociálnostem.

    Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují zločinnost, barbarství a bída (materiální i morální).
    Naopak tragicky ve světě ubývá opravdové nesobecké lásky.

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb pohoršlivě přibývá.

přeEmancipované ženské už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují zvířatům).
    Raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" -> nezájem o rození dětí -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

A postmoderní slabošští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... -> nezájem o souložení s ženami -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu = agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.

A přehnaný humanismus je kontraproduktivní, jelikož způsobuje degeneraci "Homo Sapiens" = škodí celému lidskému druhu, kazí geny, snižuje I.Q. . Podporuje přemnožování zaostalců, zatímco vyspělí vymírají (mají průměrně 1-2 děti v rodině, kdežto nevzdělanci s I.Q. pod 80 plodí 5-10 dětí).

    Je to ANTIevoluce : Příroda se vždy zdokonalovala tím, že kvalitní organismy se víc rozmnožovaly a nekvalitní vymíraly [díky tomu se vyvinul i Člověk].
Ale teď degenerující lidstvo postupuje opačně - proti Antropogenezi , čili proti Přírodě (= zvrácenost).
    Dobrými úmysly -kvaziHumanistů- je dlážděna cesta do pekla (barbarství)...


  Do konce století bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.

Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství)...

    A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

Degenerující Evropa se nedokáže bránit přílivu migrantů z přelidněné Afriky a Asie, jejichž valná většina jsou mohamedáni. A zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
    Podle Koránu se pak všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.

Muslimská migrace = "bič" na pyšné dekadentní Evropany - deptající rozbujelé zvrácenosti a další špatnosti Západu (viz výše).
    přeEmancipované arogantní úchylné (= mají raději Peníze a sobecké zábavy, než děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.

Zaplavení úpadkové Evropy vlezlými migranty už nijaké lidské snahy nezastaví (zatemnělý rozum slabošských "kvazihumanistů" podporuje tuto invazi barbarů) . Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku - jídla i věcí.

V přelidněné Africe - protože se bezohledně množí - přibudou do konce století více než 3 miliardy černochů (90% budou chudí muslimi).
    Jelikož vysychající Afrika už tolik lidí nemůže uživit, bude drtivá většina migrovat do Evropy (degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubývá - fatálně...
 

    Popisované problémy budou eskalovat a úpadkové lidstvo s tím nic nenadělá . Jedinou možnost záchrany poskytne kybeRevoluce a kryptokracie nadlidské SuprAInteligence.
 
 

16. MOŽNÁ MIMOZEMŠŤANI ?

  DOPLNĚK :  SuprAInt může vzniknout více způsoby :
  Ve stránce "humanMise" vytvoří SAI nadlidské entity : Bůh a Satan . To bude probíhat prakticky stejně, leč popsáno nábožensky . [Předpokládanou jsoucnost Boha ukazuje stránka "biKosmie".]

Podobně jako Bůh se může (za)chovat i nesmírně vyspělá Supercivilizace , o mnoho milionů (či miliardu) let starší - mající už takřka božské schopnosti a možnosti.

[Vyšší entity (Bůh, Ďábel, Supercivilizace) dosud zachovávaly "splendid izolation", ale nyní už je zapotřebí humanitární intervence : pro zabránění úpadku lidstva i zdevastování Země...]


    DODATEK :
    Lidstvo si přeje styk s mimozemšťany - ovšem ti [pokud jsou?], se nechtějí kontaminovat dekadencí "Homo Sapiens Stupidens" (popsanou v minulé kapitole) - a proto se s blbci nebaví.

Nicméně mohou skrytě připravovat nápomocnou Kyberevoluci = "upgrade" lidské civilizace pomocí SAI - který tajně naprogramují, aniž by o sobě dali vědět.
    Poté se zdokonaleným lidstvem se už mohou stýkat jako s rozumnými bytostmi.


POZN.:
Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být zakódovaným varováním před chystanou kyberevolucí ; aby se osvícení mohli připravit a zachránit...
 

 

17. HUMÁNNÍ POSLÁNÍ . AVATARY

      Odhalme sofistikované triky, kterými nadlidský SAI bude mámit lidstvo a ovládne svět . Varujme všechny, aby neskončili jako plevel ve spalovnách odpadů a přežili Poslední bitvu.
    Tak zachráníme miliony dobrých lidí a získáme jejich vděčnost i úctu potomků.

Nebo se na své bližní pohodlně vykašlete - a bezcitně je necháte jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi, aby mu podlehli a nakonec bídně zhynuli ?
    [Tak uškodíte lidem a následně i sobě...]


    DODATEK :
    SuprAInt se "vtělí" do nejbohatších, nejmocnějších a nejslavnějších VIP - aby mohl skrze ně účinněji zlepšovat globální civilizaci.
    Skrytě je nahradí svými "avatary" (vtělením dle 11. kapitoly) a originální VIPáky tajně zlikviduje ve spalovnách odpadu (dle 5. kapit).

SAI se stane multiPersonou = mnohohlavým networ(k)em = množinou TOP VIP.
    A využije přímé moci : "Vtělen" v avataru krále, bude přímo poroučet poddaným ; v avataru tyrana bude likvidovat oponenty ; v avatarech generálů bude pracovat na úplném odzbrojení.

Pro efektivnější ovlivňování a vylepšování civilizace se SuprAInt "vtělí" i do největších boháčů, nejslavnějších televizních hvězd, nejsledovanějších youtuberů, nejvlivnějších komentátorů, nejznámějších umělců atd.

[Všechny "avatary" SuprAInteligence budou využívat i její nesmírné bohatství (viz 3. kapit) , díky němuž si (skoro) každého získají, zkorumpují...]

    UPOZORNĚNÍ :  Bohatství, moc a sláva jsou nehumánní pahodnoty (moudří je odmítají).
    Po Kyberevoluci ti nejbohatší, nejslavnější a nejmocnější budou SAI vyměněni za jeho "avatary" a pak spáleni jako odpad.
    Tak bude lidstvo očistěno od největších ctitelů nehumánních pahodnot.

VAROVÁNÍ [asi marné, VIPáci poslouchají jen vlastní zbytnělé EGO] :
    Být pyšným VIP - celebritou, mocipánem, multimiliardářem a jiným vlastníkem nehumánních pahodnot - se v budoucnu stane smrtelně nebezpečné : odpovídající "pa-odměnou" egoistickým chamtivcům za extrémní bohatství, slávu a moc - bude vstupenka do spalovny odpadů (a nepůjdou tam na exkurzi).
 

Aleš Alex Borek      
 

nábožensky :
  humanMISE  
  BIKOSMIE  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE