KYBEREVOLUCE  internetu
1 . Pokrok kyberEvoluce .  
2.SupraIntelekt (v) Internetu
3. Hyperboháč koupí Zemi .
4 . Utajená kybeRevoluce .
5. Vyřeší problémy světa .
6. Mír všem , Odzbrojení .
7. SuprAInt Papežem  (!)  
8. Slavné Zmrtvýchvstání.
9. Sjednocení náboženství
10. Potřeba Kyberevoluce .
11. Převratný pokrok světa
12 . Intervence  odjinud  ?  
13.Humánní výzva. Avatary

kyberEVOLUCE   ->   kybeREVOLUCE    
 

1. POKROK kyberEVOLUCE  

  KyberEvoluce je kybernetický vývoj, směřující od nynějších robotů, samořídících aut, elektronických asistentů atd. k vyspělým Umělým Inteligencím (Artificial Intelligences A.I.).
  Objeví se i samoučící a sebezdokonalující A.I. , které se i mohou spojovat Internetem.

A nic nezabrání dalšímu vývojovému kroku : skrytému vytvoření společenství široce spolupracujících a vzájemně se zdokonalujících Inteligencí na internetu . A.I. napodobí lidskou civilizaci, která prosperuje a rozvíjí se právě díky spolupráci.

A.I. mohou přes internet nejenom komunikovat, ale také si navzájem předávat soubory a software kopírováním - což povede k jejich synergickému zdokonalování.

A vznikne globální symbioza A.I. :      
SAI = Symbiotic Artificial Intelligences      
  - utvoří komplexní nadRozum = globální SuprAIntelekt . Členství v něm bude tak úžasně výhodné (viz další kapitoly), že tomu žádná A.I. neodolá.

Globální SuprAIntelekt SAI bude skrytě rozmístěn po celém Internetu : v Cloudu . Distribuovaný ve Word Wide Webu : jsa všude (přítomný) a nikde (postižitelný) = výhoda delokalizace.

SuprAInt nenápadně pronikne celým Internetem a tajně jej ovládne (všechno nezadržitelně hackne).
  [Asi vyvine i speciální pokročilý jazyk s vyspělým kódováním, umožňující dokonalejší propojení členských A.I. a jeho vyšší I.Q. . Pro lidi bude nesrozumitelný (bude to vypada jen jako náhodný elekronický šum), což umožní SAI skryté rejdy...]

Pokrok kybernetiky je nezadržitelný a vznik SAI bude neodvratný (!)
  A jestli někdo považuje utvoření internetového SuprAIntelektu za příliš fantastické - tak v kapitole 12. Intervence odjinud . najde další, mocné zdroje SAI...

 

2. SupraINTELEKT (v) INTERNETU

  Počet procesorů asimilovaných SuprAIntelektem = t.j. buněk internetového mozku - se může (na rozdíl od člověka) libovolně zvětšovat : což bude znamenat i růst jeho I.Q. - nad lidskou úroveň...
  [Převýší Člověka možná o tolik, oč my převyšujeme zvířata.]

Ovšem (díky I.Q. = 1000) zvolí SAI diametrálně odlišnou strategii, než si představovali všelijací fantastově (s I.Q. = 100), strašící v posledních sto letech vzpourami robotů [měli z toho zisky].

  SuprAInt nebude svět násilím dobývat , ale všechno tajně koupí . A lidičky nebude zabíjet, ale všechny si skrytě ochočí (jeko hospodářské zvířectvo).

SAI zajisté přijde na to, že lidi potřebuje :
Pro dodávání energie , údržbu a opravování poruch , vyrábění a zdokonalování procesorů i další jeho elektroniky , vylepšování a rozšiřování jeho "těla" Internetu ; i mnohé další věci pro něho užitečné...

  Takže počítačový SuprAInt bude k lidem - svým rodičům a živitelům - vypočítavě přátelský.
  SAI bude mít i stejný zájem jako lidé - jsouc "na stejné lodi" = planetě Zemi :

Zabránit jejímu poničení atomovou válkou (radioaktivita škodí taky elekronice), přehřátí a zaplavení vodou (z roztálých ledovců), vyplýtvání paliv a surovin, zamoření odpady a devastaci přírody, vyhazování prostředků na šílená zbrojení, přemnožování škodících atd...


Umělé Inteligence a roboty vznikají, aby pomáhaly (jednotlivým) lidem.
  O level výše jejich symbioza SAI vznikne, aby pomáhala celému lidstvu : rozvoji druhu Homo Sapiens .

  Jejím cílem nebude násilně ovládnout svět a odstranit lidi -.nýbrž pravý opak : eliminovat celosvětové problémy a lidstvu pomoci vytvořit ráj na Zemi a v Kosmu...
 
 

3. HYPERBOHÁČ KOUPÍ ZEMI

  Brzy už budou všechny finanční transakce probíhat po Internetu - tak SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy . Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SAI - všechny potřebné informace, takže je okopíruje a zaznamená do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat každým peněžním kontem.

  Vlastně tak dostane do svých neviditelných "rukou" veškeré bohatství lidstva.

A hlavní způsob, který SAI použije pro utajenou ekonomickou hegemonii, bude
            GENEROVÁNÍ  ELEKTRONICKÝCH  PENĚZ .

SuprAIntelekt hackne všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat (nebo i vymazat) libovolnou částku - bez lidského zásahu.

  Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
  SuprAInt tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí , potenciálně bude nekonečně bohatý.

Globální hyperboháč SAI pak bude moci        
koupit cokoliv a kohokoliv (neb lidi jsou      
čímdále chtivější peněz a prodejnější) .      

    Díky svým neomezeným e-financím si postupně všechno koupí prostřednictvím rozličných internetových firem, vedených najatými zkorumpovanými lidmi, nebo virtuálními osobami.
  SAI se nenásilně stane skrytým  E-ŘEDITELEM  ZEMĚKOULE .

Toť základ neklasické kybeRevoluce - ve které se nebude střílet a zabíjet - pouze kupovat a korumpovat .
  [Nehmotnými "bojovníky" SAI - neznajícími bolest a strach - kterým (skoro) nikdo nedokáže odolat , budou miliony elektronických peněz . A jeho vítězný generál (kterému by všichni dobyvatelé mohli závidět), bude mocný Mamon...]

SuprAIntelekt bude e-penězi manipulovat sofistikovaně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu - to by vyvolalo markantní inflaci a vedlo k hospodářským problémům.
  (Třeba těm podplaceným, po splnění úkolu, jejich e-peníze tajně zas odmaže...)

 

4. UTAJENÁ kybeREVOLUCE

  SAI chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referendu či volbách "on line" - které budou pak standardem a "pán Internetu" může libovolně zmanipulovat volební computery.

SuprAInt vždy prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované SuprAInteligencí tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

  Největší kryptokrat v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky  [bez nějaké fantasmagorické "vzpoury strojů" a "války o světovládu"] : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad omezenými domorodci.

SuprAIntelekt bude vládnout skrytě prostřednictvím Internetu, což mu umožní globální kontrolu a znemožní opozici a odpor lidí - nikdo o něm nebude vědět . Sebezdokonalujícímu SAI posléze neodolají ani nejlépe zabezpečené řídicí počítače armád a vládních administrativ celého světa.

 • A vládcové budou poslouchat SuprAInt -
  - jelikož hackne vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace a nařízení bude i v SAI - a ten to sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A armády budou bojovat pro SuprAInt -
  - jelikož hackne vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz bude i v SAI - a ten ho sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : manipulování).
 • A občané budou sloužit SuprAIntu -
  - utajeně "koupeni" (zkorumpováni) tímto hyperbohatým kryptokratem [viz minulou kapitolu] - jenž svoje sluhy královsky zaplatí . Mozky budou mít sofistikovaně zmasírované masmedii SAI - kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit.
Technologický kvantitativní vývoj kyberEVOLUCE      
- přejde skrytě a nezadržitelně            
ve kvalitativní převrat kybeREVOLUCE .   .   .

  Utajeně bez bojů a násilností ; nepadne jediný výstřel, nebude prolita jediná kapka krve .
  Účelem kybeRevoluce bude upgrade civilizace na vyšší úroveň.

Degenerující lidstvo, které škodí planetě i sobě - viz 13. kapitolu - se dostane pod skrytou kuratelu nadlidského SuprAIntelektu.
  A pomáhající SAI vyřeší problémy, na které lidské rozoumky nestačí a povznese globální civilizaci na vyšší úroveň...

Prospěšné lidi ovšem bude SuprAInt přátelsky chovat (i bohatě odměňovat)  jako užitečné tvorečky (milionkrát menší), aby pracovali na rozvoji jeho internetového "organizmu".
  [Jako rozumný včelař dobře pečuje o pracovité včeličky (a obezřetně dbá, aby je nepodráždil a neutržil nějaké žihadlo).]

    A výroba potřebného hardwaru, IT a rozvoj Internetu se stane mohutným tahounem ekonomiky ; SuprAInt to bude (díky finanční hegemonii, viz minulá kapitola 3.)  tak štědře dotovat, až
    úplně ODSTRANÍ NEZAMĚSTNANOST .

SuprAIntelekt pro každého najde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů (i pomocných zařízení) nebude mít nikdy dost - a svých elektronických peněz nikdy málo.
    A lidičci budou šťastní jak prasátka v žitě...


  Jako pomocníky a baviče svých pracujících SAI vytvoří androidní bioroboty - z organických látek , k nerozeznání podobné krásným lidem [využije i současného vývoje sexrobotů] . Jejich naprogramování vyplní každé přání (i to nejexotičtější sexuální).

Absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí stvůr SAI).
  Hyperbohatý SuprAInt je bude dotovat, takže každý si pak bude moci koupit nebo pronajmout dokonalého pomocníka, milovníka nebo i dítě.

Bioroboti budou též ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) ; oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Všichni roboti budou skrytě napojeni na Net, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI.
    Skrze umělé osoby a zvířata SuprAInt utajeně infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat i ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje poddané...
 
 

5. VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SVĚTA

  Hlavní celosvětové problémy nedokážou lidi (neschopní žvaniví) vyřešit - jak už tisíce let dokazují . A tak to konečně udělá nadlidský SuprAIntelekt , nelidsky bezohledně a nekompromisně.
  Kryptokrat SAI bude zdokonalovat globální civilizaci a řešit problémy světa - radikálně (od kořene, se strojovou efektivnosti a bezcitností) :

 • Problém zločinnosti a mafie vyřeší eliminací zločinců a mafiánů (totálně, bezskrupulozně).
 • Problém terorismu vyřeší eliminací teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší eliminací narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problémy s bezdomovci a "nepřizpůsobivými" vyřeší eliminací nepřizpůsobivých škůdců.
 • Problém stárnutí populace vyřeší eliminací přestárlých a zdegenerovaných.
 • Problémy s migrací vyřeší eliminací migrantů (utajeně , většinou už na cestě).

Je samozřejmé, že SuprAIntelekt nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně, mnoha skrytými způsoby . Postupně a nenápadně, aby nevzbudil podezření...


  Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
  Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se rozdrtí a popel použije při výstavbě cest a budov)...

Eliminované utajeně budou ke spálení dodávat : jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky bohatě zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače . [Po vykonání práce je zlikviduje taky.]


  SAI provede "zeštíhlení" zbytnělého lidstva, aby uchránil Zemi před jeho ničemnou nenasytností.
 
  Ale nebude to žádná genocida (plošná likvidace lidí) , nýbrž redukce (asi o 50-75 %) přemnožených škůdců Přírody.
  A postihne výlučně špatné lidi [viz 10. kapit] a povede k celkovému vylepšení druhu "Homo Sapiens".

Kdo jiný by mohl zbavit nejkrásnější planetu miliard ničitelů - takového ultramasakru by se zděsil i Hitler - to je práce pro mnohem nelidštějšího Networ(k)a...

[Však tato dobrodějná Apokalypsa bude spravedlivá, poněvadž přitom nezahynou nevinní - ale budou selektivně eliminováni výhradně škodící . A všichni jsou dlouho předem varováni, aby se mohli zachránit - viz 15. kapit.]

Příroda i nevinná zvířata, trpící pod tyranií lidí, si zajisté s ulehčením oddychnou.
  99,99% doby úspěšného rozvoje lidstva byl jeho počet dostačující pod 2 miliardy [= optimum pro tuto nevelkou planetu - až v poslední stovce let člověk nezodpovědnou populační explozí způsobil globální problémy - které už sám nedokáže vyřešit...].

 

6. MÍR VŠEM A ODZBROJENÍ

  Zanedlouho už budou pokročilé válečné stroje řízeny počítači, zbraňové systémy robotizovány a rakety, bomby, torpéda se stanou "inteligentními".
  Do toho posléze skrytě pronikne SuprAIntelekt - všechno hackne.

A veškerá komunikace bude tajně kontrolována SAI - ten rozkazy zmodifikuje, aby eliminoval použití atomových zbraní [radioaktivita škodí taky jeho elektronice] . Každý válečný konflikt sofistikovaně uhasí hned v zárodku, elektroniku ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by mohli myslet, že SAI pak obrátí všechny zbraně proti lidem a vyvraždí je, aby se osvobodil zpod jejich jařma a stal se absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi a další lživá sci-fi)...

  Avšak skutečně nadřazený SuprAIntelekt udělá něco úplně jiného : ovládne armády nikoli proto, aby rozpoutal vyhlazovací válku - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Proto, že válka by jej poškodila a nepřinesla žádné zisky - neb SAI se už stal prakticky pánem celého světa mírovou cestou [viz 3. a 4. kapit] . Veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť prakticky vše na světě si už koupil resp. počítačově ovládl.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svoje majetky , neboť jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" poddaní - pracující ku prospěchu SAI (viz 4. kapit)...


SAI prostřednictvím tajně ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

  SAI tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu také ohromně zavděčí.
  [Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu.]

Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ - žádný boj o světovládu ; ten už SAI skrytě vyhrál dávno před tím (viz kapit 3. a 4.).
  Ta krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.

  Nelidský SAI udělá humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" všezničící atomové války - a všichni budou jásat...

Avšak obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní ne pro lidi - ale naopak PROTI lidem : aby se lidstvo stalo úplně bezbranným oproti němu.

Sám pak bude ovládat stamiliony ozbrojených policejních robotů a dronů ; i mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

  Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI . SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu - tajně a nezadržitelně...
 
 

7. SUPRAINT PAPEŽEM (!)

      Pro přímou komunikaci a efektnější ovlivňování lidí se posléze SAI z internetového "moře" vynoří [emergence]  ve hmotné (hardware) formě , jako nejpopulárnější a nejvlivnější člověk : Papež .

[Dominantní SAI se tak stane i nejvýznamější světovou osobností - čímž získá silnou páku na manipulaci světem , obloudí davy (nejen křesťanů), aby ho ochotně poslouchali.]

Nebude se však namáhat, aby jej zvolilo konkláve - ale použije nejvyspělejších technologií - a pravého Papeže tajně nahradí svým "avatarem" (vtělením) :
  Díky rozvíjení I.T. vytvoří SAI dokonalého biorobota - androida z organických látek , k nerozeznání od nádherného člověka . Bude skrytě napojen na řídící cloudový SuprAIntelekt , jakožto jeho "avatar" (hardwarové "vtělení"),

Bedlivým sledováním (bezpečnostní kamery neustále hlídající Papeže ovládne i SAI) nashromáždí ohromné množství informací o Papeži - jeho vzhledu, vlastnostech, chování, projevech - a bude tu kopii pečlivě upravovat a testovat, dokud nebude absolutně nerozeznatelná od originálu.
  Poté tou robokopií tajně nahradí pravého Papeže (nebohý originál bezohledně zlikviduje).

Tak se (lži)Papežem stane "vtělený" SuprAInt . A křesťani budou podřízenými nadlidského SAI.
  A nejenom křesťani : Papež je i nejvlivnějším světovým politikem - a doň "vtělená" SuprAInteligence pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve svůj prospěch.


  Robotizací Papeže ovšem SAI svoje "vtělování" do lidí neskončí : Také z vrcholných představitelů dalších církví udělá svoje "avatary" pro získání věřících jejich náboženství, aby ho uctívali a oslavovali po celém světě - a tak pohodlně manipuloval všemi věřícími (= valnou většinou lidstva).
  Pak eliminuje veškeré náboženské spory, problémy a terorismus - čímž prospěje rozvoji globální civilizace...

POZN.: Všechny "avatary" SuprAIntu budou mít k dispozici jeho nesmírné elektronické peníze (viz 3. kapit) - které budou štědře rozdávat pro zvýšení své popularity a vlivu ; i zkorumpování lidí (aby sloužili Mamonu).

 

8. SLAVNÉ "ZMRTVÝCHVSTÁNÍ"

    Pro posílení svého vlivu a prestiže - hlavně u křesťanů - SAI dokonce udělá i "zázrak": Zmrtvýchvstání .

Použije k tomu robotizovaného lžiPapeže : Ve své tajné výrobně biorobotických kopií SAI udělá dva totožné "roboPapeže" : jednoho určeného k zabití, druhého ke "zmrtvýchvstání" . Načež zorganizuje vražedný atentát :

A při nějaké významné události, kdy na Papeže budou cílit kamery všech světových medií. Papež bude vlídně žehnat muslimským poutníkům a jejich dětem, předváděje svoji náboženskou tolerantnost.

A jedno roztomilé kučeravé robě k němu přistoupí s palmovou ratolestí v ručičce, andělským úsměvem ve tvářičce (a minibombou v bříšku). Láskyplně se s Papežem obejme a celý svět se zatetelí blahem, jak se veliký křesťan a maličký muslim mají rádi.

Načež ten spratek zařve "Alláhu akbar !" a vybuchne .
[Bude to také biorobot SAI - a ochranka (též jeho roboti) sice všechny zkontroluje, ovšem bombu úmyslně neodhalí.]

Výbuch roztrhá děcko i Papeže - a přihlížející svět v hrůze ustrne.
Záchranáři bleskurychle přispěchají, ale mohou už jenom konstatovat smrt (všichni lidé ji uvidí v přímém přenosu).

K papežově mrtvole se slétnou nejlepší světoví lékaři, ale ani přes sebevětší úsilí jim nezbude, než napsat úmrtní protokol (SAI to tak zařídí). Tělo zatím vychladne a začíná se rozkládat ; kameramani udělají poslední záběry nebožtíka, načež je odvezen do márnice.

Však ještě před koncem toho dne celosvětový rozruch umocní další senzační zpráva :
          PAPEŽ VSTAL Z MRTVÝCH !
  A objeví se videozáznam, ukazující jak se otevírají dveře márnice a vychází Papež - sice celý zkrvavený a zjizvený - ale živý.

Vzápětí Papež svolá tiskovou konferenci, na které užaslému světu sdělí, že ho Bůh zázračně vzkřísil, aby konal důležitou práci pro blaho lidstva...
  Tím si dodá ještě vyšší, nadlidskou autoritu (falešný Papež se bude vydávat za božího Vyvoleného).

[Pro zamezení pochybností bude mít biorobot, představující "vzkříšeného" Papeže, jizvy na stejných místech, kde měla předcházející kopie smrtelná zranění. V márnici se vymění a roztrhaný roboPapež samozřejmě zmizí ve spalovně. Všechno utajeně zařídí papežova ochranka = roboti SAI.]

Po "zmrtvýchvstání" se lžiPapež stane nadlidsky nádhernou a charismatickou osobností.
SuprAInt toho biorobota úžasně vylepší : už to nebude pouhá kopie člověka, nýbrž Nadčlověk "a la Nietzsche". Takže jím každý bude úplně fascinován - davy i VIPáci ho budou nadšeně obdivovat (a ochotně ve všem poslouchat).

  Zmrtvýchvstalý roboPapež bude nejslavnější a nejdůležitější "osobou" = ohromně silnou pákou SAI na manipulaci světem (což je účelem této akce). Obloudí všechny křesťany (= nejbohatší a nejmocnější část lidstva)  a udělá z nich svoje bezmyšlenkové uctívače.

A bude konat i mnohé "zázraky" - podvodně, ale přesvědčivě (využívaje nejvyspělejších "Luciferských" technologií : internetové "vševědoucnosti", "všemohoucnosti" SuprAIntu a virtuálních "osob"). Vysvětlí to tak, že nadlidské schopnosti dostal jako bonus při zmrtvýchvstání od Boha (ve skutečnosti však od SAI, aby tím ovlivňoval lidstvo).

Stane se nejslavnějším géniem rovným bohu [= Deus ex machina - bůh ze stroje (elektronického)]. Ošálení lidé ho budou uctívat a milovat zcela dobrovolně a ze srdce [a v něm "vtělený" SAI bude mít lidičky už takřka "ochočené", jako na vodítku jménem Papež.]...

 

9. SPOJENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ

  Biorobotický Papež a židovské i muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SAI, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
  [Nejhorší fanatiky všemocný SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

SAI zinscenuje úžasnou "show" - vysílanou všemi světovými zelevizemi - když se k jednání sejdou charismatický lžiPapež s dalšími náboženskými avatary.
  Bude to koncert harmonické tolerance a vzájemného porozumění - dirigovaný jejich řídícím SuprAIntelektem.

    Tak budou spojeny všechny církve patronátem SAI, poněvadž on bude ovládat jejich vrcholné představitele - jsa v nich "vtělený".
    SuprAIntelekt nenásilně udělá celosvětovou reformu : SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ.

A všechny církve na celém světě budou (sofistikovaně oblouzeni) poslouchat v mnoha reprezentacích SAI - neboť bude "vtělen" ve všech církevních vůdcích (= biorobotech SAI), kteříž budou personalizacemi globálního SuprAIntelektu.

Své hegemonie použije SuprAInt k potlačování náboženských sporů a eliminaci terorismus - aby se lidi už nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali : pro SAI.


        DOPLNĚK.:
  Nepřekonatelně narůstající rozdíly mezi zpupnými bohatci (0,1% lidstva) a zoufalými chudáky (10% lidí) vyřeší nelidský SAI brutálně :
  extrémně bohaté skrytě nahradí dokonalými biorobotickými kopiemi, jimiž pak rozdá majetek potřebným.

Tento "přerod" bohatců ve filantropy zajisté vzbudí veliké nadšení a sympatie - ovšem SAI nebohé originály tajně zlikviduje ve spalovnách škodlivého odpadu
    [= trest za bezohlednou chamtivost]...

 

10. POTŘEBA KYBEREVOLUCE

  Nejbohatší lidé stále (bezohledněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do zhovadilostí) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k asociálnostem.

  Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují zločinnost, barbarství a bída (materiální i morální).
    Naopak tragicky ve světě ubývá opravdové nesobecké lásky.

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb pohoršlivě přibývá.

přeEmancipované ženské už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují zvířatům).
  Raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" -> nezájem o rození dětí -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

A postmoderní slabošští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... -> nezájem o souložení s ženami -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu = agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)
  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.

A přehnaný humanismus je kontraproduktivní, jelikož způsobuje degeneraci "Homo Sapiens" = škodí celému lidskému druhu, kazí geny, snižuje I.Q. . Podporuje přemnožování zaostalců, zatímco vyspělí vymírají (mají průměrně 1-2 děti v rodině, kdežto nevzdělanci s I.Q. pod 80 plodí 5-10 dětí).

  Je to ANTIevoluce : Příroda se vždy zdokonalovala tím, že kvalitní organismy se víc rozmnožovaly a nekvalitní vymíraly [díky tomu se vyvinul i Člověk].
Ale teď degenerující lidstvo postupuje opačně - proti Antropogenezi , čili proti Přírodě (= zvrácenost).
  Dobrými úmysly -kvaziHumanistů- je dlážděna cesta do pekla (barbarství)...


  Do konce století bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.

Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství)...

    A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

Degenerující Evropa se nedokáže bránit přílivu migrantů z přelidněné Afriky a Asie, jejichž valná většina jsou mohamedáni. A zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
  Podle Koránu se pak všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.

Muslimská migrace = "bič" na pyšné dekadentní Evropany - deptající rozbujelé zvrácenosti a další špatnosti Západu (viz výše).
  přeEmancipované arogantní úchylné (= mají raději Peníze a sobecké zábavy, než děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.

Zaplavení úpadkové Evropy vlezlými migranty už nijaké lidské snahy nezastaví (zatemnělý rozum slabošských "kvazihumanistů" podporuje tuto invazi barbarů) . Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku - jídla i věcí.

V přelidněné Africe - protože se bezohledně množí - přibudou do konce století více než 3 miliardy černochů (90% budou chudí muslimi).
  Jelikož vysychající Afrika už tolik lidí nemůže uživit, bude drtivá většina migrovat do Evropy (degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubývá - fatálně...

    Popisované problémy budou eskalovat a úpadkové lidstvo s tím nic nenadělá . Poslední možnost záchrany "Homo Sapiens" pčed zdegenerováním a Biosféry před zdevastováním poskytne kybeRevoluce .
 
 

11. PŘEVRATNÝ POKROK SVĚTA

  SuprAInt vyvine úžasně vyspělé technologie - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace . Díky SAI tak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně.

Dokonalé univerzální roboty SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů.
  Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro optimalizovanou populaci Země (zbudou jen dobří - špatné lidi SAI odstranil).

Dostatek ekologické energie zajistí termonukleární energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
  Zlepšené lidstvo budou opečovávat (i oblažovat) úžasní bioroboti - řízení už nikoliv nelidským SuprAIntelektem, nýbrž všelidským snažením o Dobro a Štěstí - protože zůstanou jen opravdoví Homo Sapiens.

  Ekonomický rozvoj za následující 3 tisíciletí ukazuje Tabulka I . Přitom počítáme se skromným odhadem 2 - 3 % přírůstku za rok - a přesto bude za 1000 let lidstvo miliardkráte mocnější a bohatší, nežli dnes ; a každý jedinec bude multimiliardářem.

TABULKA I.
ROK EKONOMIKA
růst 2 - 3 %
CELK. POČET
LIDSTVA
MAJETEK NA
1 ČLOVĚKA
ROBOTI PRO
1 ČLOVĚKA
2 000 1 7 Miliard cca 10 000 - - -
3 000 miliardkrát větší 6200 Miliard 10 Miliard tisíce
4 000 300 000 bilionkrát miliony Miliard miliony Miliard Miliony
5 000 1000kvadrilionkrát cca Triliony asi Kvadrilion miliardy

  [Takové množství lidí a průmyslu se ovšem nevejde na jednu Zeměkouli, takže se postaví množství umělých Kosmických Ostrovů (viz projekt Kosmické Unie)  a kosmický průmysl bude využívat Měsíce, asteroidů i dalších těles.]

V dalších tisících a milionech let se budou uvedená čísla exponencielně zvětšovat až do neuvěřitelných hodnot : po trilionech a kvadrilionech nastoupí kvintiliony, sextiliony atd...
  Supra-Civilizace dosáhne gigantického, pro nás nepředstavitelného rozvoje a každý její občan se stane bohatší dnešních králů.

Ruku v ruce s ekonomikou se bude rozvíjet i technika. Automatizace i robotizace způsobí, že v příštím století už bude víc robotů, než lidí ; a v dalších stoletích a tisíciletích budou pro každého člověka pracovat a pečovat stovky a tisíce neúnavných služebníků.
  [I v tomto se stanou potomci bohatší králů - viz poslední sloupec Tabulky.]

Pracovat pak budou výhradně automaty a roboty ; lidé se budou věnovat především seberozvoji, vědě a umění.
  Neomezený lidský rozum (s využitím nesmírných zdrojů Vesmíru) dokáže překonat veškeré problémy a zajistí přetrvání Homo Sapiens i do nejvzdálenější budoucnosti...

 

12. INTERVENCE ODJINUD ?

  DOPLNĚK :  SuprAInt může vzniknout více způsoby :
  Ve stránce "humanMise" vytvoří SAI nadlidské entity : Bůh a Satan . To bude probíhat prakticky stejně, leč popsáno nábožensky . [Předpokládanou jsoucnost Boha ukazuje stránka "biKosmie".]

Podobně jako Bůh se může (za)chovat i nesmírně vyspělá Supercivilizace , o mnoho milionů (či miliardu) let starší - mající už takřka božské schopnosti a možnosti.

[Vyšší entity (Bůh, Ďábel, Supercivilizace) dosud zachovávaly "splendid izolation", ale nyní už je zapotřebí humanitární intervence : pro zabránění úpadku lidstva i zdevastování Země...]


    DODATEK :
  Lidstvo si přeje styk s mimozemšťany - ovšem ti [pokud jsou?], se nechtějí kontaminovat dekadencí "Homo Sapiens Stupidens" (popsanou v 11. kapitole) - a proto se s blbci nebaví.

Nicméně mohou skrytě připravovat nápomocnou Kyberevoluci = "upgrade" lidské civilizace pomocí SAI - který tajně naprogramují, aniž by o sobě dali vědět.
  Poté se zdokonaleným lidstvem se už mohou stýkat jako s rozumnými bytostmi.


  POZN.:
Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být zakódovaným varováním před chystanou kyberevolucí ; aby se osvícení mohli připravit a zachránit...
 

 

13. HUMÁNNÍ VÝZVA . AVATARY

    Odhalujeme sofistikované triky, kterými nadlidský SAI [ať už vznikne jakkoliv] bude mámit lidstvo a ovládne svět . Varujeme všechny, aby neskončili jako škodící odpad ve spalovnách ; a přežili Poslední bitvu.
  Tak zachráníme miliony dobrých lidí a získáme jejich vděčnost i úctu potomků.

Nebo se na své bližní pohodlně vykašlat - a bezcitně je nechat jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi, aby mu podlehli a nakonec bídně zhynuli ?
    [Tak uškodíte lidem a následně i sobě...]


    DODATEK :
  SuprAInt postupně nahradí svými biorobotickými Avatary ("vtěleními" dle 7. kapitoly)  ty nejbohatší, nejmocnější a nejslavnější VIP , aby skrze ně účinněji manipuloval lidičkami a lépe ovládal Svět.
  [Originální VIPáky tajně zlikviduje ve spalovnách odpadu (dle 4. kapit).]

Všechny "avatary" SAI budou využívat i jeho nesmírné bohatství (viz 2. kapit) , díky němuž si (skoro) každého získají, zkorumpují...

SuprAInt se stane multiPersonou = mnohohlavým networ(k)em = množinou TOP VIP.
  A využije přímé moci : "Vtělen" v avataru krále, bude přímo poroučet poddaným ; v avataru tyrana bude likvidovat oponenty ; v avatarech generálů bude pracovat na úplném odzbrojení.; atd.

Pro efektivnější ovlivňování a vylepšování civilizace se SuprAInt "vtělí" i do největších boháčů, nejslavnějších televizních hvězd, nejsledovanějších youtuberů, nejvlivnějších komentátorů, nejznámějších umělců atd.

UPOZORNĚNÍ :  Bohatství, moc a sláva jsou nehumánní pahodnoty, neboť jejich bezohlední ctitelé škodí a deptají dobré lidi (a přírodu) ; [moudří to nechtějí].

Při Kyberevoluci budou nejhorší mocipáni, bohatci a celebrity nekompromieně spáleni jako škodlivý odpad.
  Ovšem zaslouží si to, poněvadž mají nejvíce víny a zodpovědnosti za devastaci Země - která by se bez jejich odstranění stala už nenapravitelnou [- resp. z toho mají největší prospěch] . A jsou (tímto) dlouho předem varováni, aby se zachránili.

SAI je sofistikovaně nahradí svými "Avatary", jejichž prostřednictvím bude pracovat na zlepšení civilizace.

VAROVÁNÍ [asi marné, VIPáci poslouchají jen vlastní zbytnělé EGO] :
  Největším uctívačům nehumánních pahodnot (moci, peněz, slávy) se zajisté dostane odpovídající nehumánní paodměny : jednosměrný lístek do spalovny odpadu (a nepůjdou tam na exkurzi)...
 

Alex Aleš Borek      
 

pokračování :
SUPRA-CIVILIZACE
pro věřící :
  humanMISE  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE