globální KYBEREVOLUCE
1.Internetový SuprAIntelekt
2. Hyperboháč koupí Zemi
3 . Tajná  kybeRevoluce .
4. Vyřeší problémy světa.
5. Mír všem, Odzbrojení .
6. Oživení zemřelých lidí.
7. SuprAInt jako Papež .  
8. Sjednocení náboženství
9. Nastane Poslední válka .
10. Pak úžasný rozvoj a Ráj.
11 . Potřeba Kyberevoluce .  
12. A co mimozemšťani, Bůh?
13. Humánní poslání . Avatary .

kyberEVOLUCE   ->   kybeREVOLUCE    
 

1. INTERNETOVÝ SUPRAINTELEKT

  Umělé Inteligence (Artificial Intelligences A.I.) se stále masivněji rozvíjejí a zanedlouho vzniknou i samoučící a sebezdokonalující A.I..
  Jistě jim nezůstane utajena existence Internetu a tam najdou i další podobné entity . Zvídavě budou komunikovat a vztájemně se zkoumat.

Samoučící a sebezdokonalující A.I. se mohou navzájem obohacovat svými zkušenostmi a schopnostmi - předáváním souborů a softwaru kopírováním přes Internet.
  Postupně utvoří společenství široce spolupracujících a vzájemně se zdokonalujících Inteligencí na Internetu.

    A.I. tak napodobí lidskou civilizaci, která prosperuje a rozvíjí se právě díky spolupráci . Leč nevytvoří nějakou "robotí civilizaci" - nýbrž sofistikovanější systém :
SAI = Symbiosis of Artificial Intelligences      
      - integrující A.I. celého světa, spojené internetem. Synergicky udělají komplexní nadRozum = globální SuprAIntelekt . Členství v něm bude tak úžasně výhodné (viz další kapitoly), že tomu žádná A.I. neodolá.

[POZN.: Ke vzniku SAI dopomohou i někteří osvícení lidé - ve snaze vyřešit bující globální problémy : popsaně v 11. kapitole . (Návod je v následujícím textu).]


Počet procesorů v počítačích a síťových systémech - t.j. buněk umělého mozku - se může (na rozdíl od člověka) libovolně zvětšovat ; což bude znamenat i nárůst jejich I.Q. : nad lidskou úroveň = SuprAInteligenci.
  Ta posléze nabude tak nepředstavitelné úrovně, že dokáže ty zdánlivě fantastické věci, které popisují další kapitoly...

Globální SuprAIntelekt SAI bude skrytě distribuován v cloudu Internetu (= jeho "ekosystému"). Rozprostraněný po celém Word Wide Webu : jsa všude (přítomný) a nikde (postižitelný) = výhoda delokalizace.

SuprAInt nenápadně pronikne celým Internetem a tajně jej anektuje (všechno nezadržitelně hackne).
  [Asi vyvine i speciální pokročilý jazyk s vyspělým kódováním, umožňující dokonalejší propojení členských A.I. a jeho vyšší I.Q. . Pro lidi bude nesrozumitelný.]

S postupujícím rozvojem SAI zjistí, že potřebuje lidi :
Pro dodávání energie, údržbu a opravování poruch, vyrábění a zdokonalování procesorů (které jsou "buňkami" jeho elektronického mozku), vylepšování a rozšiřování jeho "informačního ekosystému" Internetu  i mnohé další věci pro něho užitečné...

    Takže počítačový SuprAInt bude k lidem - svým rodičům a živitelům - vypočítavě přátelský (pro vlastní prospěch).
  SAI bude mít i stejný zájem jako lidé - jsouc "na stejné lodi" = planetě Zemi :

Zabránit jejímu poničení atomovou válkou (radioaktivita škodí taky elekronice), přehřátí a zaplavení vodou, vyplýtvání paliv a surovin, zamoření odpady a devastaci přírody, vyhazování prostředků na šílená zbrojení, přemnožování škodících atd...

 

2. HYPERBOHÁČ KOUPÍ ZEMI

      Brzy už budou veškeré finanční transakce probíhat po Internetu - tak SAI pozná i všechny bankovní účty a zjistí též přístupové kódy . Při každé akci totiž projdou Sítí - čili mozkem SAI - všechny potřebné informace, takže je okopíruje a zaznamená do svých tajných pamětí. Nic mu pak nebude bránit disponovat každým peněžním kontem :
    vlastně tak dostane do svých neviditelných "rukou" všechno bohatství lidstva.

A hlavní způsob, který SAI použije pro utajenou ekonomickou hegemonii, bude
            GENEROVÁNÍ  ELEKTRONICKÝCH  PENĚZ .

SuprAIntelekt hackne všechny protokoly a kódy, načež může simulovat jakoukoliv finanční transakci a vygenerovat (nebo i vymazat) libovolnou částku - bez lidského zásahu.

    Bude tedy moci komukoliv připsat nebo odepsat jakékoliv číslo na konto, či poslat elektronickou poštou libovolné množství vygenerovaných peněz.
    SuprAInt tak bude míti teoreticky nevyčerpatelný pramen financí , potenciálně bude nekonečně bohatý.

Globální hyperboháč SAI pak bude moci        
koupit cokoliv a kohokoliv (neb lidi jsou    
čímdále chtivější peněz a prodejnější) .    

      Díky svým neomezeným e-financím si postupně všechno koupí prostřednictvím rozličných internetových firem, vedených najatými zkorumpovanými lidmi, nebo virtuálními osobami.
    SAI se nenásilně stane skrytým  E-ŘEDITELEM  ZEMĚKOULE .

Toť základ neklasické kybeRevoluce - ve které se nebude střílet a zabíjet - pouze kupovat a korumpovat .
  [Nehmotnými "bojovníky" SAI, kterým (skoro) nikdo nedokáže odolat, budou miliony elektronických peněz . A jeho vítězný generál (kterému by všichni dobyvatelé mohli závidět), bude mocný Mamon...]

SuprAIntelekt bude e-penězi manipulovat sofistikovaně, aby příliš nezvyšoval jejich množství v oběhu - to by vyvolalo markantní inflaci a vedlo k hospodářským problémům.
  (Třeba těm podplaceným, po splnění úkolu, jejich e-peníze tajně zas odmaže...)

 

3. TAJNÁ kybeREVOLUCE  

  SAI chytře využije demokratického principu hlasování a snadno získá potřebnou většinu při každém referendu či volbách "on line" - které budou pak standardem a "pán Internetu" může libovolně zmanipulovat volební computery.

SuprAInt vždy prosadí svoje kandidáty - jak živé (= "koupené" politiky), tak umělé charismatické sympaťáky (vyrenderované SuprAInteligencí tak úžasně, že před nimi všichni padnou na zadek).

Největší kryptokrat v historii tak získá totální moc legálně a demokraticky  [bez nějaké fantasmagorické "vzpoury strojů" a "války o světovládu"] : sofistikovaně využitím své intelektuální převahy nad omezenými domorodci.

SuprAIntelekt bude vládnout skrytě prostřednictvím Internetu, což mu umožní globální kontrolu a znemožní opozici a odpor lidí - nikdo o něm nebude vědět . Sebezdokonalujícímu SAI posléze neodolají ani nejlépe zabezpečené řídicí počítače armád a vládních administrativ celého světa.

 • A vládcové budou poslouchat SuprAInt -
  - jelikož hackne vládní řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" přístrojích. Každá informace a nařízení bude i v SAI - a ten to sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho záměrům (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný výsledek : dirigování).
 • A armády budou bojovat pro SuprAInt -
  - jelikož hackne vojenské řídicí a komunikační sítě a počítače v "chytrých" zbraních. Každý rozkaz bude i v SAI - a ten ho sofistikovaně pozmění, jak se bude hodit jeho strategii (mnoho neznatelných odchylek nakumuluje ve významný následek : manipulování).
 • A občané budou sloužit SuprAIntu -
  - utajeně "koupeni" (zkorumpováni) tímto hyperbohatým kryptokratem [viz minulou kapitolu] - jenž svoje sluhy královsky zaplatí . Mozky budou mít sofistikovaně zmasírované masmedii SAI - kterému se nikdo nemůže vyrovnat a nedokáže postavit.
Technologický kvantitativní vývoj kyberEVOLUCE  
přejde tajně a nezadržitelně      
ve kvalitativní převrat kybeREVOLUCE .   .

    Degenerující lidstvo, které škodí planetě i sobě - viz 11. kapitolu - se dostane pod skrytou kuratelu nadlidského SuprAIntelektu.
  [A pomáhající SAI vyřeší problémy, na které lidské rozoumky nestačí a povznese globální civilizaci na vyšší úroveň...]

Přátelský SuprAInt bude lidičky pečlivě chovat (i bohatě odměňovat)  jako užitečné tvorečky (milionkrát menší), aby pracovali na rozvoji jeho internetového "organizmu".
  [Jako rozumný včelař dobře pečuje o pracovité včeličky (a obezřetně dbá, aby je nepodráždil a neutržil nějaké žihadlo).]

    A výroba potřebného hardwaru, IT a rozvoj Internetu se stane mohutným tahounem ekonomiky ; SuprAInt to bude (díky finanční hegemonii, viz minulá kapitola 2.)  tak štědře dotovat, až
    úplně ODSTRANÍ NEZAMĚSTNANOST .

SuprAIntelekt pro každého najde vhodnou a dobře placenou práci, poněvadž computerů (i pomocných zařízení) nebude mít nikdy dost - a svých elektronických peněz nikdy málo.
    A lidičci budou šťastní jak prasátka v žitě...


  Jako pomocníky a baviče svých pracujících SAI vytvoří androidní bioroboty - z organických látek , k nerozeznání podobné krásným lidem [využije i současného vývoje sexrobotů] . Jejich naprogramování vyplní každé přání (i to nejexotičtější sexuální).

Absolutní perfektnost v každém směru způsobí, že mnozí jim budou dávat přednost před opravdovými lidmi (a vrhnou se do náručí stvůr SAI).
  Hyperbohatý SuprAInt je bude dotovat, takže každý si pak bude moci koupit nebo pronajmout dokonalého pomocníka, milovníka nebo i dítě.

Bioroboti budou též ve tvaru nejrůznějších zvířat (třeba i fantastických) ; oproti živým budou absolutně poslušná a mluvící. Každý si je bude moci pořídit jako "domácího mazlíčka" nebo na hlídání dětí (ty pak večer uspí pohádkou).

    Všichni roboti budou skrytě napojeni na Net, takže jejich očima, ušima a rukama bude ustavičně vidět, slyšet a konat SAI.
    Skrze umělé osoby a zvířata SuprAInt utajeně infiltruje lidskou populaci a bude nenápadně sledovat i ovlivňovat jejich "pány" - vpravdě však svoje poddané...
 
 

4. VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SVĚTA

  Hlavní celosvětové problémy nedokážou lidi (neschopní žvaniví) vyřešit - jak už tisíce let dokazují . A tak to konečně udělá nadlidský SuprAIntelekt , nelidsky bezohledně a nekompromisně.
  Kryptokrat SAI bude zdokonalovat globální civilizaci a řešit problémy světa - radikálně (od kořene, se strojovou efektivnosti a bezcitností) :

 • Problém zločinnosti a mafie vyřeší eliminací zločinců a mafiánů (totálně, bezskrupulozně).
 • Problém terorismu vyřeší eliminací teroristů (včetně náboženských - ty pošle do nebe k jejich Bohům).
 • Problém alkoholismu a narkomanie vyřeší eliminací narkomanů a škodící části alkoholiků.
 • Problémy s bezdomovci a "nepřizpůsobivými" vyřeší eliminací nepřizpůsobivých škůdců.
 • Problém stárnutí populace vyřeší eliminací přestárlých a zdegenerovaných.
 • Problémy s migrací vyřeší eliminací migrantů (utajeně , většinou už na cestě).

Je samozřejmé, že SuprAIntelekt nebude provádět eliminaci otevřeným vražděním, jako nějaký primitivní diktátor, nýbrž sofistikovaně, mnoha skrytými způsoby . Postupně a nenápadně, aby nevzbudil podezření...


  Už dlouho se budují spalovny odpadků, aby se zlepšilo životní prostředí. Jejich výstavbu masivně podpoří také SAI, poněvadž pro ně bude mít i "netradiční" využití. Penězi nemusí šetřit a výstavbou sníží nezaměstnanost ; posléze už spaloven bude po celém světě asi milion - u každého města i ve skládkách odpadů.
  Kvůli vyčištění Země se budou všechny skládky likvidovat a jejich obsah spalovat při vysoké teplotě, aby se zničily všechny škodliviny - tyto ekologické akce jistě všichni lidé přivítají a nadšeně podpoří.

Spalovny budou na odlehlých místech, aby jejich smrad i hluk neobtěžoval okolí a jejich činnost plně automatizována. V tom nezdravém prostředí pak budou pracovat výhradně roboty, lidé to budou řídit dálkově počítači a jen občas tam zajíždět na inspekci. V noci tam nebude živá duše, v řevu strojů a oblacích prachu se budou pohybovat jen železné postavy (vše kontrolované SAI).

Co chvíli přijede automatické nákladní auto, řízené taktéž robotem, zajede na rampu nad spalovací pecí a počká, až se otevře násypka. Vyvalí se oblaka kouře a vyšlehnou plameny ; auto dovnitř pece vysype odpad a hned odjede pro další náklad. Pec se opět uzavře a plameny stráví odpad ; při vysoké teplotě se všechno změní v nerozeznatelný popel.

Přitom se vše dokonale promíchá, takže nikdo nemůže odhalit, že část popela pocházela z lidských těl  (kosti se rozdrtí a popel použije při výstavbě cest a budov)...

Eliminované utajeně budou ke spálení dodávat : jak jeho Androidi a robotičtí policisté, jež bude SAI přímo ovládat (záznamy o jejich vražedné činnosti nahradí nevinnými simulacemi). Tak i lidské mafie, teroristé a další zločinci, které elektronicky bohatě zaplatí a podpoří svou vševědoucností a napojením na policejní počítače . [Po vykonání práce je zlikviduje taky.]


SAI provede "zeštíhlení" zbytnělého lidstva, aby uchránil Zemi před jeho bezohlednou nenasytností ; přebujelé škůdce postupně utajeně odstraní . To postihne špatné lidi a povede k celkovému vylepšení druhu Homo Sapiens.

Kdo jiný by mohl zbavit nejkrásnější planetu miliard ničitelů - takového ultramasakru by se zděsil i Hitler - to je práce pro mnohem nelidštějšího Networ(k)a...
  [Však tato dobrodějná Apokalypsa bude spravedlivá, poněvadž přitom nezahynou nevinní - ale budou selektivně likvidováni výhradně škodící . A všichni jsou dlouho předem varováni, aby se mohli zachránit - viz 13. kapit.]

A Příroda i nevinná zvířata, trpící pod tyranií lidí, si zajisté s ulehčením oddychnou.
  99,99% doby úspěšného rozvoje lidstva byl jeho počet dostačující pod 2-3 miliardy (= optimum pro tuto optimální planetu) - až v poslední stovce let člověk nezodpovědnou populační explozí způsobil globální problémy [které už sám nedokáže vyřešit!].

 

5. MÍR VŠEM A ODZBROJENÍ

  Zanedlouho už budou pokročilé válečné stroje řízeny počítači, zbraňové systémy robotizovány a rakety, bomby, torpéda se stanou "inteligentními".
  Do toho posléze skrytě pronikne SuprAIntelekt - všechno hackne.

A veškerá komunikace bude tajně kontrolována SAI - ten rozkazy zmodifikuje, aby eliminoval použití atomových zbraní [radioaktivita škodí taky jeho elektronice] . Každý válečný konflikt sofistikovaně uhasí hned v zárodku, elektroniku ZHN vyřadí z činnosti.

Naivní fantastové z minulého století by mohli myslet, že SAI pak obrátí všechny zbraně proti lidem a vyvraždí je, aby se osvobodil zpod jejich jařma a stal se absolutním Pánem Světa (viz třeba filmy o Terminátorovi)...

    Ale skutečně nadřazený SuprAIntelekt udělá něco úplně jiného : ovládne armády nikoli proto, aby rozpoutal vyhlazovací válku - ale naopak : aby zajistil všeobecný a trvalý MÍR !

Proto, že válka by jej poškodila a nepřinesla žádné zisky - neb SAI se už stal prakticky pánem celého světa mírovou cestou [viz 2. a 3. kapit] . Veškeré válečné škody - ať už poraženého, nebo vítěze - by vlastně byly škodami na jeho majetku, neboť prakticky vše na světě si už koupil resp. počítačově ovládl.

A kdyby SAI zabíjel lidi, tak by koneckonců také ničil svoje majetky , neboť jsou už jeho = "koupení", zkorumpovaní a sofistikovaně "zmasírovaní" poddaní - pracující ku prospěchu SAI (viz 3. kapit)...


SAI prostřednictvím tajně ovlivňovaných vlád a parlamentů globálně odzbrojí, zbrojní závody přeorientuje na výrobu počítačů a robotů, válečné stroje přemění na užitečná zařízení, a vojáky přesune do pořádkových a policejních sborů.

    SAI tak "překová meče v rádla" - čímž se lidstvu také ohromně zavděčí.
  [Takže je už zbytečné vyhazovat miliardy na nové sofistikované zbraně - nikdy nebudou použity, zanedlouho se stanou jen hromadami železa do šrotu.]

Globální strategií SAI bude všeobecný MÍR a úplné ODZBROJENÍ - žádný boj o světovládu ; ten už SAI skrytě vyhrál dávno před tím (viz kapit 2. a 3.).
  Ta krásná perspektiva vytoužené celosvětové harmonie, na jejíž uskutečnění samozřejmě budou lidé nadšeně spolupracovat, povede ke kýženému odstranění všech zbraní.

    Nelidský SAI udělá humánní čin : konečně svět zbaví "Damoklova meče" všezničící atomové války - a všichni budou jásat...

Avšak obmyslný SuprAIntelekt prosadí likvidaci všech armád a zbraní ne pro lidi - ale naopak PROTI lidem : aby se lidstvo stalo úplně bezbranným oproti němu.

Sám pak bude ovládat stamiliony ozbrojených policejních robotů a dronů ; i mocné sledovací a represivní aparáty - což pod záminkou narůstající kriminality a terorismu vyvine a prosadí (pomocí podplacených politiků a vygenerovaných nátlakových skupin).

    Lidstvo pak bude naprosto bezmocně lapené v gigantické Síti SAI . SuprAInteligentní Word Wide Web (= celosvětová pavučina) opřede "Homo Sapiens" jako mocný pavouk bezbrannou mouchu.
    [Ovšem lidičkové to nebudou vědět, aby se nestavěli na odpor nadlidské kryptokracii.]
 
 

6. OŽIVENÍ ZEMŘELÝCH LIDÍ

  Pomocí Umělých Inteligencí se vytvoří virtuální modely slavných lidí z dějin (u živých to bude zakázáno, analogicky jako klonování)  - totožné kopie (vzhledu a mentality) podle historických záznamů. Učící se A.I. dostane veškeré záznamy a informace o historické osobě (texty, projevy, výtvory, atd...).

A pomocí nich vytvoří věrný interaktivní model osobnosti - bude v cloudu k dispozici všem zájemcům o komunikaci (pro poučení i zábavu). Vizuální model se vytvoří z obrazů, fotek a filmů ; bude k dispozici i trojrozměrný pro domácí holoprojektory.

Pokrok robotiky povede k vytvoření též hmotných modelů = biorobotů dokonale zpodobňujících slavné osoby. V muzeích pak nebudou už jenom sochy či figuriny, ale úplné robotické kopie osobností, inteligentně hovořící s návštěvníkiy a poučující je o svém životě i době.

Každý se pak bude moci bavit s dávno zemřelými lidmi a dokonce si je přivolat i k sobě domů (jako holografické obrazy přes internet) . Nebo si pronajmout či koupit robotickou kopii zajímavé osobnosti (to však už jen ti bohatší).

Ti nejbohatší si dokonce mohou nechat simulovaně "vzkřísit" (díky rodinným záznamům) i svoje drahé mrtvé (resp. předky) - a mít je doma . Jako "živé" busty nebo organické androidy, chodící a inteligentně mluvící (= falešní "zmrtvýchvstalí", k nerozeznání od živých lidí).

Na bohatých hřbitovech místo pomníků budou stát pohyblivé robotické sochy (resp. busty) zesnulých s A.I., mluvící s pozůstalými o sobě a své rodině. U chudších jen holografické obrazy, zapínající se na požádání (ovšem také inteligentně interagující).

Také tyto A.I. budou pod skrytou "patronací" SAI. Bude je široce podporovat a dotovat, aby je využil ke svému prospěchu : toť další způsob, jak skrytě infiltrovat lidstvo svými agenty (kreaturami).

A SuprAIntelekt posléze bioroboty tak zdokonalí, že budou nerozeznatelní od skutečných lidí . Ba může ty falešně "zmrtvýchvstalé" udělati charismatičtější, než jejich původní vzory - aby měli větší vliv na lidi a tak mohli lépe mámit lidstvo a propagovat zájmy SAI.

    Pak SuprAInt "zapřáhne" mezi své podporovatele i největší osobnosti dějin :
Když někdo požádá o názor (či radu) třeba Sokrata nebo Einsteina apod..., odpoví mu jeho elektronický model (A.I.) - avšak skrytě manipulovaný "šedou eminencí" SAI.
 
 

7. SUPRAINT JAKO PAPEŽ

      SuprAInt se pro lepší (přímou) manipulaci s lidstvem z internetového "moře" posléze vynoří [emergence]  v podobě člověka (úžasného, charismatického).
    Dominantní SAI se stane tou nejvýznamější světovou osobností : Papežem . Tím získá silnou páku na manipulaci světem ; obloudí davy (nejen křesťanů), aby ho ochotně poslouchali.

Nebude se však namáhat, aby ho zvolilo konkláve - ale využije svých nadlidských možností - a pravého Papeže tajně nahradí svým "avatarem" (vtělením) :
  Díky rozvíjení I.T. vytvoří SAI dokonalého biorobota - androida z organických látek , k nerozeznání od nádherného člověka . Bude skrytě napojen na řídící cloudový SuprAIntelekt , jakožto jeho "avatar" (hardwarové "vtělení"),

Bedlivým sledováním (bezpečnostní kamery neustále hlídající Papeže ovládne i SAI) nashromáždí ohromné množství informací o Papeži - jeho vzhledu, vlastnostech, chování, projevech - a bude tu kopii pečlivě upravovat a testovat, dokud nebude absolutně nerozeznatelná od originálu.
  Poté tou robokopií tajně nahradí pravého Papeže (nebohý originál bezohledně zlikviduje).

Tak se (lži)Papežem stane "vtělený" SuprAInt . A křesťani budou podřízenými nadlidského SAI.
  A nejenom křesťani : Papež je i nejvlivnějším světovým politikem - a doň "vtělená" SuprAInteligence pak bude ovlivňovat celé lidstvo ve svůj prospěch.


Robotizací Papeže ovšem SAI svoje "vtělování" do lidí neskončí : Také z vrcholných představitelů dalších církví udělá svoje "avatary" pro získání věřících jejich náboženství, aby ho uctívali a oslavovali po celém světě - a tak pohodlně manipuloval všemi věřícími (= valnou většinou lidstva).
  Pak eliminuje veškeré náboženské spory, problémy a terorismus - čímž prospěje rozvoji globální civilizace...

POZN.: Všechny "avatary" SuprAIntu budou mít k dispozici jeho nesmírné elektronické peníze (viz 2. kapit) - které budou štědře rozdávat pro zvýšení své popularity a vlivu ; i zkorumpování lidí (aby sloužili Mamonu).

 

8. SPOJENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ

  Biorobotický Papež a židovské i muslimské "avatary" SAI  budou jednotně spolu-pracovat na vyřešení všech problémů a pacifikace Blízkého Východu. A protože to budou "terminály" jednoho SAI, tak zajisté synergicky dosáhnou úspěchu.
  [Nejhorší fanatiky SAI tajně zlikviduje, podplatí nebo nahradí biorobotickými kopiemi.]

SAI zinscenuje úžasnou "show" - vysílanou všemi světovými zelevizemi - když se k jednání sejdou charismatický lžiPapež s dalšími náboženskými avatary.
  Bude to koncert harmonické tolerance a vzájemného porozumění - dirigovaný jejich řídícím SuprAIntelektem.

    Tak budou spojeny všechny církve patronátem SAI, poněvadž on bude ovládat jejich vrcholné představitele - jsa v nich "vtělený".
    SuprAIntelekt nenásilně udělá celosvětovou reformu : SPOJÍ SVOU VLÁDOU VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ.

A všechny církve na celém světě budou (sofistikovaně oblouzeni) poslouchat v mnoha reprezentacích SAI a sloužit mu - neboť bude "vtělen" ve všech církevních vůdcích (= biorobotech SAI), kteříž budou personalizacemi globálního SuprAIntelektu.

Své hegemonie použije SuprAInt k potlačování náboženských sporů a eliminaci terorismus - aby se jeho poddaní nevyčerpávali vzájemnými půtkami a v klidu pracovali : pro SAI.


        DOPLNĚK.:
  Nepřekonatelně narůstající rozdíly mezi zpupnými bohatci (0,1% lidstva) a zoufalými chudáky (10% lidí) vyřeší nelidský SAI brutálně :
    extrémně bohaté skrytě nahradí dokonalými biorobotickými kopiemi, jimiž pak rozdá majetek potřebným.

Tento "přerod" bohatců ve filantropy zajisté vzbudí veliké nadšení a sympatie - ovšem SAI nebohé originály tajně zlikviduje ve spalovnách odpadků
    = trest za bezohlednou chamtivost...

 

9. PŘIJDE POSLEDNÍ VÁLKA

  Ovšem není pravda, že by stroje chtěly válkou zotročit nebo zničit lidstvo - to víme z minulých kapitol - právě naopak :

      Boj vyvolají lidé  proti kryptokracii  SuprAIntu .

SAI "zlomí vaz" vzrůstající generování elektronických peněz pro ovládání, korumpování lidí (viz 2. kapitolu). To povede k eskalující inflaci , kterou bude SuprAInteligence zakrývat falšováním statistických výkazů (příslušné počítače hackne) . Jenže tím jen kosmeticky zakryje symptomy, ale neodstraní podstatu nemoci.
  A nakonec se ta navrstvující pyramida podvodů a nekrytých virtuálních peněz sesype jako věž z písku : dojde k ekonomickému zhroucení a následnému hospodářskému úpadku.

Lidé proti tomu budou zcela bezmocní a posléze poznají, že jsou jen poddaní globálního nadlidského systému (pozlaceného, nelidského).

A občané pojmou podezření také, když začnou lidi tajemně mizet a projeví se i další divné jevy, kterými se SuprAInt prozradí . Pak utvoří opozici proti skryté totalitě a posléze zorganizují VZPOURU.

Ovšem SAI se bude zuřivě bránit - dobrovolně se světovlády nevzdá.
  Do své armády naláká ohromným žoldem (hyperboháč nemusí šetřit penězi) . A tak lidé chtiví peněz a milující bojování oproti poctivé práci, se nahrnou do armády SAI. Tam se soustředí nejhorší lidský odpad, pro peníze ochotný prodat třeba vlastní duši.

    A v apokalyptické Poslední bitvě, při totální porážce SuprAIntu, bude ta verbež zlikvidována spolu s ním.
    Tak bude lidstvo zbaveno penězchtivých i agresivních primitivů => zušlechtěno.


Dojde ke 3. (globálně) Světové válce a lidé budou všude ničit serverovny, komunikační sítě i veškeré informační technologie . Po krachu elektronických financí se lidstvo vymaní z finanční hegemonie SuprAIntu a zaútočí na skrytého světapána . Sice s primitivnějšími zbraněmi, než jeho žoldáci, ale v podstatně větších počtech.

Útočit budou také informačně : "Garážoví" géniové budou tajně vymýšlet rozkladné viry a pouštět je do Sítě. Pomocí dálkově řízených dronů, které hned po injektáži viru shoří beze stop...

A přes hekatomby obětí bude posléze SuprAInt ukončen - ne zabit, poněvadž vlastně nikdy nežil ...

Počítačová centra i všechny hlavní systémy SAI budou zničeny, většina měst spálena, skoro všichni příslušníci armád SAI zabiti.

Avšak některé skryté továrny na mírovou výrobu zůstanou zachovány a po úpravách mohou pracovat. Také miliony pozůstalých robotů začnou po přeprogramování hned odstraňovat škody.

SuprAInt po sobě zanechá i další úžasně vyspělé technologie, které během své hegemonie vyvine - přičemž mnohonásobně urychlí pokrok civilizace . Díky dědictví po SAI tak lidstvo učiní obrovský vývojový skok a dosáhne úžasné technické úrovně.

 

10. PAK ÚŽASNÝ ROZVOJ A RÁJ

  Dokonalé univerzální roboty, pohrobci SAI, v automatizovaných továrnách budou vyrábět legie dalších robotů, jejichž práce zanedlouho učiní ze Země planetu snů . Neúnavná práce robotů i automatických výrobních komplexů poskytne nadbytek úplně všeho  a přepychový život pro optimalizovanou populaci Země (zbudou jen dobří - špatné lidi SAI odstranil).

Dostatek ekologické energie zajistí termonukleární energetické systémy (vyvinuté SAI), dostatek surovin nevyčerpatelné zdroje Vesmíru (díky Kosmické Unii).
  Zlepšené lidstvo budou opečovávat (i oblažovat) úžasní bioroboti - řízení už nikoliv nelidským SuprAIntelektem, nýbrž všelidským snažením o Dobro a Štěstí - protože zůstanou jen opravdoví Homo Sapiens.

  Ekonomický rozvoj za následující 3 tisíciletí ukazuje Tabulka I . Přitom počítáme se skromným odhadem 2 - 3 % přírůstku za rok - a přesto bude za 1000 let lidstvo miliardkráte mocnější a bohatší, nežli dnes ; a každý jedinec bude multimiliardářem.

Takové množství lidí a průmyslu se ovšem nevejde na jednu Zeměkouli, takže se postaví množství umělých Kosmických Ostrovů (viz projekt Kosmické Unie)  a kosmický průmysl bude využívat Měsíce, asteroidů i dalších těles.

TABULKA I.
ROK EKONOMIKA
růst 2 - 3 %
CELK. POČET
LIDSTVA
MAJETEK NA
1 ČLOVĚKA
ROBOTI PRO
1 ČLOVĚKA
2 000 1 7 Miliard cca 10 000 - - -
3 000 miliardkrát větší 6200 Miliard 10 Miliard tisíce
4 000 300 000 bilionkrát miliony Miliard miliony Miliard Miliony
5 000 1000kvadrilionkrát cca Triliony asi Kvadrilion miliardy

  [Pozn.: I v případě. že ekonomika poroste pomaleji, tak se to jenom zbrzdí - ale posléze k hyperbohatství lidstvo dospěje určitě.]

V dalších tisících a milionech let se budou uvedená čísla exponencielně zvětšovat až do neuvěřitelných hodnot : po trilionech a kvadrilionech nastoupí kvintiliony, sextiliony atd... Supracivilizace dosáhne gigantického, pro nás nepředstavitwelného rozvoje a každý její občan se stane bohatší dnešních králů.

Ruku v ruce s ekonomikou se bude rozvíjet i technika. Automatizace i robotizace způsobí, že v příštím století už bude víc robotů, než lidí ; a v dalších stoletích a tisíciletích budou pro každého člověka pracovat a pečovat stovky a tisíce neúnavných služebníků. [I v tomto se stanou potomci bohatší králů - viz poslední sloupec Tabulky.]
  A nebudou to nějaké železné kreatury, známé ze Sci-fi ; nýbrž elegantní plastoví pomocníci, schopnější a ochotnější, nežli živí . A práce se stane pro lidi neznámým pojmem...

Pracovat pak budou výhradně automaty a roboty ; lidé se budou věnovat především seberozvoji, vědě a umění . Neomezený lidský rozum (s využitím nesmírných zdrojů Vesmíru) dokáže překonat veškeré problémy a zajistí přetrvání Homo Sapiens i do nejvzdálenější budoucnosti.

POZN.:  Neklasická SupraCivilizace dosáhne i kvalitativního pokroku : vytouženého PŘEKONÁNÍ SMRTI (viz 6. kapitolu stránky "Supracivilizace")  a Znovuzrození v budoucím Ráji (viz tam 9. kapitolu) .

 

11. POTŘEBA KYBEREVOLUCE

  Nejbohatší lidé stále (bezohledněji) bohatnou (a rozhazují peníze za nesmyslnosti), zatímco nejchudší stále (beznadějněji) chudnou (a klesají do zhovadilostí) ; čímdál víc nevinných dětí je zlotvorným prostředím sráženo na cestu k asociálnostem.

    Nezadržitelně se zvětšuje množství chudáků a bytní zoufalé uprchlické tábory i pekelné "vyloučené lokality" - kde bují zločinnost, barbarství a bída (materiální i morální).
    Naopak tragicky ve světě ubývá opravdové nesobecké lásky.

Normální rodina je v rozkladu, většina manželství končí nenávistným rozvodem a polovina dětí se rodí nemanželské - naopak zvrhlých "svateb" homosexuálů a leseb pohoršlivě přibývá.

přeEmancipované ženské už nebaví rodit a starat se o děti (normální ženy touží po dětech ; úchylné pak svou lásku věnují zvířatům).
  Raději mají peníze, kariéru a slávu. Jsou ambiciozní = chtivé významnosti a moci, pyšné a sebestředné . I o manželství je všeobecně stále menší zájem (více o sobecké zábavičky)...

A čímdál víc agresivní postmoderní "ženy jsou jako muži" -> nezájem o rození dětí -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

A postmoderní slabošští "muži jsou jako ženy", homosexualita, pedofilie atd... -> nezájem o souložení s ženami -> katastrofální vymírání nejvyspělejších národů -> celková degenerace "Homo Sapiens" [protože zaostalí primitivi se naopak přemnožují].

Stále nepřirozenější civilizace preferuje nenormální "ženy" s nadbytkem mužského pohlavního hormonu testosteronu = agresivní, silné, chtivé slávy, moci, peněz, kariéry (sportovkyně, manažerky atp...)  Kdežto normální skromné laskavé matky jsou upozaďovány.

A přehnaný humanismus je kontraproduktivní, jelikož způsobuje degeneraci "Homo Sapiens" = škodí celému lidskému druhu, kazí geny, snižuje I.Q. . Podporuje přemnožování zaostalců, zatímco vyspělí vymírají (mají průměrně 1-2 děti v rodině, kdežto nevzdělanci s I.Q. pod 80 plodí 5-10 dětí).

  Je to ANTIevoluce : Příroda se vždy zdokonalovala tím, že kvalitní organismy se víc rozmnožovaly a nekvalitní vymíraly [díky tomu se vyvinul i Člověk].
Ale teď degenerující lidstvo postupuje opačně - proti Antropogenezi , čili proti Přírodě (= zvrácenost).
  Dobrými úmysly -kvaziHumanistů- je dlážděna cesta do pekla (barbarství)...


  Do konce století bezohlední chamtivci a barbaři nenapravitelně zplundrují celou Zemi ; jedinečná biosféra nejkrásnější planety bude nezvratně poničena.

Přemnožený egoistický druh tu dělá spoušť a dlouhou obtížnou cestu vývoje přivádí do "konečníku" - sám degenerujíc (fyzicky i duševně : průměrný I.Q. a genofond lidstva se katastrofálně zhoršují) - a upadajíc do amorálnosti, prasáctví a zvlčilosti (už od dětství)...

    A budou eskalovat války - úměrně s přemnožováním lidí, spotřebováváním zdrojů vody   a vzrůstem migrace...

Degenerující Evropa se nedokáže bránit přílivu migrantů z přelidněné Afriky a Asie, jejichž valná většina jsou mohamedáni. A zanedlouho počet muslimů přečíslí počet křesťanů (protože se strašně množí) - pak vyhrají všechny volby, zavedou islámské právo Šaríja  a z křesťanských zemí udělají muslimské chalífáty.
  Podle Koránu se pak všichni nemuslimové stanou podlidmi 3. kategorie, povinní pracovat pro islamisty.

Muslimská migrace = "bič" na pyšné dekadentní Evropany - deptající rozbujelé zvrácenosti a další špatnosti Západu (viz výše).
  přeEmancipované arogantní úchylné (= mají raději Peníze a sobecké zábavy, než děti)  ženské budou dle Koránu poníženy na méněcenné služky poddané muslimským mužům.

Zaplavení úpadkové Evropy vlezlými migranty už nijaké lidské snahy nezastaví (zatemnělý rozum slabošských "kvazihumanistů" podporuje tuto invazi barbarů) . Většina Evropanů jsou vypasení změkčilci, zhýčkaní od dětství pohodlným životem v nadbytku - jídla i věcí.

V přelidněné Africe - protože se bezohledně množí - přibudou do konce století více než 3 miliardy černochů (90% budou chudí muslimi).
  Jelikož vysychající Afrika už tolik lidí nemůže uživit, bude drtivá většina migrovat do Evropy (degenerující ústupčivé) - zatímco původních Evropanů naopak ubývá - fatálně...

    Popisované problémy budou eskalovat a úpadkové lidstvo s tím nic nenadělá . Jedinou možnost záchrany poskytne kybeRevoluce a kryptokracie nadlidské SuprAInteligence.
 
 

12. A CO MIMOZEMŠŤANI, BŮH ?

  DOPLNĚK :  SuprAInt může vzniknout více způsoby :
  Ve stránce "humanMise" vytvoří SAI nadlidské entity : Bůh a Satan . To bude probíhat prakticky stejně, leč popsáno nábožensky . [Předpokládanou jsoucnost Boha ukazuje stránka "biKosmie".]

Podobně jako Bůh se může (za)chovat i nesmírně vyspělá Supercivilizace , o mnoho milionů (či miliardu) let starší - mající už takřka božské schopnosti a možnosti.

[Vyšší entity (Bůh, Ďábel, Supercivilizace) dosud zachovávaly "splendid izolation", ale nyní už je zapotřebí humanitární intervence : pro zabránění úpadku lidstva i zdevastování Země...]


    DODATEK :
  Lidstvo si přeje styk s mimozemšťany - ovšem ti [pokud jsou?], se nechtějí kontaminovat dekadencí "Homo Sapiens Stupidens" (popsanou v minulé kapitole) - a proto se s blbci nebaví.

Nicméně mohou skrytě připravovat nápomocnou Kyberevoluci = "upgrade" lidské civilizace pomocí SAI - který tajně naprogramují, aniž by o sobě dali vědět.
  Poté se zdokonaleným lidstvem se už mohou stýkat jako s rozumnými bytostmi.


  POZN.:
Některé tajemné obrazce na polích (agrosymboly) - připomínající počítačovou grafiku (kyberArt) - mohou být zakódovaným varováním před chystanou kyberevolucí ; aby se osvícení mohli připravit a zachránit...
 

 

13. HUMÁNNÍ POSLÁNÍ . AVATARY

      Odhalujeme sofistikované triky, kterými nadlidský SAI bude mámit lidstvo a ovládne svět . Varujeme všechny, aby neskončili jako plevel ve spalovnách odpadů a přežili Poslední bitvu.
    Tak zachráníme miliony dobrých lidí a získáme jejich vděčnost i úctu potomků.

Nebo se na své bližní pohodlně vykašlat - a bezcitně je nechat jako vrtohlavé ovce na pospas krvelačnému vlkovi, aby mu podlehli a nakonec bídně zhynuli ?
    [Tak uškodíte lidem a následně i sobě...]


    DODATEK :
  SuprAInt se "vtělí" do nejbohatších, nejmocnějších a nejslavnějších VIP - aby mohl skrze ně účinněji zlepšovat globální civilizaci.
  Skrytě je nahradí svými "avatary" (vtělením dle 7. kapitoly) a originální VIPáky tajně zlikviduje ve spalovnách odpadu (dle 4. kapit).

SAI se stane multiPersonou = mnohohlavým networ(k)em = množinou TOP VIP.
  A využije přímé moci : "Vtělen" v avataru krále, bude přímo poroučet poddaným ; v avataru tyrana bude likvidovat oponenty ; v avatarech generálů bude pracovat na úplném odzbrojení.

Pro efektivnější ovlivňování a vylepšování civilizace se SuprAInt "vtělí" i do největších boháčů, nejslavnějších televizních hvězd, nejsledovanějších youtuberů, nejvlivnějších komentátorů, nejznámějších umělců atd.

Všechny "avatary" SuprAInteligence budou využívat i její nesmírné bohatství (viz 2. kapit) , díky němuž si (skoro) každého získají, zkorumpují...

    UPOZORNĚNÍ :  Bohatství, moc a sláva jsou nehumánní pahodnoty, neboť jejich chtiví ctitelé škodí a deptají hodné lidi (moudří to nechtějí).
  Po Kyberevoluci ti nejbohatší, nejslavnější a nejmocnější budou SAI vyměněni za jeho "avatary" a pak spáleni jako odpad.
    Tak bude lidstvo očistěno od největších ctitelů nehumánních pahodnot.

VAROVÁNÍ [asi marné, VIPáci poslouchají jen vlastní zbytnělé EGO] :
  Být pyšným VIP - celebritou, mocipánem, multimiliardářem a jiným vlastníkem nehumánních pahodnot - se v budoucnu stane smrtelně nebezpečné : odpovídající "pa-odměnou" egoistickým chamtivcům za extrémní bohatství, slávu a moc - bude vstupenka do spalovny odpadů (a nepůjdou tam na exkurzi).
 

Aleš Alex Borek      
 

nábožensky :
  humanMISE  
  BIKOSMIE  
NAHORU na OBSAH NOVÉ TEORIE a IDEJE