KYBERNETICKÁ
 NEKLASICKÁ 
  REVOLUCE  
Nový "upgrade" civilizace: Kyberevoluce | symbiotický SuprAIntelekt internetu SAI | totální vyřešení celosvětových problémů | psychologie nadlidské AI | dobrodějná Poslední Válka
budoucnost
KOSMICKÁ
  UNIE  
Nová epocha lidstva: Vesmírná | mobilní Kosmické Ostrovy ; vyřeší potíže Země | nemožnost (ani nepotřebnost !) kolonizace jiných planet | rojení Kosmických Kokonů -> osídlení Galaxie
BIKOSMIE
 filosofie 
Nové spojení vědy a náboženství | princip NAN | fyzikální důkaz Boha | Vesmír je zcela materialistický | nadpřirozeno je v mimoKosmu | binární Duše člověka | postExistence po smrti
NEKLASICKÁ
DOBRODĚJNÁ
APOKALYPSA
Nový Boží plán | sofistikované vylepšení lidstva, totální odstranění Zla | Satanský Antikrist Imperátor | úžasný lžiPapež a lžiMesiáš | falešní kvaziKristi | neklasický Armagedon | spásní Nebešťani
  LŽIVÁ  
  SCI-FI  
Nová kritika "úžasných" fantasmagorií | Marsovská apokalypsa | vražedný Teleportační "přenos" | neférová UFO | smrtonosná "Nesmrtelnost" | šílené "Hvězdné Války" | děsní Nanoroboti | pekelný "Stroj Času"
 VZNIK  SVĚTA 
MIKROKOLAPSY
Nová Kosmologie | vyvrácení Big bangu | materie pochází z Černých Dírek | rozpínání vesmíru HyperBublinami | podstata neviditelné "skryté" hmoty | "Temná energie" svítí v kvasarech
VZNIK  ŽIVOTA
 GGG-TEORIE 
Nová Biogeneze | původ Života z Vesmíru | gigantický Inkubátor Superbakterií | MultiKoacerváty = zkumavky Přírody | galaktický Rozsévač Života | oživenost různých planet
EXPANZE
 LIDSTVA 
VESMÍREM
Nová Ko-ekonomika a měna : Kosmické Kredity | galaktické inženýrství | záchrana a "kopírování" Zeměkoule | Život po zániku planet a hvězd | smysl života a poslání Člověka
  SUPER- 
CIVILIZACE
a  INTEGRIS
Nové perspektivy | SuperCivilizace : rozkvět a pád | emigrace z Vesmíru a Znovuzrození | "Cyklická" nesmrtelnost | mimoČasové přenosy | Skanzeny minulostí | Etnoparky mimozemšťanů | ilegálnost UFO
NÁBOŽENSTVÍ
  teologie  
Nové chápání Boha | kontroverzní Boží tajemství | proč připouští zlo, války a smrt | Spravedlnost v mimoKosmu | teorie Absolutna | TrojJedinost , Zbožštění | důvody Vesmíru
  PEKLO  
 LUCIFER 
Nové pojetí Pekla | stvoření a užitečnost  Lucifera | význam Zla | sofistikované mlčení Boha | Očistec a neklasické Spasení | Proti náboženskému terorismu
METAFYZIKA,MAGIE
PARAPSYCHOLOGIE
 TELEPATIE   atd...
Nové teorie "nadpřirozena" a ESP, parapsychologie, telepatie, předvídání, magie, léčitelství, proutkařství | informační ovlivnění fyzických dějů | Duše a filosofický Dualismus
  Satanovo  
DEvangelium
Nové odhalení | nejvýznamnější "podvod" v dějinách | spiknutí Ježíše a Piláta | kvazipoprava záchranou před smrtí | Židé za nic nemohou | Jidáš nebyl zrádce, ale oběť
  OVLIVNĚNÍ  
  GRAVITACE :  
HYPER-ROTÁTOR
Nová teorie Hyper-Relativity | opačný časoprostor a 3 geometrie | princip Anaxiomatizace | Hyper-Rotátor : zeslabení zemské přitažlivosti
KVADRATURA
a   TRISEKCE
Nové vyřešení proslulých problémů | odhalení prastaré záhady | jednoduché jak "Kolumbovo vejce" | nezjistitelný podvod před tisíciletími | tajemství za 10 melounů
 TRPITEL                Nový  mučedník   A.  B.